Zondag 1 juli 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk

Bij de diensten:
Iedereen is zondagmorgen na de dienst van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Bertien Pesselse, Diana van Wingerden, Jenny Timmer & Lisette van Wijnen zullen u ontvangen.

Kampvuuravond voor vrouwen & mannen:
We beginnen het seizoen al vroeg op zaterdag 1 september. Deze allereerste avond is er dan ook voor iedereen die maar wil komen.
Mannen en/ of vrouwen zijn welkom! Dus grijp je kans. Arthur Scheffer van De 4e Musketier zal komen spreken. De volgende avond is weer een mannenavond en die is op zaterdag 6 oktober.

Zendingsbussen – Zending via het internet:
In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor zending via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt het internet. De explosieve groei van platforms als Facebook, Twitter en Instagram bieden unieke kansen voor het delen van het Evangelie wereldwijd. Ook in landen waar zending niet toegestaan is. GlobalRize gebruikt deze mogelijkheden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en in contact te komen met mensen die zoeken naar de zin van het leven. GlobalRize ontwikkelt Facebookpagina’s en websites in verschillende talen waar een gratis onlinebijbelcursus wordt aangeboden. Elke cursist krijg een eigen mentor die begeleiding geeft door de cursus heen.

De avonden worden gehouden op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19. Van harte welkom.

Collectebonnen:
Vanaf heden bestaat er de mogelijkheid om collectebonnen te bestellen via de website van de kerk. Via “praktische informatie” naar “collectebonnen”. Via een link komt u op de webshop en kunt u direct uw bonnen bestellen en afrekenen. Let op bij de afrekening ziet u een ander rekeningnummer dan dat u eventueel gewend bent voor uw vrijwillige bijdrage. Indien u de collectebonnen vóór woensdag 17.00 uur besteld streven we ernaar om ze dezelfde week voor de zondag nog bij u te bezorgen. Met deze extra service hopen we u van dienst te kunnen zijn.

Uiteraard kunt u ook als vanouds elke 2e en 4e vrijdag van de maand uw collectebonnen kopen in de Rank van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Ed Bohré via ebohre@hervormdgiessenburg.nl

De kerkrentmeesters

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 7 juli a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Zoals ieder week zijn we op vrijdag van 13.00-20.00 uur open. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om te komen kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Oud Papier: Op vrijdagavond 6 juli a.s. wordt uw oud papier container weer leeg gemaakt. Wilt u deze weer op de bekende plaats aan de weg zetten? Op het rooster voor deze avond staan Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Leo Harrewijn, Leo Timmer, Jan van Wijgerden, Jasper den Toom & Bas Boon. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
Zowel via ds. M. Dubbelman, als ook via ds. J. Holtslag €20,00 voor de kerk.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 2 juli a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 1/7 1. Diaconie: Dabarwerk ‘De Put’, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 1/7 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw; 8/7 Annelies Klop & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 1/7 Marieke Kool & Manuela Slob; 8/7 Marjanne de Hoop & Teresia den Boer
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 1/7 Naomi de Jong; 8/7 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 1/7 Jennina Zwijnenburg, Mirthe van Houwelingen & Isa Zaal; 8/7 Annemarie Marcus, Aniek Visser & Dorine Dijksman
  6. Wegbrengen bloemengroet: 1/7 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 8/7 Fam. Verspuij- Noordegraaf
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 1 juli bellen naar: Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 1/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van Oenen & Hanneke Hakkesteegt; 8/7 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marieke Stam & Jeannet van Bruchem

 

WIJK OOST

Meeleven: We bidden voor dhr. J.A. van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig ziek en zijn gezondheid gaat de laatste week sterk achteruit. We wensen hem en zijn vrouw Gods vrede en zegen toe.

We leven mee met mw. C. Kroon-den Boer (Verpleegtehuis “Het Gasthuis”, Afd. Arkelpoort, kamer 11, Banneweg 61, 4204AA Gorinchem). Lichamelijk heeft zij de afgelopen maanden opnieuw flink moeten inleveren. We wensen haar Gods nabijheid en kracht toe

In het ziekenhuis: Rick van Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) zal volgende week woensdag, 4 juli, aan zijn knie (kruisbanden) worden geopereerd. De operatie zal plaatsvinden in het Beatrixziekenhuis en we bidden om Gods zegen over de operatie en de periode van herstel die zal volgen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Aan het begin van deze week is zowel dhr. C.A. Korevaar (Thorbeckestraat 12, 3371 VH) geopereerd, als ook Ina Post (Bogerd 7, 3381 DA). Bij dhr. Korevaar zijn de eerste berichten nog niet heel positief. Hopelijk mag dit spoedig anders zijn en mag er voor hem en ook voor Ina Post een goed herstel zijn en gesproken worden van een geslaagde operatie. Beiden wensen we Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Komende zondag lezen we opnieuw uit Handelingen 22. Deze keer de verzen 17-29. Daarnaast lezen we nog twee andere gedeelten uit het Nieuwe Testament. Dit zijn 2 Korinthe 12:1-6 en Efeze 2:11-13.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag