Zondag 5 april
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
In de komende tijd geen diensten zoals we die gewoon zijn. Geen belijdenisdienst en geen avondmaalsdienst en de diensten met Pasen zullen anders zijn dan voorgaande jaren. Geen volle kerk die met volle borst zingt: U zij de glorie. Maar we blijven de naam van Jezus belijden. We gedenken Zijn dood aan het kruis. We leven vanuit Zijn overwinning op de dood. Hem zij de glorie, nu en tot in eeuwigheid.

Gebedskring:
Ook deze dinsdagavond, 7 april, komt de gebedskring niet bijeen. Daarom deze oproep. Zou u net als veertien dagen geleden als gemeente thuis zo rond 20.30 uur in gebed willen gaan. Het zal fijn zijn ook een kaartje te sturen naar iemand die het nu nodig heeft. Weet u niemand, bel even naar Tineke Vollmuller (652517).

Het is goed om als gemeente samen te bidden.

Meeleven:
Voor de bewoners van Matthijs Marijke is het om meerdere redenen een zware en trieste periode. Wanneer u ze wilt bemoedigen is een kaartje voor al de bewoners een welkom gebaar. Het adres is Sluis 1, 3381 DK Giessenburg.

Het collecteren vraagt in deze tijd om een andere werkwijze. Diaconie en Kerkrentmeesters hebben de mogelijkheid gecreëerd om digitaal te doneren voor de zondagse collecten . Ook voor de zendingsbussen is een digitale donatie mogelijk . Op de site van onze kerk zijn buttons geplaatst die het u gemakkelijk maken uw bijdrage te doen. Ook de App “Kerkgeld” kan hiervoor worden gebruikt.

Vraag de Kerkrentmeesters of de Diaconie gerust om hulp als u die nodig heeft.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online via https://www.hervormdgiessenburg.nl/praktische-informatie/collectebonnenverkoop/

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 6 april a.s. vóór 09.00 uur (dit i.v.m. het uitkomen van de ‘Zaaier’ op donderdag 9 april) mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 5/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;

10/4 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk

Wegbrengen bloemengroet: 5/4 Fam. Korevaar – Harrewijn; 12/4 Fam. v.d. Vlies – van Genderen

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest maandag 23 maart vanwege koorts worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. De volgende dag mocht hij (met medicijnen) het ziekenhuis weer verlaten om thuis verder te herstellen en om mogelijke besmettingen te voorkomen. We wensen hem Gods zegen toe. 

Huwelijksjubileum:
Vrijdag 3 april hoopt de fam. J. de Groot-de Groot (Muisbroekseweg 8, 3381 KN) 50 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van harte met dit gouden huwelijksjubileum. We wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte, komende zondag zullen we als gemeente weer (via internet) samen de dienst meemaken. Op het moment dat ik dit schrijf (dinsdagochtend), weet ik nog niet welk Bijbelgedeelte we in de avonddienst zullen gaan lezen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Bij de dienst:
Komende zondagmorgen staat het woord voorbijganger centraal. Dit vanuit Lukas 23:26-32. De vraag is welke plaats wij innemen in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus.

Op Goede Vrijdag zal er dit jaar geen avondmaalsviering zijn. In de avonddienst wil ik op twee momenten de aandacht richten op Lukas 23:32-48. Als eerste zullen twee vragen die beginnen met ‘als’ centraal staan. (Als u de Koning van de Joden bent en Als U de Christus bent). In de twee preek zal het gaan over het vertrouwen dat we mogen putten uit het heilswerk van Jezus Christus aan het kruis volbracht.

Uit de pastorie:
Verwarrende en onzekere tijden zijn en blijven het. Daardoor voor velen moeilijke tijden. Door eenzaamheid. Door spanning op het werk. Door onzekerheid over het werk. Door … Zo kunnen we vele zaken noemen, met betrekking tot school en kerk en verenigingsleven. Laten we elkaar en ieder ander in het oog houden en zo het gebod van de liefde in stand houden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag