Zondag 2 juni
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. G.J. Codée, Maarsen

Vrijdag 7 juni
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Johannes van der Leer en Martine de Kuiper

Bij de diensten: Zondagochtend 2 juni hopen we drie kinderen te dopen: Tijn, zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (van Brederodestraat 26, 3381 BC); Seth, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grotewaard 43, 4225SL) en Thijn, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidslaan 1a 3381 LM). De Schriftlezing is 2 Timotheüs 1:1-5. Laten we bidden voor Gods zegen voor de dopelingen en de doopouders. Na afloop van de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten in ‘De Rank”. Jeannette van Bruchem, Corina de Bruijn, Rudy Hakkesteegt en Piet van Bruchem zullen voor koffie, thee of iets fris zorgen.

Na de avonddienst op 2 juni zal Daniël Holtslag een presentatie geven over zijn verblijf in Oeganda. Hij heeft daar vorige week meegedaan aan de Muskathlon en het is een bijzondere ervaring geweest. Iedereen is van harte welkom.

Gastheer/gastvrouw: Alle kerkbezoekers willen we hartelijk welkom heten en dat ook laten blijken bij het binnenkomen in de kerk door de aanwezigheid van een gastheer/gastvrouw. We willen een gastvrije gemeente zijn. Nieuwe of minder bekende kerkbezoekers worden, indien gewenst, wegwijs gemaakt over de gang van zaken en het gebruik van de liedboeken en/of liturgie. Tevens wordt wekelijks de Nieuwsbrief uitgereikt. Bij elke dienst worden twee gastheren/vrouwen ingedeeld en voor het rooster zijn tenminste 30 mensen nodig (dan bent u ongeveer 1x per 2 maanden aan de beurt). Vanaf juli wordt een nieuw rooster gemaakt.  Zijn er leden die zich willen aansluiten bij de huidige lijst van deelnemers? Info en opgave bij Mw. Sjanie Bouter, Oranjelaan 6, tel. 651722 wimbouter@ziggo.nl

Bakkers gevraagd voor rommelmarkt: Dit jaar willen wij op ons uitgebreide terras zelfgemaakte koek, cake en taart verkopen en we hebben uw hulp daarbij nodig. We zouden het fijn vinden als u/jij voor ons iets lekkers zou willen bakken.  De heerlijkheden kunnen zaterdagmorgen 15 juni om 8.00 uur worden afgegeven in de keuken van de Rank. Alvast bedankt voor uw/jouw hulp! De rommelmarktcommissie.

Medewerkers Rommelmarkt: Op dinsdagavond 11 juni willen we met alle medewerkers en verkopers het draaiboek voor de rommelmarkt doornemen. Dit is nodig om de rommelmarkt op 15 juni gladjes te laten verlopen. Op maandagavond 17 juni willen we de rommelmarkt gezamenlijk evalueren. Beide avonden starten om 20.00 in de Rank. Inloop vanaf 19.45 uur.  We rekenen op uw en jouw komst, de rommelmarktcommissie.

Rommelmarkt 15 juni: Op zaterdag 15 juni bent u welkom op de rommelmarkt rondom kerkelijk centrum ‘De Rank’ en in de Dorpsstraat. Tussen 8.30 uur en 13.30 uur kunt u terecht voor boeken, meubels, curiosa, huishoudelijke artikelen, elektronica, oude gereedschappen, kleding, schoenen en nog veel meer. Alle spullen zijn netjes gesorteerd en gecontroleerd. Met het “Rad van Avontuur” kunt u leuke (en smakelijke) prijzen winnen. De trekking van de grote huis-aan-huis lotenverkoop zal om 12.00 uur plaatsvinden. Op ons uitgebreide terras kunt u pannenkoeken, wafels, hamburgers, saté, koffie, thee en nog veel meer kopen. Tot de 15e!    

Gebedskring: Dinsdagavond 4 juni a.s. bent u en jij weer van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Oud Papier: Op vrijdag 7 juni a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Dik Muilwijk, Wim in ’t Veld jr., Gerard Kemkes, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Joost Dijkgraaf, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw & Wijnand Timmermans. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 3 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Collectebonnen verkoop: 14 & 28 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 2/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 2/6 Corine Terlouw & Marije de Leeuw; 9/6 Margriet Kooijman & Annemarie Marcus

c.         Crèche 2-3 jaar: 2/6 Maureen van Pelt & Jannette Stam; 9/6 Marieke Kool & Linde van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/6 Jasmijn Basters; 9/6 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/6 Febe Troost, Naomi de Jong & Noa Terlouw; 9/6 Diana Erkelens, Hannah van Veldhuizen & Sem Koekkoek

f.          Wegbrengen bloemengroet: 2/6 Fam. Kemkes-Muilwijk; 9/6 Fam. Schep-de Jong

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 2 juni bellen naar Trudi Zijderveld, tel. 06 28290354

h.         Gastvrouw/heer: 2/6 v.m. Jeannet van Bruchem & Wilma Troost, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 9/6 v.m. Jannie de Groot & Pim Vollmüller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Miranda Schippers

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Leo Vonk (Kerkhoflaan 19, 3381 AR) heeft al lange tijd voortdurende pijn aan zijn arm. Meerdere keren is hij daaraan geopereerd. Recent kreeg hij van het ziekenhuis te horen dat de operaties geen effect hebben gehad en zij ook verder, op dit moment, qua operatie en medicatie niets meer voor hem kunnen doen. Laten we bidden om Gods zegen en kracht voor hem.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijk: Op vrijdag 14 juni hopen Stevan den Hoed (Hardinxveld) en Annemieke de Groot (Wilhelminalaan 53, 3381 BN) in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een bijzondere eredienst om 18:30 uur in de kerk. Het toekomstig adres van het bruidspaar is Helling 10, 3371 EZ, Hardinxveld-Giessendam. We wensen Stevan en Annemieke een stralende dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. In de voorbede willen wij hen gedenken.

Meeleven: Dhr. W. van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC) is vanwege hartfalen opgenomen in het Beatrixziekenhuis. We bidden om Gods zegen en bijstand.

Uit de pastorie: Terwijl het ene kind nog niet terug was uit Oeganda, was een ander kind al weer met vriendinnen op reis om het einde van de eindexamens te vieren. Nu maar hopen dat allen slagen en de vlag uit kan. Al geldt dit al bij een behouden thuiskomst. Dankbaarheid voor bewaring mag ons niet ontbreken. Goed om dit de komende vakantiemaanden in gedachten te houden en in praktijk te brengen. Aan het einde van iedere dienst worden we er in ieder geval bij bepaald. De Heere zegene u en behoedde u.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag