Zondag 8 juli 2018
09.30 uur: ds. H. van Vreeswijk, Kampen
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Zondagmorgen hoopt onze oud-predikant ds. van Vreeswijk voor te gaan. Rondom het Woord hopen we elkaar zowel ’s morgens als ’s avond te ontmoeten. Een gezegende zondag voor u allen.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 september. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Vakantie:
Vanaf zaterdag 7 juli tot en met 3 augustus zal ds. Holtslag vakantie hebben. Voor zaken van pastorale aard kunt u zich wenden tot ds. Dubbelman.

KerkWeb-TV:
Na een proefperiode van een half jaar, waarin we gekeken hebben naar technische uitvoering en kijkerservaringen hebben we nu een stabiel systeem wat we verder uit kunnen rollen.

Dat betekent dat KerkWeb-TV voor een breder publiek toegankelijk wordt. Uiteraard willen we daarbij benadrukken dat we grote waarde toekennen aan “de samenkomsten der gemeente” en dus aan het, zo mogelijk, fysiek deelnemen aan die samenkomsten. Belangrijk daarin is het samenbindend effect wat daarvan uitgaat. Goed om daarbij niet eerstens naar uzelf te kijken, maar vooral naar (en voor) die ander.

Dus bent u fysiek niet in staat naar de kerk te komen (U kunt uiteraard ook door de kerkauto worden opgehaald) of bent u bijv. in de avond aan huis gebonden vanwege jonge kinderen o.i.d. dan kunt u zich aanmelden door een e-mailtje te sturen naar kwtv@hervormdgiessenburg.nl

U ontvangt dan een informatieblad met technische voorwaarden en aanvullende informatie, alsook een handleiding en inlogcode om de diensten in beeld en geluid mee te kunnen kijken. De Kerkrentmeesters.

Kaarten SDOK:
Komende zondag worden er bij de ingang van de kerk weer kaarten uitgedeeld die gestuurd kunnen worden naar christenen die gevangen zitten om hun geloof. In de enveloppe vindt u de informatie over de broeder/zuster en het versturen van de kaart. Wilt u hen ook gedenken in uw voorbede?

Oude pennen:
Sinds kort staat in de Rank een doos waarin u uw oude balpennen, vulpennen, kleurstiften, permanent en tekstmarkers en zelfs correctieproducten (vloeistof of tape) kunt inleveren, ongeacht merk en materiaal (zowel metaal als plastic). Uitgezonderd zijn schrijfproducten van hout of karton. Deze oude pennen zijn geld waard, ze kunnen gerecycled worden. De opbrengst is voor Stichting Woord & Daad.

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast een aantal gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer informatie over de doelen kunt u vinden op de website: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Verantwoording:
Via ds. Dubbelman: € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 20 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 9 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 8/7 1. Diaconie: Leefgemeenschap Zilt, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 8/7 Annelies Klop & Willeke Faro; 15/7 Corine Terlouw & Febe Troost
  3. Crèche 2-3 jaar: 8/7 Marjanne de Hoop & Teresia den Boer; 15/7 Marije Dijkgraaf & Geeske Krijgsman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 8/7 Noa Koekkoek; 15/7 Noa Terlouw
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 8/7 Annemarie Marcus, Aniek Visser & Dorine Dijksman; 15/7 Thea Verspuij, Naomi de Jong & Maria Dubbelman
  6. Wegbrengen bloemengroet: 8/7 Fam. Verspuij- Noordegraaf; 15/7 Fam. Tromp
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 8 juli bellen naar: Arie den Boer, tel. 651673
  8. Gastvrouw/heer: 8/7 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marieke Stam & Jeannet van Bruchem; 15/7 v.m. Gerwold Verspui & Frida Bogerd, n.m. Annemarie den Uil & Leo Timmer

 

WIJK OOST

Meeleven:
Laten we bidden voor dhr. J.A. van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij is ernstig ziek en in de laatste fase van zijn aardse leven gekomen. We wensen hem, zijn vrouw en familie Gods vrede en zegen toe.

Tenslotte, zondagavond hoop ik te preken over Jakobus 2: 1-13. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Na de operatie van de afgelopen week mocht dhr. C.A. Korevaar (Thorbeckestraat 12,3371VH) weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij heeft een lange weg van herstel te gaan en we wensen hem Gods zegen en kracht toe voor deze periode.

Mw. Ina Post (Bogerd 7, 3381 DA) mocht ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Er is grote dankbaarheid dat de operatie goed gegaan is en leven met de hoop dat alles weggenomen. Donderdag 5 juli volgt hier meer duidelijkheid over. We danken God en bidden om verdere zegen.

Uit de pastorie:
Voor mij begint aanstonds de vakantie. In deze periode zal ik onder andere de locatie bekijken voor het fietskamp, dat we volgend jaar van 29 juni tot 5 juli 2019 willen organiseren. Natuurlijk zal ik ook de weg over de Alpen verkennen. Na de vakantie hoop ik 5 augustus weer voor te gaan in uw midden en dan beginnen met een serie over Koning Hizkia. Over hem valt te lezen in 2 Koningen 18 en verder en ook in Jesaja 36-39. We beginnen met 2 Koningen 18:1-12.

Of u nu wel of niet op vakantie gaat. Graag wens ik u een gezegende tijd toe en Gods bewaring.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag