Zondag 8 september
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Vrijdag 13 september
19:00 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Peterjan Schakel en Liezeke Korevaar

Bij de diensten: In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 15 september. We doen dit aan de hand van Ezra 1:1-11. Bij de uitgang zal weer een deel van het dagboekje ter voorbereiding op Heilig Avondmaal uitgedeeld worden. Op woensdag 11 september is er een avond ter voorbereiding. Het thema is deze keer: De ernst van de viering. De avond begint om 20:00 uur en inloop vanaf 19:45 uur.
In de avonddienst is er een liturgie en wordt door World Servants kort verslag worden gedaan van hun belevenissen in Zambia. De jongeren zullen enkele liederen begeleiden. Na afloop van de dienst worden er in de Rank foto’s en filmpjes vertoond van kamp Bladel, Purnode en de World Servants reis. Zo krijgen we een beetje beeld wat er afgelopen zomer allemaal heeft plaatsgevonden. Iedereen is van harte welkom.

Censura Morum: Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op woensdag 11 september van 19:00 uur tot 19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Diaconiecollecte voor Stichting Exodus: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Zij kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer info: www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven? Van harte aanbevolen!

Gedoopt: Afgelopen zondag zijn Hanne en Suze Muijlwijk gedoopt. Zij zijn de tweeling van Corné en Margreet Muijlwijk (van Marlotstraat 56, 3381 CE). We wensen hen alleen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 6 oktober. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Gemeentedag: Vorige week zondag is de uitnodiging voor de gemeentedag uitgedeeld. Heeft u deze nog niet ontvangen dan liggen er nog enkele exemplaren bij de hoofdingang van de kerk. Ook kunt u alle informatie vinden op www.hervormdgiessenburg.nl. Hier kunt u zich ook digitaal opgeven voor de BBQ en als vrijwilliger. Opgeven kan t/m a.s. maandag 9 september!
Voor het zaterdagmiddag programma hebben we veel vrijwilligers nodig, dus…KOM EN DOE MEE!

Vrouwenbijbelstudie – Uitnodiging en Startmorgen: Zondagmorgen na de dienst worden de uitnodigingen voor het komende seizoen van de Vrouwenbijbelstudie uitgedeeld. Overige exemplaren liggen op de leestafel in de kerk en in De Rank. Onze Startmorgen is donderdag 19 september. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Hermineke Vonk uit Goudriaan is bij ons te gast en verzorgt een inleiding over Elisa. Tussen 09.00 en 09.15 uur verwelkomen wij u en jou met koffie en thee. De ochtend wordt ongeveer 11.20 uur afgesloten.

Vrouwenbijbelstudie – Studieboekje: Elisa was leerling en opvolger van de profeet Elia. Zijn levensloop is terug te vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Met behulp van het boekje ‘Elisa – Dichter bij God’ van ds. W.J. Dekker, willen we komend seizoen graag meer over hem te weten komen. U en jij willen we graag uitnodigen om eens per maand, op dinsdag- of donderdagmorgen, naar De Rank te komen en samen met ons, na een eigen voorbereiding, de Bijbelgedeelten te bespreken en te bestuderen. Diegenen die nog een boekje nodig hebben kunnen dit bij de boekhandel bestellen.

Gebedskring: U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 10 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20:15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters. Ook loven en danken we God. Hartelijk welkom.

Van de kerkrentmeesters: In de maand augustus mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 2.115,53 en voor de extra collecte: € 947,89. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Via dhr. A. de Bruijn €20,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 13 & 27 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 9 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 8/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 8/9 Annelies Klop & Lydia Korevaar; 15/9 Margriet Kooijman & Febe Troost

c.         Crèche 2-3 jaar: 8/9 Maureen van Pelt & Marieke de Ruiter; 15/9 Marieke Kool & Jannette Stam

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 8/9 Noa Terlouw; 15/9 Aniek Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 8/9 Jennina Zwijnenburg, Noa Koekkoek & Ruth van Veldhuizen

f.          Wegbrengen bloemengroet: 8/9 Fam. Tromp; 15/9 Fam. Stam- Prins

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 8 september bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 8/9 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Betty van Oenen & Patrick Marcus; 15/9 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Leo Timmer & Jeanet van Bruchem

WIJK OOST

Meeleven: Enige tijd geleden kreeg mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) te horen dat de kanker bij haar is teruggekeerd. Zij krijgt hiervoor inmiddels medicijnen en we zijn dankbaar dat deze lijken aan te slaan. Ze voelt zich weer iets sterker. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.
Mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) heeft een traject van chemokuren afgerond. We bidden dat ze goed mag herstellen en dat de behandeling het gewenste effect zal hebben.
Tenslotte: Komende zondagavond lezen we verder in het boek Exodus. In hoofdstuk 20 staan de bekende 10 geboden en de 3 hoofdstukken daarna zijn een praktische uitleg van deze 10 hoofdgeboden voor het volk Israël. We lezen Exodus 22: 21-27. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B-038, 3381 JT) zal vrijdag 6 september geopereerd worden in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Het is al met al een spannende operatie. We bidden om Gods zegen over de operatie en om Zijn kracht en nabijheid voor Anneke.

Meeleven: Afgelopen week mocht mw. Rita van der Vlist-Bikker (Wilhelminalaan 37, 3381 BN) na behandeld te zijn vanwege hartproblemen het ziekenhuis verlaten. We wensen haar Gods zegen toe.

Mw. G. Timmer-Versluis (van Brederodestraat 21, 3381 BA) heeft deze week het ziekenhuis verlaten en is overgegaan naar het Gasthuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Huwelijk: Op vrijdag 13 september hopen Liezeke Korevaar (Doetseweg 18, 3381 KG) en Peterjan Schakel (Neerpolderseweg 16, 3381 JS) in het huwelijk te treden. De kerkdienst waarin Gods zegen over het huwelijk zal worden gevraagd is ’s avonds om 19:00 uur in de kerk. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen. Peterjan en Liezeke wensen we een mooie en goede dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. Hun adres wordt van Brederodestraat 36, 3381 BC.

Uit de pastorie: Mijn eerste activiteit na de vakantie was een mooie start van het seizoen. Jeugd en oudere jeugd die samen gingen ballen en BBQ-en. U weet denk ik wel bij welke groep ik hoorde. De groep daar weer boven. Maar het is mooi om zo samen bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Hopelijk mag het heel het winterseizoen zo plaatsvinden. Intergeneratief. U weet wel dat moeilijk woord dat we eens op een startzondag leerden. Verschillende generaties die op de weg van het geloof met elkaar optrekken en ook elkaar de ruimte geven om ieder op eigen wijze het geloof te belijden in Jezus Christus, onze Verlosser. Als we zo samenleven gebiedt de Heere Zijn zegen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag