Zondag 3 februari
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Koffie drinken na de morgendienst:
U en jij zijn van harte welkom na de morgendienst in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Jeannette van Bruchem, Piet van Bruchem, Corina de Bruijn & Rudy Hakkesteegt zullen u hartelijk ontvangen.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat:
De diaconiecollecte is komende zondag bestemd voor Medische zorg voor leprapatiënten. Lepra komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor iedereen met een lichamelijke beperking. Wij helpen met onderzoek en medicatie, met protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Meer info: www.project1027.nl Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Beroep ds. Dubbelman:
Maandag 28 januari heeft ds. Dubbelman een beroep ontvangen van de wijkgemeente “Dorpskerk” van de hervormde gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiterlijk 18 februari dient hij zijn besluit kenbaar te hebben gemaakt. Laten we ds. Dubbelman en zijn gezin opdragen in ons gebed aan Hem Die onze wegen kent, en aan ds. Dubbelman Zijn wijsheid, kracht en inzicht wil geven voor het te nemen besluit. De kerkenraad.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 6 februari a.s. om 09.45 uur verwacht in ‘De Rank’ voor de tweewekelijkse bijeenkomst.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagavond 6 februari a.s. is er weer een vergaderavond in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer L.C. Boer verzorgen uit de Hervormde Vaan.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
8 & 22 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 4 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin.

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 3/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 3/2 Linde van Houwelingen & Lydia Korevaar; 10/2 Lotte van Genderen & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 3/2 Tanja Korevaar & Mirthe van Houwelingen; 10/2 Marjanne de Hoop & Marieke de Ruiter
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/2 Noa Koekkoek; 10/2 Naomi de Jong
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/2 Nadine in’t Veld, Marit Visser & Sem. Koekkoek; 10/2 Anne-Marie Meerkerk, Emma Trouwborst & Noa Terlouw
  6. Wegbrengen bloemengroet: 3/2 Fam. Verspuij- Noordegraaf; 10/2 Fam. Timmermans
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 februari bellen naar: Trudi Zijderveld, tel. 06 28290354


WIJK OOST

Meeleven:
We leven mee met onze gemeenteleden die het zwaar hebben, ziek zijn, of door een rouwproces gaan. Gods zegen toegewenst.

Tenslotte:
De komende twee avonddiensten zullen we n.a.v. het evangelie van Markus nadenken over de vraag: “Wie is Jezus?’ Komende zondagavond lezen we Marcus 2: 1-13.


WIJK WEST

Geboren:
Op maandag 21 januari mocht bij Thomas en Maartje van Druten (Wilhelminalaan 72, 3381 BR) een zoon geboren worden. Joost is tevens het broertje van Daan en Suzan. We willen Thomas en Maartje en Daan en Suzan van harte feliciteren met de geboorte van Joost. Ons gebed is dat hij op mag groeien tot eer van God en tot zegen van mensen en wensen Thomas en Maartje wijsheid toe voor de opvoeding van al de drie kinderen.


In herinnering:
In de leeftijd van 87 jaar is donderdagavond 24 januari overleden dhr. Dirk van Beest. Met zijn vrouw woonde hij tot voor kort aan de Margo Klompéstraat 43 in Hardinxveld. Op vrijdag 18 januari zijn zij namelijk naar Waerthoven gegaan. Voor hem een uitermate tijdelijke periode nu hij het tijdelijke voor het eeuwige mocht verwisselen.
Dhr. van Beest is in Sliedrecht geboren en getogen en heeft in zijn werkzame leven een handel in olie gehad. Met zijn vrouw, met wie hij in de zomer van 1956 trouwde, kreeg hij 6 kinderen. Al moest hij een zoon al op 2-jarige leeftijd afstaan. Het was een van de slagen die hij in zijn leven te verwerken kreeg. Het geloof was voor hem de bron van kracht om dit alles te verwerken. In het bijzonder Psalm 68 vers 10 berijmd. De tekst voor de dienst van Woord en gebed, die plaats vond op woensdag 30 januari in Sliedrecht, heeft hij zelf uitgezocht. We lazen Efeze 2 vers 1-10 en stonden in het bijzonder stil bij vers 8: Want uit genade bent u zalig geworden. In de voorbede gedenken wij zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen.

In en uit het ziekenhuis:
Afgelopen maandag heeft mw. Jannie Donk -Overduin (Bovenkerkseweg 38) een knieprothese gekregen. De verwachting is dat zij woensdag 30 januari weer thuis is gekomen. We wensen haar Gods zegen bij de revalidatie.

Zondagmorgen:
Komende zondagmorgen hoop ik verder te lezen uit Johannes 4. Het tweede gedeelte van de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. In de verzen 19-30 lezen we over het geestelijke gesprek dat de Heere Jezus met haar voert.

Uit de pastorie:
Afgelopen dinsdag hebben wij een slimme meter gekregen. Zo’n slimme meter houdt bij hoeveel gas en elektrisch je gebruikt. Nu deed de oude meter dit ook, maar die was niet slim. Tenminste die kon de gegevens niet doorgeven. Nu deed ik dit voor de meter en dit deed ik graag. Maar de oude meter moest weg. De reden is hoogstwaarschijnlijk dat zo een extreme toename van verbruik beter in de gaten gehouden kan worden. Bijvoorbeeld door een hennepplantage. Nu heb en hoef ik die niet, maar dat geldt ook voor die slimme meter. Maar het heeft een voordeel. Er is nu tenminste iets slims in huis. Maar hier redden we de wereld niet mee. Hiervoor is wijsheid nodig. Laat nu de vreze des Heeren het begin van de wijsheid zijn. Maar daar weet zo slimme meter niets van. U wel?


Een hartelijke groet
ds. J. Holtslag