Zondag 3 juli:
09.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht
18.30 uur: Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
Iedereen is na de morgendienst van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Op het rooster voor deze morgen staan Annemarie den Uil, Bas & Flora de Jong.

Verkiezing wijkouderling:
In de stemmingsvergadering van woensdag 22 juni is verkozen tot wijkouderling broeder Martijn Donk, Bovenkerkseweg 36. In de afgelopen week mocht hij de roep die naar hem is uitgegaan overdenken en uiterlijk woensdag 29 juni moest hij zijn besluit kenbaar maken, dat a.s. zondag zal worden afgekondigd.

Chadash ride:
De deelnemers aan de Chadash week zullen maandagavond 4 juli bij elkaar komen om kilometers te maken, te ontmoeten en te overleggen. Wie het leuk vind om mee te rijden en nog nadenkt om mee te gaan met de week van 13 – 19 augustus is van harte welkom. We verzamelen om 19.00 uur bij de Rank. Aansluitend ontmoeten we elkaar rond 20:45 uur onder het genot van een kop koffie in de Rank.

Zendingsbussen:
In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor peuteropvang voor vluchtelinggezinnen in Libanon. In Libanon gaan meer dan een half miljoen kinderen niet naar school. Vooral kinderen uit vluchtelinggezinnen lukt het niet om mee te komen in het Libanese onderwijssysteem. Ouders moeten overdag werken om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen zich geen goede opvang voor kleine kinderen veroorloven. Daarnaast wordt van veel kinderen ook verwacht dat ze het gezin helpen in het voorzien in het levensonderhoud. Dit leidt tot nog meer achterstand en gedragsproblemen. Een kleine groep christelijke vrouwen heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij runnen een peuteropvang: een veilige, schone en ondersteunende christelijke omgeving waar kleine kinderen kunnen opgroeien.

Vakantie:
Ds. J. Holtslag is vanwege de zomervakantie afwezig van 2-30 juli. Voor zaken van pastorale aard kunt u zich wenden tot de wijkouderling.

Boekwinkeltje:
Zaterdag 2 juli zijn we van 10.30 uur-15.30 uur extra open. I.v.m. de vakantie zijn we zaterdag 6 augustus gesloten. U bent van harte welkom om te zoeken tussen onze grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.

Verantwoording:
Als dank voor de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 4 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
3/7 1. Diaconie: Leefgemeenschap Zilt, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 juli bellen naar H.v.d. Boomgaard tel. 654930

Wegbrengen Bloemengroet:
3/7 Fam. Pesselse; 10/7 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak

Crèche 0-3 jaar:
3/7 Annelies Klop, Floortje Bood & Hadassa van Zuthem;
10/7 Henrike Verspui & Marit Visser

Bijbelcrèche:
3/7 Lianne van Oenen & Sifra Visser;
10/7 Martijn Visser & Willise v.d. Vlies

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Joop van der Sande (van Wenastraat 37, 3381BK) is afgelopen dinsdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dit wel met de kennis dat er op medisch gebied niets voor hem gedaan kan worden. We bidden voor hem en zijn vrouw om Gods zegen en kracht.

Magda van Kolfschoten (Dorpsstraat 52, 3381 AG) is niet naar het Gasthuis gegaan. Ze zal voorlopig in het ziekenhuis moeten verblijven. Door een ontsteking in het ruggenmerg heeft zij te maken met een dwarslaesie. Mocht er herstel mogelijk zijn, dan zal dit een lange periode in beslag nemen. In de voorbede bidden we voor haar om Gods kracht en bijstand.

Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) is afgelopen dinsdag geopereerd aan de galblaas. We hopen dat er een goed herstel mag volgen en wensen haar Gods zegen.

Ook andere gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan dragen we op voor Gods troon en we bidden om Zijn zegen en nabijheid.

Uit de pastorie:
Na de rommelmarkt was er afgelopen zaterdag opnieuw een mooie activiteit, waarin we niet alleen als gemeente bezig waren en elkaar mochten ontmoeten, maar ook sportief bezig mochten voor hen die het vele malen minder hebben. Geweldig allemaal. Dank voor alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag