Zondag 3 juni 2018

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop

18.30 uur: ds. J. Holtslag, Jeugddienst

 

Doopdienst: Zondagochtend hopen we Eline van Oenen te dopen. Zij is de dochter van Robert en Corine van Oenen (van Brederodestraat 2, 3381 BC). Laten we bidden om Gods zegen voor de kleine Eline, haar broer Bram en de doopouders.

Ambtsdragers: De nieuwe ambtsdragers kregen afgelopen zondag de volgende Bijbelteksten mee. W. van Beuzekom – 1 Petrus 5:7. A. de Bruin – Jesaja 26:24. J. Dijkgraaf – Psalm 110:2. J.W. Faro – Psalm 108:5. B.M. van Genderen – Judas 21. G.T. de Jong – 1 Korinthe 1:9. A. de Kuiper – Psalm 116:5, J.H. van Wijngaarden – Psalm 119:90a.

Koffiedrinken na de dienst: U en jij zijn van harte welkom om na de morgendienst elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee of iets fris, in ‘De Rank’. Op het rooster voor deze morgen staan Corina de Bruijn, Rudy Hakkesteegt, Maatje & Piet van Bruchem.

Jeugddienst:  “Hart voor elkaar’ is het thema voor de jeugddienst van komende zondagavond. Hoeveel ruimte is er in ons hart voor die ander? In de dienst zal verder verslag gedaan worden door Coen van Genderen en Jelle Klijn van hun reis naar Oeganda via Compassion.

Scribaat:  Tot en met zondag 17 juni zal het scribaat vanwege vakantie verzorgd worden door de oud-scriba Johan de Vogel.

Tafel voor twee:  Een drie gangenmenu voor €7,50. Prettig gezelschap. Een goed gesprek. Korter kan de avond op 7 juni niet omschreven worden. Een avond voor iedereen die langer dan een jaar getrouwd is. Zelfde concept als eerder, maar een geheel vernieuwde invulling. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 2 juni bij ds. Holtslag. De avond begint om 18:45 uur.

Avndmaalsformulier: Zondag 17 juni zal D.V. het heilig Avndmaal gevierd worden. In de week van voorbereiding willen we gezamenlijk het formulier eens rustig doornemen. Wat staat er en wat betekent dit. De avond begint om 20:00 uur.

Uw klus kan in de bus! Het komt voor dat de diaconie een verzoek krijgt voor een klus, omdat iemand zelf dat niet meer kan en niet direct daarvoor hulp heeft. Prima om dat onder de aandacht te brengen bij de diaconie. Dat gebeurde pas ook.
Nu is er de klussenservice! Vanuit de hulpvraag kwam het idee op om dit te koppelen aan de huidige klussenservice. Diverse jongeren uit onze gemeente gaan naar een ondersteuningsproject in Zuid-Afrika (Zambia) om daar de handen uit de mouwen te steken, hulp te verlenen en een en ander op te bouwen.  Dit gebeurt via World Servants. Het project zal plaatsvinden in 2019. Om dit te bekostigen dient een flink bedrag te worden ingebracht. Daarvoor houden de deelnemers regelmatig acties en is er ook de klussenservice. Zo zijn er mogelijkheden voor Schoonmaakwerkzaamheden, Ramen zemen, Klusjes in de tuin, Bediening tijdens feestjes, Dakgoten schoonmaken, Boodschappen doen en Oppassen. Het betreffende gemeentelid vond het geen probleem om hiervoor een bijdrage te geven. Integendeel. En de jongeren pakken het graag op als ondersteuning voor het project. Wellicht ook een idee voor andere gemeenteleden! Uw klusverzoek kan in de klusbus (o.a. te vinden in De Rank) of opgeven via wsgiessenburg@hotmail.com

Van harte aanbevolen.

Verkoop tweedehands boeken: Zaterdag 2 juni a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Vrijdag 1 juni a.s. zijn we van 13.00-19.00 uur open.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom om te komen kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Gebedskring: Dinsdagavond 5 juni a.s. komt de gebedskring voor de laatste maal dit seizoen bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en Albert Heijnkoffiezegels. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Verantwoording: Voor de kerk is ontvangen via ds. M. Dubbelman €15,00, via ds. J. Holtslag €20,00 en via ouderling W. Venis €10,00. Alle gevers hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters: In de maand april mochten we de volgende collectegaven ontvangen:

Voor de gewone collecten: €3438,61 en voor de extra collecten: €1003,72

De definitieve opbrengst van de perkplantenactie bedraagt: €2541,00

Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 4 juni a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 3/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 3/6 Monica Rietveld & Erica Stam; 10/6 J.O. & Alieke Kemkes
  3. Crèche 2-3 jaar: 3/6 Lia v.d. Vlist & Mirthe van Houwelingen; 10/6 Annemarie de Kuiper & Lizanne Jeninga
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/6 Jasmijn Basters; 10/6 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/6 Teresia den Boer, Julia Dubbelman & Feline van Tuijl; 10/6 Laura Holtslag, Lidia Faro & Sem Koekkoek
  6. Wegbrengen bloemengroet: 3/6 Fam. Verspuij; 10/6 Fam. P. van Dijk
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 juni bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 3/6 v.m. Gerwold Verspuij & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienstcommissie; 10/6 v.m. Adriaan van Houwelingen & Dianne de Looff, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

Meeleven: De gezondheid van mw. J. den Toom-Rietveld (Dorpsstraat 95, 3381 AE) is de laatste jaren langzaam afgenomen. Afgelopen donderdag, 24 mei, is zij gevallen en liep daarbij een gecompliceerde breuk op. Zij is verhuisd naar Tiendwaert en zij zal daar, i.v.m. de zorg die zij in de toekomst nodig zal blijven houden, voorgoed moeten blijven. Haar adres is: Tiendwaert, Afdeling de Bout, kamer 1, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam. We wensen haar en haar man Gods zegen en kracht toe.

Huwelijksjubileum: Dhr. T. Kortenhoeven en mw. J.C. Kortenhoeven-van Asch (de Boodtstraat 3, 3381 CA) hopen donderdag 7 juni, 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte, Zondagmorgen hoop ik te preken over Jakobus 1: 16-18. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op zondag 3 juni hopen Kees en Gerda Korevaar – Brand (Bogerd 18, 3381 DA) 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie en jullie kinderen hiermee feliciteren en we wensen jullie Gods zegen toe.

Arie en Hetty den Boer – Heijkoop hopen op 7 juni het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie feliciteren met dit heugelijke feit en we wensen jullie samen met kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Dankbaar kijken we terug op afgelopen zondag. Wat was het hartverwarmend om te zien hoeveel van u de nieuwe ambtsdragers de hand drukten en Gods zegen wensen en dat zij die afscheid namen door u bedankt werden voor het gedane ambtswerk. Wat een zegen om je als ambtsdrager zo gedragen te mogen weten door de gemeente. Dit alles in het vertrouwen dat het gebed voor de kerkenraad voortgaat. Namens heel de kerkenraad hartelijk dank hiervoor.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag