Zondag 3 november
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Woensdag 6 november (Dankdag)
19.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Lena Onvlee, dochter van Lennert en Hanneke Onvlee (Robberstraat 16, 4201AK Gorinchem). We lezen in deze doopdienst het laatste gedeelte van Ezra 6. De verzen 16-22 en verder Hebreeën 9:24-28. In de voorbede willen we de dopeling en de doopouders gedenken. In het licht van Hervormingsdag zingen we aan het einde van de dienst ‘Een vaste burcht is onze God’. Na de morgendienst bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Karin Huisman, Willy Schmidt, Annemarie den Uil & Willie Wijnbelt zullen u hartelijk ontvangen.

Catechese:
Komende woensdag is het dankdag. In deze week is er geen catechisaties, maar hopen we de jongeren te ontmoeten in de kerk. Maandag 11 en dinsdag 12 november is er weer catechisatie.

Mannendag zaterdag 16 november:
Hans Maat en Johan Terlouw zijn dit jaar de sprekers op de Mannendag Alblasserwaard met het thema: “Man … wat laat jij los?” Daarnaast is er ruimte voor gebed, ontmoeting, het zingen van liederen, koffie en de lunch. Van 9:15 uur tot 16:00 uur. Locatie: De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld. Aanmelden kan op mannendag-alblasserwaard.nl/aanmelden. Meer info? gijsbertvw@gmail.com

Stapeldiner Jeugdwerk:
Dit jaar staat het Stapeldiner gepland op 29 november. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Willemieke van Wingerden (willemiekedebas@hotmail.com), Gijsbert van Wingerden (06 48775921) of een briefje door de bus doen bij Liezeke Schakel (Van Brederodestraat 36). Geef daarbij aan: – welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen; hoeveel jongeren er maximaal mogen komen; uw emailadres én huisadres; telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent. Na aanmelding ontvangt u ons meer info. Alvast ontzettend bedankt!

Gebedskring:
Dinsdagavond 5 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Zendingsbussen:
In de maanden november en december is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de opvang van kinderen in de kansarme wijken van Bogotá, Colombia. In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ze het evangelie horen en waar Gods liefde wordt gedeeld.

Collectebonnen verkoop:
8 & 22 november van 18.30-20.00 uur in ‘De Rank’

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag € 10,00

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 4 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 3/11 a. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Najaarszendingscollecte; 6/11 1.   Deurcollecte: Dankstondcollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 3/11 Corine Terlouw & Imke van Houwelingen; 10/11 Margriet Kooijman & Annemarie Marcus

c.         Crèche 2-3 jaar: 3/11 Maureen van Pelt & Jannette Stam; 10/11 Marieke Kool & Marije de Leeuw

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/11 Naomi de Jong; 10/11 Noa Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/11 Maartje van Druten, Jefta Visser & Dorine Dijksman; 10/11 Miranda Schippers, Naomi de Jong & Hanna de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 3/11 Fam. Den Boer- Heijkoop; 10/11 Fam. Vonk- van Dam

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 november bellen naar Fam. Kemkes, tel. 653282 en op woensdag 6 november (avonddienst) naar Sylvia den Toom, tel. 652845

h.         Gastvrouw/heer: 3/11 v.m. Jan & Gerry van Wijngaarden, n.m. Dick & Yvonne Muilwijk; 6/11    n.m. Leo Timmer & Marieke Stam; 10/11 v.m. Willy Smit & Jannie de Groot, n.m. Anke          Buchner & Arnelle v.d. Sande

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest zaterdag 26 oktober worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hopelijk gaat het herstel voorspoedig en mag hij woensdag 30 oktober weer naar huis. We wensen hem Gods zegen en bescherming toe.

Huwelijksjubileum:
Woensdag 6 november, hopen dhr. Co Broere en mw. Corrie Broere-Vink (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) 55 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum. We wensen hen Gods zegen en kracht toe voor de tijd die voor hen ligt.

Tenslotte:
Zondagavond hopen we ons verder te verdiepen in het vervolg van de geschiedenis van het gouden kalf dat het volk Israël maakt terwijl Mozes in gesprek met God op de berg Sinaï is (Exodus 32: 15-35). Op woensdag 6 november, Dankdag, lezen we een psalm die op naam staat van Mozes: Psalm 90.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Dankbaarheid overheerst dat afgelopen week de operatie die mw. Rika van de Koppel (Prins Bernhardlaan 2, 3381 AV) heeft ondergaan, goed is gegaan. Het is nu wachten op de verdere uitslag. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

In de afgelopen week heeft mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-38, 3381 JT) te horen krijgen dat zij op 6 november geopereerd zal worden. Hopelijk zal deze dag ook in dit opzicht een dankdag worden. Laten we bidden dat de Heere de arbeid van artsen en verpleegkundigen wil zegenen en dat zij spoedig het ziekenhuis mag verlaten.

Uit de pastorie:
Onder het kopje bijzondere diensten valt de aangepaste dienst van afgelopen zondag. Was het bijzonder? Eigenlijk niet. Het Evangelie klonk. Het is pas bijzonder wanneer dit niet zou klinken. De verkondiging van het Evangelie is de kern. De rest is vorm. Niet onbelangrijk, maar ook niet de hoofdzaak. Komende zondag is er weer een bijzondere dienst; een doopdienst. Maar ook dan klinkt het Evangelie. Niets bijzonders. Al klinkt het dan door Woord en sacrament. Toch wel weer bijzonder dat de Heere God zich went tot mensen op een manier die door ons begrepen kan worden.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag