Zondag 3 oktober:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M.D.P. Barth, Barneveld

Bij de diensten:
Komende zondag is de landelijke Israëlzondag. Vanuit Hebreeën 11 lezen we de verzen 8-10. Daarnaast lezen we over Abraham en de zegen die hij ontvangt vanuit Genesis 12:1-4; Galaten 3:7-14 en Efeze 2:11-22. Voor de kinderen is er een preekschrijfkaart te downloaden via de website.

Als kerk zijn we met Israël verbonden door het Oude Testament. We hebben het Woord van God samen met Israël. De Kerk mag delen in de hoop en het verbond met Israël. Daarom weten we ons betrokken op de geschiedenis waar Israël uit leeft, de aartsvaders, de wetgeving, de betekenis van de feesten en de tempeldienst. Door Christus worden gelovigen uit de hele wereld mede-erfgenamen die delen in wat God eerst aan Israël beloofde (Efeze 2 en 3). Dat is de zegen waar je in mag delen met Israël. 

Speciaal voor Israëlzondag is er de krant Israël Aktueel. Voor de basisschoolkinderen is er het clubmagazine TOV en voor de jongeren het magazine Isreality. Tevens is er het themanummer Israël(zondag) van de Waarheidsvriend. Dit alles ligt bij de ingang van de kerk en de Rank.

Diaconiecollecte:
Zondag is de collecte bestemd voor huize Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.jemima.nl

Zondagsschool: Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Zondag zijn jullie allemaal weer welkom op de zondagsschool. Waarschijnlijk heb je de uitnodiging al gehad. We beginnen om 11 uur in de Rank. Ben je al eerder geweest? Super leuk dat we je weer gaan zien! Kom je voor het eerst? Welkom! We starten met drinken en wat lekkers erbij. Tot snel! Groetjes van de leiding van de zondagsschool.

Belijdeniscatechisatie: Zondagavond 3 oktober zal de eerste bijeenkomst zijn van de groep die de belijdeniscatechese willen volgen. Aansluitend aan de avonddienst komen we samen in de Rank.

Catechisatie: Maandag 4 oktober begint de brugklascatechese. Het is van 18:30-19:15 uur in de Rank. Wees welkom.

De mentorcatechese is op maandag en dinsdag en start op 4 en 5 oktober. Wees welkom van 19:30-20:30 uur.

Jeugddienst: De jongeren komen zondag 10 oktober terug van het jongerenstartweekend met pittige bijbelstudies en mooie (sportieve) activiteiten in hun bagage. Aansluitend vindt de jeugddienst plaats waarin iets verteld wordt over het startweekend en aangesloten wordt bij het thema. In de dienst lezen we gedeelten uit het bijbelboek Esther. Hier is gelijk duidelijk wie de mol is, maar hoe kan het allemaal zo gelopen zijn, zoals het gelopen is. Dat kan geen toeval zijn. Is toeval dan iets wat je van hogerhand toevalt?

Kinderbijbeldag 2021 ‘Duik erin’: Op 22 oktober organiseren we een Kinderbijbeldag met het thema ‘Duik erin’. De dag zal er dit jaar iets anders uitzien dan jullie gewend zijn. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn welkom van 9.30 tot 12.30. We eindigen deze ochtend met een lunch. De kinderen van groep 5 t/m 8 verwachten we van 14.00-18.00. Ook hier sluiten we af met een maaltijd. Kom je ook? Meld je dan voor 9 oktober aan via kbd.giessenburg@gmail.com en vermeld hierin je naam, leeftijd, groep en telefoonnummer. Doe dit zo snel mogelijk, want vol is vol. Wij kunnen uw/jouw hulp deze dag goed gebruiken en nodigen iedereen vanaf 13 jaar uit om zich hiervoor aan te melden. Dit kan via bovenstaand emailadres.

Bezorgservice gaat door: In maart 2020, na de uitbraak van Corona, is De Bezorgservice Giessenburg e.o. opgezet. Een initiatief van de winkeliers in Giessenburg, Dorpsbelang Giessenburg, Schelluinen, Giessen-Ouderkerk en de kerken in Giessenburg. Het doel was: Inwoners van Giessenburg die hun boodschappen in de coronatijd tijdelijk of langdurig niet zelf konden doen helpen door boodschappen voor hen te gaan doen bij lokale ondernemers en op een veilige manier. Er bleek veel behoefte aan deze service. Er kwamen aanmeldingen van enthousiaste vrijwilligers. En nu zijn we anderhalf jaar verder. De aanvragen liepen langzaam terug. De vraag veranderde van corona gerelateerde aanvragen naar tijdelijk hulp bij ziekte of ongeluk, een mantelzorger die even niet kan, ouderen die behoeftig werden of moesten revalideren na operatie en nog veel meer. De uitvoering van het boodschappen loopt efficiënt met ruim 20 vrijwilligers. Er blijft nog steeds de vraag naar service. Alle winkeliers in het centrum van Giessenburg willen doorgaan met de formule van boodschappen doen zoals nu gebeurt (dus achteraf betalen en boodschappen in AH kar verzamelen en gratis bezorgen door AH).

Coördinator van de Bezorgservice Giessenburg e.o. is Ine van der Laar. 06-19472143

Als kanker je raakt: De stichting ‘Als kanker je raakt’ (www.alskankerjeraakt.nl) organiseert een Landelijke ontmoetingsdag. Deze dag is voor iedereen die, direct of indirect, is geraakt door kanker. datum: 9 oktober, 10.30 – 14.00 uur plaats: Doorn Conferentiecentrum Betteld, Het Brandpunt, Postweg 18 Voor meer info en aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/landelijke-ontmoetingsdag-geraakt-door-kanker-9-oktober-2021/ (Folders over de stichting ‘Als kanker je raakt’ liggen onder de toren en in de Rank.)

Gebedskring: Dinsdagavond 5 oktober a.s. bent u en jij weer van harte welkom in de kerk om de gebedskring te bezoeken, aanvang 20.15 uur

Verantwoording:  Via de gemeentedag is 10,00 gekregen voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 4 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 3/10 1. Diaconie: Kerk en Israël, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 3/10 Fam. Verspuij; 10/10 Fam. P. van Dijk

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 3/10 Lydia Korevaar & Feline van Tuijl; 10/10 Margreet Kwakernaak & Sija Kersbergen

Bijbelcrèche: 3/10 Eline Boer & Boaz en Lois Donk; 10/10 Lianne van Oenen & Marit Visser

Gastvrouw/heer: 3/10 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST/WIJK WEST

Huwelijk: Donderdag 7 oktober hopen Marco den Hertog en Cynthia Heikoop te gaan trouwen. Zij willen elkaar het ja-woord geven om 14:00 uur in het Paviljoen te Den Hout. Later in de middag willen zij op dezelfde locatie Gods zegen vragen over hun huwelijk. Hun adres is: Arent van Gentstraat 17, 3381 AA, Giessenburg. Als gemeente wensen we Marco en Cynthia Gods zegen over hun huwelijk toe.

Meeleven: Mw. Thea de Ruiter Korlever (Johan de Kreijstraat 19, 3381 DG) mocht na een lang verblijf in het ziekenhuis weer thuis komen. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Vrijdag zal David van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) aan een oog geopereerd worden. We bidden om Gods zegen over de operatie en over het vervolg.

Bij dhr. Kees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381 CD) is Lymfeklierkanker met uitzaaiingen geconstateerd. Deze week verneemt hij welke mogelijkheden er voor hem zijn. We bidden om Gods kracht en nabijheid.

Dankbaarheid: De afgelopen week heeft Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) ene periode van 3 jaar immunotherapie mogen afronden. De jaarlijkse controles blijven nog, maar voor nu is er grote dankbaarheid naar God dat Hij door alles heen Zijn zegen heeft gegeven.

Uit de pastorie: Dankbaar zijn we naar de Heere God voor de mooie gemeentedag en startzondag die we mochten hebben. Dank dat het zo georganiseerd kon worden en goed verlopen is. Daarbij is het een hele zegen om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Hopelijk kunnen we dit blijven doen in en rond de kerkdiensten en bij al de activiteiten dit winterseizoen. Dat door Gods zegen het tot rijke vrucht mag komen. Bidt u mee?

Met een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag