Zondag 3 september:

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. G.J. van Beek, Nieuw Lekkerland

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we de Tweede brief van Johannes. We krijgen in deze brief de hoogheid van de gemeente van Christus te zien. Ook laat Johannes de gevaren zien waarmee de gemeente te maken krijgt. Dwaalleringen die aansluiten bij de tijdgeest. Iets dat van alle tijden is. Zo waarschuwde in Duitsland in 1934 de “Bekennende Kirche” hiervoor door middel van de Barmen Thesen. Onder andere Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer waren hierbij betrokken.

Koffie na de dienst: na de dienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Annemarie den Uil, Bas en Flora de Jong voor u klaar met koffie, thee of fris.

Jeugddienst: zondagavond 10 september is er een jeugddienst over het thema: Schepping of Evolutie; de aap komt uit de mouw. De dienst wordt geleid door ds. Menkveld en tijdens de preek wordt je uitgenodigd om mee te doen met vragen en stellingen in de app Lesson-up. Zet de app dus voor de dienst op je telefoon, of ga naast iemand zitten die dat heeft. Natuurlijk is de preek ook goed te volgen zonder telefoon!

SAVE THE DATE!: Jongerenstartweekend 2023. Het startweekend voor jongeren van 12 t/m 23 jaar is dit jaar van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober. We sluiten het weekend net als vorig jaar samen af bij Awake. Hou dit weekend dus alvast vrij in je agenda! De uitnodiging en aanmeldlink volgen binnen een paar weken.

Boekwinkeltje extra open: zaterdag 2 september zijn we weer extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom in zaal 2 en 3 van “de Rank”, om in ons boekwinkeltje te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Er zijn boeken voor jong en oud, romans, hobbyboeken: sport, tuin, vakantie, historische- en kookboeken.

Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-18.00 uur open.

Verantwoording zending: de opbrengst van de zendingsbussen (in de kerk en online) van mei en juni was € 2.990,81 Dit is bestemd voor Willem Jan de Wit in Egypte. De opbrengst van de Pinksterzendingscollecte was € 491,75. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kopij ‘Zaaier’: : Graag uiterlijk maandag 4 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, St. Exodus Werkgroep Dordrecht  2) Kerk.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 september bellen naar Fam. Kemkes (06-27536469) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 3-9: Fam. Vonk-van Dam. 10-9: Fam. Kwakernaak-Kwakernaak.

Gastheer/Gastvrouw: 3-9: ochtend: Anke Büchner en Rian Faro. Avond: Dick en Yvonne Muilwijk.

Crèche 0-3 jaar: 3-9: Lotte van Genderen, Gerdiene Kwakernaak, Esmee in ’t Veld en Fenne den Besten. 10-9: Margriet Kooijman, Neveen Abo Khalil, Berit Donk en Anna Visser.

Bijbelcrèche: 3-9: Janneke Verspui en Loïs Donk. 10-9: Eline Boer, Ilvie de Jong en Linde Koekoek.

WIJK OOST

Meeleven: Arnelle van der Sande (van Marlotstraat 1, 3381CD) is afgelopen dinsdag 29 augustus geopereerd aan de tumor in haar neus.  De operatie is goed verlopen, onderzoek zal uitwijzen of het weefsel goedaardig of kwaadaardig is. We bidden haar Gods zegen toe!

Vanuit de pastorie: Sinds mijn oproep in de dienst om iets te delen over de waarde van bepaalde Psalmen komen er allerlei verhalen los. Sommige mensen vinden het moeilijk iets te kiezen omdat er zoveel Psalmen belangrijk voor hen zijn! Wat een rijkdom is dat! Natuurlijk mag u gerust iets delen over een Psalm, zonder dat we daarmee de andere Psalmen tekort doen. Het is waardevol om zo als gemeente iets te delen van de geestelijke kracht en uitwerking die er van de Psalmen uit mag gaan in ons dagelijks (geloofs)leven.

Hartelijke groeten, Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Tineke Volmüller (Bogerd, 8, 3381 DS) zal 5 september geopereerd worden en zal een darmtumor verwijderd worden. In de voorbede bidden we om rust en kracht en Gods nabijheid en zegen. Dit alles vanuit de hoop dat de operatie en het herstel goed mag verlopen.

Uit de pastorie: De eerste week na een vakantie staat vooral in het teken van huisbezoeken. Het is goed om velen weer te spreken. De ene keer vanwege een verjaardag. Een andere keer vanwege ziekte. In alle gevallen mag er een gesprek zijn voor Gods aangezicht en mag het gesprek in gebed gebracht worden.

Verder ziet het er naar uit dat het gelukt is om al de eindopdrachten van de interim-predikantsopleiding tot een goed einde gebracht te hebben. Mogelijk heeft zelfs het eindgesprek de deze week plaatsgevonden.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag