Zondag 12 december:
09.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht
18.30 uur: ds. D. Wolters, Amsterdam, Jeugddienst

Bij de diensten:
Zondagavond 12 december is er weer een jeugddienst, deze keer is het thema: ‘van God los’. Dominee Wolters vertelt ons aan de hand van Lukas 19 over hoe God en de gemeenschap van mensen soms ver van je af kan komen te staan. Ook is er deze dienst weer de mogelijkheid om vragen te stellen aan de dominee naar aanleiding van de preek. Stuur daarvoor een appje naar: 0658962315. Het is handig om dit nummer vast op te slaan in je telefoon. Vanwege de huidige coronaregels kunnen we niet fysiek naar de kerk komen, maar we hopen dat jullie allemaal meekijken via YouTube (HGGNK Giessenburg)

Alvast een hele fijne dienst! Groetjes van de Jeugddienstcommissie

Diaconiecollecte zondag 19 december 2021: 
Is bestemd als Noodhulp aan vluchtelingen bij de Pools/Wit-Russische grens. Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. “Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. De migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zo nodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen. Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama’s. Uw gebed en uw/jouw gaven zijn van harte aanbevolen.

Catechese:
Maandag en dinsdagavond zijn de laatste catechisatieavonden van dit jaar. Ze zullen online plaats vinden. We hopen de jongeren na deze onlinesessie weer in het nieuwe jaar te ontmoeten. 

Focus in bewegingsopdracht:
Focuswandeling met VERWACHTING. In de Focusdienst van afgelopen zondagmorgen is er een opdracht gegeven om in beweging te komen. De opdracht luidt; ga wandelen of fietsen in tweetallen met als gespreksleidraad de flyer waar de Focus-opbouw voor een geloofsgesprek op staat met tevens een handreiking en uitleg hoe u dit toe kan passen op de Bijbeltekst van deze Focusdienst (Jesaja 11: 1-10) tijdens de wandeling. Is het al gelukt om een wandel- of fietsafspraak te maken? Of is het er in de drukte van de decembermaand bij ingeschoten? Dan is dit een mooie reminder om iemand op te bellen en een afspraak te maken om de drukte even te ontvluchten en samen in beweging te komen. Neem de flyer mee tijdens de wandeling of fietstocht die bij de morgendienst is uitgedeeld. Flyer niet ontvangen? Print hem dan vanaf de site uit of haal hem in A6-formaat op bij het boekwinkeltje. Wanneer u niet iemand kunt bedenken om te bellen, maar wel graag wilt wandelen, mag u dat mailen naar focus@hervormdgiessenburg.nl. Het Focusteam kijkt dan mee of we dat kunnen organiseren. Wilt u verhalen of belevenissen delen over deze wandeling of fietstocht dan kan dat ook op het hierboven genoemde emailadres.

Inzameling voor voedselbank:
De inzameling voor houdbare producten voor de kerstpakketten en het inzamelen van DE waardepunten is mogelijk tot maandagmorgen 13 december (tot 10.00 uur) in de kerk (onder de toren) of in de Rank en bij diaken Jan Verspuij, Bovenkerkseweg 3a of diaken Erik Donk, Lijnbaan 17. Zie ook de berichtgeving in de vorige Zaaier of op de site. Van harte aanbevolen namens de diaconie.

Vanuit de kerkenraad: In de vergadering van 2 december is nader gesproken over de aanpassingen van de Coronamaatrdegelen. Met name ook de regelingen voor de kerkdiensten van deze maand en het gebruik van De Rank. Ook het beroepingswerk kwam nader ter sprake en de plannen voor extra ondersteuning en bijstand van het pastoraat in de vacaturetijd. Hierover is uitvoeriger informatie te vinden op de site van HervormdGiessenburg.nl Van harte aanbevolen.

De Zaaier:
Het doel van het regionale kerkblad de Zaaier is treffend verwoord. “De Zaaier” – een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten in de Alblasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden. De volgende en tevens laatste editie van dit jaar zal geheel vernieuwd zijn. Een andere lay-out en in kleur. Voor wie de Zaaier niet heeft/kent zullen er exemplaren gereed liggen in de kerk en in de Rank. Een abonnement is het eerste half jaar gratis.

Bloemengroet:
Voor alle bezorgers van de bloemengroet: De bloemen staan i.v.m. Covid-19 voorlopig niet meer in de kerk en mogen weer bij de bloemenwinkel worden afgehaald. We gaan dus weer terug naar de situatie van een paar weken geleden.

Opbrengt huis-aan-huis collecte Kerk in Actie:
De opbrengst van de huis aan huis collecte van Kerk in Actie in Giessenburg heeft het mooie bedrag van € 2350 opgebracht. Het geld is bestemd voor hulp aan vluchtelingkinderen in Griekenland. Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt!

Kerstpost Giessen-Oudekerk:
U kunt dit jaar uw post door ons laten bezorgen voor € 0,50 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor onderhoud van de kerk in Giessen-Oudekerk. De post wordt rondgebracht in Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten +(envelop met uw geld) inleveren tot 15 dec. bij: Wil den Toom, van Marlotstraat 35 of Sofie den Hartog, Bogerd 48. Info Liesbeth Heikoop: 0184-652032

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagmorgen 15 december a.s. komen de leden van de mannenvereniging weer bij elkaar in de Rank, aanvang 09.45 uur. De heer A. de Kreij zal de inleiding uit 2 Tim. 3 verzorgen.

Opbrengst diaconiecollecten:
Juli, augustus en september 2021. De diaconiecollecten hebben in de maanden juli, augustus en september het volgende opgebracht: Zilt € 747,31, IZB € 291,65, Zomerzending € 419,00, naar House € 342,80, noodhulp Haïti € 1.427,86, Exodus € 783,30, Medische zending € 680,60, Plaatselijk jeugdwerk/ HGJB € 590,75 De algemene diaconiecollecten hebben € 2.276,95 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online. De geplande verkoop op 17 december komt i.v.m. de genomen maatregelen te vervallen. Zodra fysieke verkoop weer mogelijk is vermelden we dit in de Zaaier. Voor vragen kunt u terecht bij cvk@hervormdgiessenburg.nl

Inleveren kopij ‘Zaaier’:
De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2021 zal volgende week, vrijdag 17 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 7 januari 2022 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 13 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
12/12 1.Diaconie; 2. Kerk; 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
12/12 Fam. de Groot; 19/12 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen

Crèche 0-3 jaar:
12/12 Maureen van Pelt & Noa Terlouw; 19/12 Margriet Kooiman & Naomi de Jong

Bijbelcrèche:
12/12 Martijn Visser & Esther de Kuiper; 19/12 Febe Troost & Jefta Visser

Gastvrouw/heer:
12/12 v.m. Willy Schmidt & Maria de Bruijn; 19/12 v.m. Jeanet van Bruchem & Anke Büchner

WIJK OOST / WIJK WEST

Overleden:
Maandagavond 6 december is in de leeftijd van 76 jaar in het Beatrixziekenhuis overleden dhr. Pieter Arie de Groot. Hij woonde aan de Dorpsstraat 12. Piet was sinds 27 oktober 2013 weduwnaar van Marja de Groot – van Wissing.

Maandag 13 december zal er een dienst van Woord en gebed zijn in de Rank om 14:00 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg.

In de voorbede gedenken we dochter Linda Huisman en haar man Arie en hun kinderen en bidden om kracht en zegen.

Meeleven:  
Dhr. Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101, 3381 AE) is opgenomen in het Beatrixziekenhuis. We bidden om Gods zegen en bijstand voor hem.

Huwelijksjubileum:
Ton en Rianne van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3371 BG) zijn maandag 13 december 25 jaar getrouwd. Van harte willen we Ton en Rianne samen met hun kinderen feliciteren met dit jubileum. Van harte wensen we jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Met rasse schreden naderen we de kerstdagen. Een kerst zoals afgelopen jaar en niet zoals andere jaren. Helaas gaat veel niet door en zullen meer mensen de kerstdagen in eenzaamheid doorbrengen. Tegelijk zijn het dagen waarop de wereld mag vieren dat God omgezien heeft naar de wereld. Kunnen wij als gemeente van Christus dit zichtbaar maken voor de mensen om ons heen?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag