Zondag 12 februari 2017

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk

 Gedoopt: Afgelopen zondag is Thijs gedoopt. Hij is de zoon van Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 5 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Diaconiecollecte SZOS: De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor het werk van de familie Bijkerk uit Sliedrecht. Andy Bijkerk, zijn vrouw Jacoline en hun gezin zijn door SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname) voor onbepaalde tijd uitgezonden naar Suriname. Andy Bijkerk is programma-directeur en piloot bij de Surinaamse Zendings Vliegdienst, meer bekend als MAF-Suriname. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling (het opbouwen van lokale gemeenschappen). Daarnaast zoekt het gezin Bijkerk mogelijkheden om in de woon- en leefomgeving het Evangelie te verkondigen. Jacoline bezoekt, via Prison Fellowship Suriname, wekelijks de vrouwen in de gevangenis. Ze coacht hen en geeft Bijbelstudie. Door middel van giften kan ze de armen van levensmiddelen voorzien. Maandelijks bezoekt ze twee Indianendorpen waar ze de vrouwen Bijbelles geeft over vrouw- en moeder-zijn. Daarnaast geeft ze thuis regelmatig Bijbelstudies aan vrouwen. Voor verdere info: www.szos.nl.

Zondagsschool: Na de kerkdienst, op zondagmorgen 12 februari, is er weer zondagsschool.

Vrouwenbijbelstudie: Een herinnering voor dinsdag 14 en donderdag 16 februari. Iedereen is vanaf 09.00 uur van harte welkom in zaal 5 van ‘de Rank’. We bespreken en bestuderen met elkaar Ezechiël 20: een aantal oudsten uit Israël komen bij Ezechiël om de Heer te raadplegen. Ze denken nog steeds dat ze ‘zomaar’ in Babel terecht gekomen zijn en dat ze ook snel weer naar huis mogen. Ezechiël houdt hen namens God een spiegel voor: “Kijk eens naar je verleden en realiseer je hoe vaak jullie net als jullie voorgangers van Gods weg zijn afgeweken”. Ezechiël geeft een overzicht van een stukje geschiedenis van Israël. De rode draad in Ezechiëls ‘les’ is de heiligheid van God en de reputatie en eer van zijn naam.

Jeugddienst: Volgende week zondagavond 19 februari is er weer een jeugddienst en het zal gaan over de Bijbel. Vaak hoor je de opmerking dat er, op zich, goede dingen in de Bijbel staan, maar je niet alles letterlijk moet en kunt nemen. We weten inmiddels beter en er staan veel fouten in de Bijbel. Sommige dingen zijn betrouwbaar, maar andere niet. Daarom is het thema: “Er was eens…”. Kun je de Bijbel vertrouwen, of moet je hem meer vergelijken met een sprookjesboek? Iedereen is van harte welkom.

Lutherreis: Nog twee tweepersoonskamers zijn beschikbaar voor de Lutherreis van D.V. 15-19 mei. Wie interesse heeft kan info opvragen bij ds. J. Holtslag.

Gebedskring: Dinsdagavond 14 februari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvangstijd 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia”: De leden van de vrouwenvereniging worden woensdagmorgen 15 februari a.s. verwacht in ‘de Rank, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Ds. Holtslag zal op de vergaderavond  van de mannenvereniging, op woensdagavond 15 februari a.s., de inleiding verzorgen uit Jacobus 4: 1-17. De aanvangstijd is 19.45 uur in ‘de Rank’.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 10 & 24 februari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: Ouderling A. de Bruijn heeft € 15,00 & € 10,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 13 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).
Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 12/2 1. Diaconie: St. SZOS, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 12/2 Ellen de Vogel & Willeke Faro; 19/2 Mirthe van Houwelingen & Cateline Snoek
  3. Crèche 2-3 jaar: 12/2 Marjanne de Hoop & Sija Kersbergen; 19/2 Lia v.d. Vlist & Patricia de Jong

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/2 Linde van Houwelingen; 19/2 Noa Koekkoek

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/2 Anja Bos, Emma Trouwborst & Dianne de Looff; 19/2 Martine de Kuiper, Hannah van Veldhuizen & Janneke Verspui
  2. Wegbrengen bloemengroet: 12/2 Fam. Vollmüller; 19/2 Fam. Kemkes- Muilwijk
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 februari bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  4. Gastvrouw/heer: 12/2 v.m. Jeannet van Bruchem & Pim Vollmüller, n.m. Patrick Marcus & Dinella Visser; 19/2 v.m. Jannie de Groot & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

Overleden: Maandag 6 februari,  overleed in de leeftijd van 93 jaar, mw. Elizabeth Cornelia Boon-Schep (van Hardenbroekstraat 2, 3381 CC). De week voor haar overlijden ging haar gezondheid snel achteruit. In 2006 overleed haar man. Tot 2004 woonden zij aan de Wilhelminalaan, nadat ze verhuisd waren van de boerderij aan de Peursumseweg.
Boven de rouwkaart staat Romeinen 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben ​vrede​ bij God door onze Heere ​Jezus​ ​Christus​. Deze tekst gaf haar geloof weer. Ook zij vertrouwde erop dat zij vrede met God had vanwege het verlossend werk van Jezus Christus. Deze tekst staat centraal in de dankdienst die op zaterdag 11 februari hier in de kerk zal worden gehouden. Vooraf aan de dienst is er in de Rank gelegenheid om te condoleren van 9:30 uur-10:15 uur. De dienst begint om 10:30 uur. Aansluitend zal rond 12:00 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Oudkerkseweg te Giessen-Oudekerk. Daarna is er in de Rank eveneens de gelegenheid om de familie te condoleren.
Laten we bidden om Gods troost en nabijheid voor de kinderen klein- en achterkleinkinderen en verdere familie.
Met hartelijke groeten,  M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Als gemeente gaat onze verbondenheid in het bijzonder uit naar hen die moeilijke en zware tijden kennen. In de voorbede mogen we onze broeders en zusters opdragen voor Gods troon.

Uit de pastorie: Komende zondag lezen we verder uit het Evangelie naar de beschrijving van Markus. We lezen hoofdstuk 6:1-6. De Heere Jezus is op bezoek in Nazareth bij Zijn moeder en broers en zussen. Op de sabbat bezoek Hij natuurlijk de synagoge. Zo is het voor ons vanzelfsprekend dat wij zondag ter kerke gaan. Gezegende diensten gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag