Zondag 12 juli:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Bij de diensten:
In de morgendienst hopen we 5 kinderen te dopen: Ton, Ruben en Job, de 3 zonen van Teun en Cornelieke Nuijten (Dorpsstraat 4, 3381 AG); Ruben, zoon van Jonathan en Manuela Slob (Waterlinie 150, 4254 VA Sleeuwijk) en Bjorn, zoon van Lennart en Lydia Korevaar (Vlietweg 1, 3381 LS). Laten we bidden om Gods zegen voor de dopelingen en hun ouders.

Mededelingen rond de kerkdiensten:
Sinds vorige week is het mogelijk om u aan te melden voor het fysiek bijwonen van de kerkdiensten. Op de website en in de Nieuwsbrief staat de link naar Kerktijd.nl en een uitleg hoe dit werkt. Heeft u zich eenmaal aangemeld dan wordt u automatisch uitgenodigd voor de eerstvolgende diensten die beschikbaar zijn. Vanaf 26 juli is er ook weer een mogelijkheid om u voor de ochtenddienst in de Rank aan te melden. Ook hiervoor maakt u gebruik van de link Kerktijd.nl.

Heeft u geen internet of emailadres dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406

(dinsdag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur). Vanaf 19 juli is het ook weer mogelijk om tijdens de ochtenddienst gebruik te maken van de crèche voor kinderen van 0 – 4 jaar. Voor alle diensten geldt nog steeds dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is i.v.m. de anderhalve meter maatregel en er geen samenzang en geen collecte is. Verder wordt u verzocht om zelf uw Bijbel en Liedboek meenemen. Voor de kinderen zijn er momenteel geen zakjes met kleurplaat en kleurpotloden beschikbaar

Vacature wijkouderling:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 2 juli broeder Lo Boer als enkelvoudige kandidaat gesteld voor de vacature van wijkouderling. Hij is gevraagd zijn kandidaatstelling in overweging te nemen.

Uiterlijk donderdag 9 juli mocht hij zijn besluit kenbaar maken, dus bij de verschijning van de papieren versie van de Zaaier, is zijn besluit inmiddels bekend. Wij vragen uw voorbede voor het verloop van het proces tot invulling van deze laatste vacature en bidden om Gods leiding daarin.

Boekwinkeltje:
Wij zijn weer open vanaf vrijdag 10 juli. Voorlopig zijn de tijden aangepast van 13.00-18.00 uur. U bent van harte welkom om in ons boekwinkeltje te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Chadash:
In de nacht van vrijdag op zaterdag hoopt een twaalftal gemeenteleden te vertrekken naar de Franse Alpen. Evenals vorige jaar hopen we de Alpenreuzen op de fiets te beklimmen en met elkaar in gesprek te raken rondom de Bijbel. Het thema is Houd vast. Iets wat noodzakelijk is bij de beklimmingen. Vasthoudend zijn en niet opgeven. Maar voor wat betreft het geloof geldt dit ook. Vasthouden aan Gods beloften. Zowel als de vaart er in zit, als ook wanneer het in het leven zwaar en moeizaam gaat. Vrijdag 17 juli hoopt de groep weer in Giessenburg terug te zijn.
Vakantie: Aansluitend aan de Chadashweek heeft ds. Holtslag 3 weken vakantie. Tot 8 augustus zal ds. Dubbelman voor hem waarnemen.

Gemeentedag: Beste gemeenteleden, het duurt nog even maar misschien handig om alvast in de agenda te noteren. De gemeentedag is dit jaar op zaterdag 26 september. Het programma zal na de zomervakantie bekend gemaakt worden. Met vriendelijke groet, de gemeentedagcommissie.

Kinderoppas: Vanaf 19 juli zal er weer kinderoppas zijn in de Rank tijdens de ochtenddiensten. Dit wordt in één groep gehouden voor de kinderen van 0-4 jaar.

Afkondigingen: Voor de komende zondagen 12, 19 en 26 juli, graag tot uiterlijk 13.00 uur op de voorafgaande zaterdag, doorgeven aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop en inleveren collectebonnen: Vrijdag 17 juli is er weer een mogelijkheid om collectebonnen te kopen in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Uw opgespaarde collectebonnen kunt u de 17e tussen 18.30 – 20.00 uur ook inleveren in de bussen die daarvoor neergezet worden in de Rank.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 24 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 13 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 12/7 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen bloemengroet: 12/7 Fam. Kemkes- Muilwijk; 19/7 Fam. Schep- de Jong

WIJK OOST/WEST

Meeleven:
Donderdag 2 juli, is dhr. J. de Jong (A.M.A van Langeraadweg 5A, 3381 LB) geopereerd aan zijn aorta in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij zaterdag 4 juli weer naar huis mocht. We wensen hem Gods zegen over het verdere herstel.
Afgelopen januari onderging dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) een dotterbehandeling aan zijn been. Helaas werd de afgelopen maanden duidelijk dat deze behandeling, die zeer moeizaam is gegaan, niet afdoende is geweest. Vrijdag 10 juli zal hij daarom opnieuw deze ingreep ondergaan in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie en het herstel.

Tenslotte: Komende zondagmorgen lezen we in de doopdienst Kolossenzen 1:15-23. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman