Zondag 12 maart:
4e lijdenszondag
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Bij de diensten:
Echtheid en liefde zijn twee woorden die in onze tijd belangrijk worden gevonden. Een mens moet authentiek zijn. Zeker als het gaat over liefde. Het is tegelijk een onderwerp dat niet nieuw is. Paulus spreekt er al over. De liefde moet ongeveinsd zijn, zo schrijft hij in de Romeinenbrief. Niet schijnheilig doen alsof. In de focusdienst staan we hier zondagmorgen bij stil. We lezen Romeinen 12:9-18 en Mattheüs 27:32.

Zendingsbussen:
De opbrengst van de zendingsbussen in maart en april is bestemd voor maaltijden en bijbels onderwijs voor Roma-kinderen in Oost-Bulgarije. Een groot deel van de gezinnen in het Roma-dorp Gorno Ezerovo leeft in erbarmelijke omstandigheden. In het dorp is een kleine maar actieve Bulgaarse kerk aanwezig die de Roma-kinderen één tot twee maaltijden per dag wil geven en bijbels onderwijs. Er wordt veel gezongen en gesproken met de kinderen. De kerk hoopt op deze manier dingen ten goede te veranderen in het dorp. Bidt en geeft u mee?

Open Focus Avond – Uitslag tussentijdse evaluatie Focustraject – Terugblikken & vooruitkijken:
Het FocusTeam nodigt op donderdag 16 maart de hele gemeente uit; jong en oud, betrokken of minder betrokken, evaluatie ingevuld of juist niet. Iedereen is van harte welkom! We starten de avond met een opening over ‘Liefde en echtheid’ en zullen vervolgens de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Focustraject met jullie delen. Aan de hand daarvan blikken we terug, maar kijken we zeker ook op een interactieve manier vooruit hoe we de ideeën en suggesties vorm kunnen geven als gemeente met elkaar. 

De inloop is om 19:30 in de Rank met koffie en thee, waarna we starten om 19:45.

Paasmiddag
De Paasmiddag met broodmaaltijd voor 70+ wordt gehouden op D.V. donderdag 23 maart in “de Rank”. Vanaf 14.30 uur staan de koffie/thee klaar en om 15.00 uur begint de middag en rond 18.30 uur is het afgelopen. Ds. J. Menkveld verleent zijn medewerking aan deze middag. Als het goed is, heeft u een uitnodiging van uw HVD-dame ontvangen. (Heeft u via uw bezoekdame geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij Marieke Stam, tel.nr. 652222.)

Gebedskalender:
De nieuwe, papieren gebedskalender wordt zondag 12 maart, uitgedeeld. Overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. De gebedskalender is ook op de website geplaatst en te lezen in Scipio: het kopje ‘gebedskalender’ aanklikken en daar staan voor 2 dagen gebeden.
De oudste groep (de 8e groepers) van de zondagsschool heeft samen met de leiding de eerste week ingevuld.

Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Inzameling oude metalen “IJzersterk voor het goede werk”:
Afgelopen jaar heeft de werkgroep voor € 10.563,- aan oude metalen ingezameld en gesorteerd. Een enorm bedrag en een enorme berg!! Jaarlijks zien we een behoorlijke stijging. Dit is o.a. mogelijk door een vaste groep vrijwilligers van beide kerken die hier wekelijks een dagdeel mee bezig zijn.

En ook omdat we de beschikking hebben over een goede inzamelplaats en ruimte waar we de materialen kunnen sorteren. 

We mochten het afgelopen jaar giften geven aan:

Youth voor Christ, Kerkinactie, Schuldhulpmaatje, Vrienden van de Groene Wei, Woman for Woman, Amazing Kids and teens, Kerkkamp Bladel en Purnode, Stichting ALS, Stichting Sharety (Sri Lanka) en Sport for Others, Projecthulp Sri Lanka, Voedselbankjes, Beginpunt NL, Curacao, Muskathlon en aan beide diaconieën.

We willen dan ook allen die aan dit mooie project hebben meegewerkt en de metalen hebben gebracht hartelijk bedanken. 

En als u nu denkt, ik wil hier ook wel aan meehelpen, kom eens een keer kijken aan de Heideweg op maandag of dinsdagmiddag. De gezellige groep kan zeker nog hulp gebruiken! Of neem contact op met Herman Visser : 06-13030334.

Boekenmarkt:
De opbrengst van de boekenmarkt van afgelopen weekend was € 500,10. Er is dankbaarheid voor de verloop van de twee dagen.

Collectebonnen verkoop: 
Let Op ! Aangepaste tijd!
Verkoop collectebonnen i.v.m. Goede Vrijdag eenmalig verplaatst naar vrijdag 31 maart in de Rank van 18.30 – 19.00 uur.

Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 13 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten:
12/3 1. Werelddiaconaat 2. Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 maart bellen naar P. de Koning (06-53425019) ochtend- en avonddienst

Gastheer/Gastvrouw:
12/3 ochtend: Jeanet van Bruchem en Anke Buchner; avond: Pim en Tineke Volmuller.

Wegbrengen Bloemengroet:
12/3 Fam. aan de Wiel.
19/3 Ivonne Duijm en Rinie Groeneveld.

Crèche 0-3 jaar:
12/3 Margreet Muijlwijk, Marjanne de Hoop, Fenne Trouwborst en Anna Visser.
19/3 Margreet Kwakernaak, Alise van Genderen, Noa Terlouw en Evi Overduin.

Bijbelcrèche:
12/3 Janneke Verspui en Hadassa van Zuthem;
19/3 Diana Erkelens en Mats Vink.

WIJK OOST

Meeleven:
Soms heb je wel klachten maar is de oorsprong niet (helemaal) duidelijk. Dat levert veel spanning op en onzekerheid. Bovendien maakt het dat de uitkomst lang onzeker blijft. Laten we bidden voor gemeenteleden die zo leven tussen hoop en vrees.

Vanuit de pastorie:
Komende dinsdag heb ik mijn laatste mentoraatsontmoeting. Het afgelopen jaar ben ik begeleid door ds. Hoftijzer uit Rijswijk (NB). Ik heb erg genoten van onze gesprekken over het wel en wee van het predikantschap en ben dankbaar voor zijn begeleiding daarin. Komende jaar begint dan mijn verplichte nascholing, waarvoor ik met collega’s steeds 2-3 dagen naar het seminarie in Doorn.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
In onze gebeden brengen we de gemeenteleden voor Gods troon die te kampen hebben met ziekte, rouw of andere moeiten. 

Uit de pastorie:
Het begin van de week verbleef ik in Doorn op nieuw Hydepark. Twee studiedagen met als thema communicatie bij veranderingen. Hieraan is tegelijk de laatste van de 5 eindopdrachten verbonden. De eerste heb ik inmiddels af en de week hiervoor heb ik gewerkt aan de opdrachten 2 en 3. In juni volgt de laatste studiedag en al de opdrachten moeten voor het einde van het jaar gereed zijn. Er is dus nog wat te doen voor de opleiding is afgerond.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag