Zondag 12 november 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We zullen dit deze keer in de avonddienst doen. Ter voorbereiding op de viering van 19 november zullen er komende zondag weer dagboekjes gereedliggen.

Censura Morum:
Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op woensdag 15 november van 19:00 uur tot 19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 december. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Goede voornemens: Vijfenvijftig (55!) pagina’s met goede voornemens, zo is het nieuwe regeerakkoord te betitelen. Een leidinggevende positie voor klimaatoplossingen. Meer dan een miljard euro voor allerlei verbeteringen in de onderwijssector. Een “inclusieve samenleving” met daarin veel verbetervoorstellen voor de zorg. Grote zorgvuldigheid bij de overwegingen voor beleidswijzingen inzake medisch-ethische kwesties. Zo maar een viertal van die voornemens. Wat bedoelen ze er nou precies mee? Stroken deze voornemens met datgene wat ú en jij belangrijk vinden? Bent u ook zo benieuwd hoe deze voornemens praktisch ingevuld gaan worden? En, niet onbelangrijk: wat kunnen we zélf bijdragen… Laten we er eens een avondje met elkaar over spreken. Jonge mensen met vernieuwende ideeën zeer welkom! Vanuit V&T organiseren we deze sessie “Politiek en Principes op donderdag 16 november.
Aanvang 20:00 uur in de Rank.

Vooraankondiging-verkenning Islam:
In reactie op een flinke hoeveelheid aanvragen organiseren we in goede samenwerking tussen de drie Giessenburgse kerken een verkenning op de Islam. Het zal gaan om twee sessies waarbij we ons de 1e avond richten op geschiedenis en cultuur. De 2e avond gaat de aandacht uit naar de theologie. Contactpersoon: Bert Pesselse. Voor uw/jouw agenda: op 30 november in de Stigt. Op 14 december in de Rank.
Aanvang 20:00 uur. 

Stapeldiner jeugdwerk:
Ook dit jaar willen we weer een stapeldiner in samenwerking met de gemeente organiseren. Dit vindt plaats op vrijdag 8 december 2017. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45. Daarnaast kunt u aangeven hoeveel jongeren u maximaal wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie. Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Willemieke van Wingerden op 0184-630020 of willemiekedebas@hotmail.com

Verkoopdag ‘Lydia’:
Hartelijk dank aan alle kopers, verkoopsters en gemeenteleden die het ons weer mogelijk hebben gemaakt deze dag te houden. Wat was het weer gezellig. De opbrengst was € 2.532,30 en is voor kerk en zending. Wij bidden voor weer een gezegend nieuw vergaderjaar. Bestuur en leden ‘Lydia’.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 10 & 24 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 2.757,09 opgebracht.
Via ds. J. Holtslag €20,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Spaarpotten ‘Woord & Daad’:
De inhoud van de spaarpotten voor de stichting ‘Woord en Daad’ bracht € 63,35 op.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 13 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 12/11 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 12/11 Sija Kersbergen & Linda de Bruin; 19/11 Teresia den Boer & Marieke Kool
  3. Crèche 2-3 jaar: 12/11 Annemarie de Kuiper & Monica Rietveld; 19/11 Corine Terlouw & Mariska Stam
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/11 Imke van Houwelingen; 19/11 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/11 Laura Holtslag, Daphne Zaal & Miranda Schippers; 19/11 Roos van Zuthem, Lidia Faro & Lisa v.d. Sande
  6. Wegbrengen bloemengroet: 12/11 Fam. L. Timmer; 19/11 Fam. Verspuij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 november bellen naar: Bas de Jong, tel. 651522
  8. Gastvrouw/heer: 12/11 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Leo Timmer & Betty van Oenen; 19/11 v.m. Adriaan van Houwelingen & Dinella Visser, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam

 

WIJK OOST

Meeleven:
Laten we bidden voor de zieken in ons midden en voor hen die verdriet hebben.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen zullen we verder lezen in het vierde hoofdstuk van de profeet Jona.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Geboren:
Bij Martin en Annelies Klop (Prins Bernhardlaan 17, 3381 AV) is op vrijdag 3 november een dochter geboren met de naam: Lieske Anne Elizabeth. Van Sanne en Jelte mag Lieske het zusje zijn.

We willen Martin en Annelies en Sanne en Jelte van harte feliciteren met de geboorte van Lieske. Ons gebed is dat zij tot eer van God en tot zegen van mensen mag groeien. In de voorbede willen we daarom hen allen gedenken en we wensen Martin en Annelies Gods zegen toe bij de opvoeding.

Huwelijksjubileum:
Ter correctie. Het 65-jarig huwelijksjubileum van familie H. Harrewijn (Claversweer 1, 3371 PR) is zaterdag 11 november en niet vrijdag.

Pastorie:
Het was intensief, maar wat mocht ik samen met de Egyptische collega’s Ephraim Masoud en Maurice Gaber mooie ontmoetingen hebben. Allereerst op de verkoopdag van Lydia en later met vertegenwoordigers van de zondagsschool en de zendingscommissie. Ook het bezoek aan de zondagsschool was de moeite waard. Naast dit alles ben ik met hen bij de molens van Kinderdijk geweest. Precies zoals zij mij meegenomen hebben naar de piramides. Beiden werelderfgoed.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag