Zondag 12 september:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afscheidsdienst
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen is de afscheidsdienst van ds. Dubbelman. In de avonddienst bereiden we ons voor op de viering van het heilig avondmaal van volgende week. We lezen Hebreeën 10 vanaf vers 19 en de eerste zes verzen van Openbaring 1.

Programma afscheid fam. Dubbelman:
Op vrijdagavond 10 september is er van 19:30 uur tot 21:30 uur een afscheidsavond voor en met familie Dubbelman. Deze avond vindt plaats in de Rank en is live te volgen via YouTube onder WijzijnHG.

Zaterdag 11 september is er van 14.00-17.00 uur gelegenheid in de Rank voor een persoonlijke groet voor gemeenteleden aan de fam. Dubbelman. Het betreft een “doorlopende receptie” met spreiding van bezoektijd en beperkte contacttijd. Zo mogelijk verloopt de deelname in drie blokken, volgens de verdeling van de beginletter van de achternaam a t/m i; j t/m r en s t/m z.

Viering Heilig Avondmaal:
Op zondag 19 september hopen we het Avondmaal te vieren met een aantal bijeenkomsten in de kerk en de Rank. We gaan ervan uit dat er in de kerk 80 deelnemers per keer kunnen zijn en in De Rank 30 deelnemers. We houden dan ’s morgens en ’s avonds de vieringen in de kerk en in De Rank. I.v.m. de coronaregels wordt het brood en de wijn op de eigen zitplaats gebruikt. Alle belijdende leden die willen deelnemen kunnen zich opgeven via het opgaveformulier t/m uiterlijk maandag 13 september. Een beschrijving van de opzet en de gegevens voor het digitaal aanmelden zijn op de site te vinden. Zie aanmeldingsformulier. Er liggen losse exemplaren bij de lectuurtafel in kerk en de Rank. Mocht er hulp nodig zijn bij de aanmelding, dan kan contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur). Rondom 16 september krijgt ieder bericht van indeling.

Medische zending voor Mercy Ships:
De diaconiecollecte van deze week is bestemd voor Mercy Ships. Het begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Meer info via www.mercyships.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen!

Zomerkampen 2022:
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 9 juli t/m 16 juli en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 15 juli t/m 22 juli. Dus reserveer deze data vast in de agenda!  Team Bladel en Team Expeditie Purnode

VrouwenBijbelstudiegroep:
Wij zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om samen te komen. Wij willen starten op DV donderdag 16 september in “De Rank” waar de koffie om 9.00 uur klaar staat. Ds. Holtslag is deze morgen bij ons te gast en zal ons nieuwe studieboekje over het evangelie van Markus inleiden. Het is fijn om alvast hoofdstuk 1 door te nemen. Het blijft noodzakelijk om je vooraf op te geven. Dit kan via tel.nr. 0184-659057 of via e-mail: frida.bogerd@gmail.com Maar…laat dit je niet weerhouden om te komen. Van harte welkom!

Interkerkelijkkoor “Aqua Viva” Giessenburg:
Op woensdag 15 september 2021 starten we na een covid-19 stop van bijna 18 maanden weer met onze wekelijkse repetities. We gaan een aantal kerstliederen instuderen. Onze dirigent is Martin Klop. Een ieder is hartelijk welkom, evenals nieuwe koorleden. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De tijdelijke repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Verantwoording:
Via ds. Dubbelman: 30 euro voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 13 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
12/9 1. Diaconie: Medische Zending, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
12/9 Fam. van Houwelingen; 19/9 Anke Buchner & Joke Pladdet

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
12/9 Martine Bood & Isa Zaal; 19/9 Margriet Kooiman & Naomi de Jong

Bijbelcrèche:
12/9 Aniek Visser;
19/9 Diana Erkelens

Gastvrouw/heer:
12/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marijke Dijksman & Joke de Kuiper;
19/9 v.m. Frida Bogerd & Annemarie den Uil, n.m. Tineke & Pim Vollmüller 

WIJK OOST

Tenslotte:
Ik heb uitgerekend dat ik ongeveer 650 keer een stukje voor de Zaaier geschreven heb. Dit wordt mijn laatste bijdrage en het kopje ‘tenslotte’ is nu wel heel toepasselijk.

Ik wil u allemaal hartelijk danken voor alles wat u voor mij en mijn gezin betekend heeft. We zijn dankbaar dat we bijna 15 jaar in u midden hebben mogen wonen en werken. Misschien dat we elkaar zaterdagmiddag nog zien en anders hopen we online met u en jou verbonden te zijn komende vrijdagavond, of zondagmorgen. In de afscheidsdienst zal het gaan over de trouw van God n.a.v. psalm 89. 

Volgende week donderdag, 16 september, hopen we te verhuizen naar: Kemphaan 4, 3371 JW Hardinxveld-Giessendam. 

We wensen u allen Gods zegen toe. 

WIJK WEST

Geboren:
Op donderdag 2 september mochten Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) uit Gods hand een zoon ontvangen; Daniël Marius. Van harte willen we jullie en in het bijzonder ook Tijs en Anne feliciteren met de geboorte van Daan en wensen we jullie Gods zegen voor de opvoeding van jullie kinderen.

Op maandag 6 september is bij Bart en Mariska van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN) een zoon geboren met de namen Teun Willem. Van harte willen jullie feliciteren met zijn komst in jullie gezin en Siem en Britt met hun broertje. Gods onmisbare zegen gewenst bij de opvoeding van Teun en van zijn broer en zus.

Meeleven:
Dhr. Kees Korevaar (Thorbeckelaan 12, 3371 VH) is vrijdag 3 september opgenomen vanwege een hartinfarct. In Dordrecht is er een stent geplaats waarna hij overgebracht is naar het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We wensen hem Gods zegen en kracht toe.

Coby Kwakernaak (Wetering 13, 3381 DL) is opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis. Zij mocht maandag weer thuiskomen. Hoewel het bloedonderzoek wees op een lichte hartinfarct is het dit waarschijnlijk niet geweest. We wensen Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Het kopje ‘uit de pastorie’ past deze dagen meer bij collega Dubbelman, dan bij mij nu ik na de vakantie weer in de pastorie ben. Van harte wens ik hem dan ook Gods zegen bij het afscheid nemen van Giessenburg en de overgang naar Hardinxveld -Giessendam. Dit alles met dankbaarheid voor de goede jaren die we met elkaar hebben gehad. Wanneer u zondag in de pastorie slingers ziet hangen, is dit dus niet een uiting van vreugde vanwege zijn vertrek, maar omdat één van de kinderen die dag jarig is.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag