Zondag 13 december:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek

Crèche:
Het is weer mogelijk om kinderen bij de crèche te brengen wanneer u zelf geen kerkdienst bezoekt. Graag wel van te voren aanmelden voor peutercrèche en/of bijbelcrèche bij Lianne van Oenen 06-83702867.

Denk er aan dat we bij het ophalen zo min mogelijk ouders in de Rank willen. Kinderen van de bijbelcrèche worden door de leiding beneden gebracht, de peuters en baby’s kunnen (met mondkapje) binnen opgehaald worden.

Niet alleen:
Op zaterdag 12 december brengen de jongeren van onze gemeente een bezoekje aan de ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. Ze brengen een kerstgroet en een aardige attentie. Als teken van denken aan. Tijdens de kerstdagen was er de laatste jaren in De Rank een “Open Huis” voor alle belangstellenden die het prettig vonden om tijdens deze dagen anderen te ontmoeten. Een praatje te maken, iets van kerst met elkaar te beleven, een spelletje te doen of een lekker hapje met elkaar te delen. Dit jaar moeten we de ontmoeting in wat groter verband achterwege laten en gaat het Open Huis in De Rank niet door. De vriendendienst is al een mooi initiatief om iets met elkaar samen te doen en naar de kerkdienst te luisteren. Graag ook een extra oproep om aan anderen te denken die het misschien op prijs stellen, om juist in deze tijd iets samen te doen. Naar wie kan je toegaan of wie kan je uitnodigen om samen te eten of gezellig bijeen te zijn. Van harte aanbevolen.

Verbonden door het licht:
Dit jaar kunnen we minimaal bij elkaar komen in de kerstnacht. Daarom nodigen we u uit, om als teken van verbondenheid, een brandende kaars voor het raam te plaatsen tijdens de kerstnachtdienst.

Een verloren dagboek:
De zendingscommissie had 100 dagboekjes te koop. Voor 99 was er een plaats in een huisgezin. Een dagboekje ligt er wat verloren bij. Het dreigt ongebruikt te blijven. Wie wil zich bekommeren om dit dagboekje van ‘Een hand vol koren’ van de GZB? Voor € 12,50 is het op te halen bij Josette Kemkes, 0184-653282 kemkes@hetnet.nl

Mooi Nieuws:
De Verkoop van breiwerk, maar ook de zelfgemaakte jam en bramensap, van “Lydia” heeft tot nu toe het mooie bedrag opgeleverd van maar liefst € 600,=. Blijkt dus veel behoefte te zijn aan de gebreide dames, heren en kindersokken die verkocht worden in het Boekwinkeltje. En er zijn nog veel bestellingen geplaatst. Wat een mooi initiatief. Dank allen!

Verkoop Collectebonnen: Op vrijdagavond 18 december a.s. is er weer een verkoop van collectebonnen in de Rank met daarbij ook de mogelijkheid om collectebonnen in te leveren. Zoals gebruikelijk van 18.30 – 20.00 uur.

Inleveren kopij ‘Zaaier’: De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2020 zal volgende week, vrijdag 18 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 8 januari 2021 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 14 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €25,00 voor de diaconie en € 25,00 voor de kerk

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 13/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kinderoppas 0-3 jaar: 13/12 Febe Troost & Berit Donk; 20/12 Annelies Klop & Karen Holtslag

Bijbelcrèche: 13/12 Annelies Klop & Sven Vink; 20/12 Febe Troost & Berit Donk

Wegbrengen bloemengroet: 13/12 Fam. Vonk- van Dam; 20/12 Fam. Kwakerrnaak- Kwakernaak

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvrouw/heer: 13/12 v.m. Dinella Visser & Anke Büchner, n.m. Dick & Yvonne Muilwijk; 20/12 Bartje & Hidde de Boer, n.m. Annemarie den Uil & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven: In deze dagen van advent worden de dagen steeds korter en kouder en dat is niet voor iedereen even makkelijk. We leven mee en bidden voor al onze broeders en zusters die kampen met rouw, verdriet, eenzaamheid en ziekte. Veel zegen gewenst!

Tenslotte: Zondagmorgen hoop ik te preken over Kolossenzen 3:22-4:1 waarin Paulus spreekt over slavernij. Het is een gedeelte dat bij sommige mensen vragen oproept. Helemaal als je het met onze moderne ogen leest.

Met vriendelijke groeten (mede namens ds. Holtslag), M. Dubbelman