Zondag 13 november:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Heilig Avondmaal en Dankzegging 

Bij de diensten:
Zondag is het avondmaalszondag. We gaan samen aan tafel om het lijden van onze Heer Jezus Christus te herdenken en vergeving en genade te ontvangen en te vieren. We lezen Lukas 22:7-23 over Jezus de het laatste avondmaal met zijn leerlingen viert.

In de avonddienst lezen we na voorzetting Heilig Avondmaal Psalm 116 en staan we stil bij de eerste zin uit de Psalm. “Ik heb de Heere lief.

In Bewegingsopdracht:
Tijdens de Focusdienst van afgelopen zondagochtend dachten we na over ‘Het grote gebod van de liefde’. De opdracht die we hier aan koppelden luidt als volgt: ‘Blok in je agenda een uur in de week voor iemand die het moeilijk heeft’. We noemen dit: PRIORITIJD, uurtje voor de ander!

We nodigen u en jou uit om de agenda erbij te pakken en de daad bij het woord te voegen.

Dagboekjes GZB:
Ook dit jaar wordt het dagboekje Een handvol koren weer verkocht door de leden van de zendingscommissie. Bij de mensen die vorig jaar een boekje hebben gekocht, komt er de komende weken weer iemand langs. De kosten zijn € 13,95. Zou u een enveloppe met het bedrag willen klaarleggen? Had u vorig jaar geen boekje, maar wilt u deze wel of is er voor 10 december niemand langs geweest, dan kunt u contact opnemen met Josette Kemkes, 06-27536469 of kemkes@hetnet.nl .

Tussentijdse Focus evaluatie:
Inmiddels zijn we een jaar onderweg met het IZB Focustraject en dit willen we -het Focusteam en de IZB- graag met u en jullie evalueren middels een enquête. Met deze enquête onderzoeken we of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan. Wat gaat goed en wat kan er beter? Hebben we de juiste Focus, op God, op Jezus, op ons hart, op elkaar en op de ander? Het doel van deze enquête is dat we leren wat we voor volgend jaar vast moeten houden en wat we anders aan moeten pakken. Invullen kan t/m 19 november via de volgende link https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wzm9bhTAJizM2i of de QR-code op https://hervormdgiessenburg.nl/ . Wij kijken uit naar jullie feedback.

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 15 november komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Giften:
Via ds. Menkveld 20 euro ontvangen voor de kerk, waarvoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 14 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
13/11 1. Diaconie, bestemming De Hoop 2. Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 13 november bellen naar Lizette de Kreij (tel. 06-28527440) morgendienst en Bert Pesselse (tel. 06-50235236) avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw:
13/11 ochtend: Siebold Freeke en Leo Timmer; avond: Theo Terlouw en Rian de Koning.

Wegbrengen Bloemengroet:
13/11 Fam. P. van Dijk; 20/11 Jannie en Arie de Jong.

Crèche 0-3 jaar:
13/11 Hanneke Hakkesteegt, Martine de Kuiper, Marit Visser en Esmee in ’t Veld;
20/11 Henrieke Verspui, Alise van Genderen, Floortje Bood en Hadassa van Zuthem.

Bijbelcrèche:
13/11 Janneke Verspui en Sifra Visser.
20/11 Martijn Visser en Fenne den Besten.

WIJK OOST

Vanuit de pastorie:
Deze week bereid ik mij voor om met de gemeente avondmaal te vieren. Bijzonder om zo voorbereiding en avondmaalsdienst samen te mogen beleven. Goed om naar toe te leven en ons innerlijk voor te bereiden om zo tastbaar in brood en wijn genade te ontvangen!

Een hartelijke groet, ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381 BP) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Met hem zijn we God hier dankbaar voor en bidden we om Gods zegen over verder herstel.

Uit de pastorie:
In alle vrijheid als gemeente van Jezus Christus avondmaal mogen vieren. Wat een zegen. Het is goed om te bedenken dat dit niet vanzelfsprekend is. Zoals het ook niet vanzelfsprekend is dat we het vieren. Het is een goed gebruik om ons voor te bereiden. Waartoe heeft de Heere Jezus het avondmaal ingesteld. Heb ik de gezindheid om voortaan naar Gods wil te leven. Naast het gedenken van Christus’ sterven voor onze zonden, is het daarom ook tot versterking van het geloof om de weg te gaan die God wijst. Een gezegende avondmaalszondag gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag