Zondag 14 februari:
09.30 uur: ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Bij de diensten:
Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: Hoop op morgen. Hierbij wordt de vraag gesteld: “Heb jij dat nog?” Is er licht aan het einde van tunnel wanneer jij naar de toekomst kijkt? We hopen dat jij zondagavond meekijkt en hierover na wil denken in het licht van jouw leven. Geef gerust een reactie.

Pastoraat wijk Oost:
Tijdens de afwezigheid van ds. Dubbelman kunt u bij zaken van pastorale aard allereerst contact opnemen met de wijkouderling.

Basisscholen weer open. En nu?:
In de Nieuwsbrief van 20 december schreven we over de strenge lockdown, waar ook de kerkenraad in meeging met het stoppen van alle (fysieke) activiteiten. We schreven toen dat dit tenminste zou duren zolang de scholen gesloten zouden blijven. Nu de basisscholen afgelopen maandag weer open zijn gegaan is in de kerkenraad van 4 februari besproken hoe we omgaan met de activiteiten voor 12- en de crèches. Er gelden nogal wat randvoorwaarden rondom deze openstelling zoals:

  • Halen en brengen door 1 ouder die buiten blijft.
  • In geval van 1 besmetting gaat de hele groep inclusief leerkracht in quarantaine
  • In groep 4, 5 en 6 is het dringend advies te werken met groepjes van max. 5 leerlingen en in groep 7 en 8 in nog kleinere groepjes of koppels.
  • Groep 7 en 8 wordt gevraagd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen
  • Ook buitenschoolse opvang blijft nog gesloten.

Gezien de huidige context (lockdown en snelle opmars Britse variant) en de grote voorzichtigheid en randvoorwaarde rondom de openstelling van de basisscholen lijkt het vooralsnog niet verstandig om als kerkelijke gemeente de activiteiten voor 12- op te gaan starten. Hoewel de kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar wel opengaat is besloten om alle huidige maatregelen tenminste tot en met de voorjaarsvakantie te handhaven. In een periode die al zo lang duurt en zoveel onzekerheid geeft, mogen we troost vinden in de woorden die Paulus schrijft in 2 Kor. 1 vers 3 en 4: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven”.

De 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou!”:
A.s. woensdag 17 februari begint de 40-dagentijd. Met de kalender “Ik ben er voor jou” gaan we dan op weg naar Pasen. In de kalender staat voor iedere dag een Bijbeltekst, een vraag om over na te denken, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote. De 40-dagentijd loopt van 17 februari tot 4 april. U/jij kunt persoonlijk of als gezin de kalender gebruiken, er in lezen en suggesties oppakken en uitvoeren. De kalender gaat in op de zeven werken van barmhartigheid, zoals aangegeven in Mattheüs 25: 35,36. Op www.hervormdgiessenburg.nl leest u meer informatie over het bestellen of wanneer dit lastig is kunt u de bestelling doorgeven aan de diaconie, dan wordt de kalender thuis bezorgd: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100.

Kinderbijbeldag 26 februari: Hallo jongens en meisjes. Helaas hebben wij moeten besluiten om de Kinderbijbeldag zoals wij die wilden organiseren niet door te laten gaan. Dit vinden wij erg jammer, daarom hebben wij een alternatief voor jullie bedacht. Op vrijdag 26 februari a.s. kunnen jullie zelf (of samen met jullie ouders/verzorgers) een speurtocht lopen. Dit kan tussen 10:00 uur en 16:00 uur. De start van de speurtocht is bij de hoofdingang van basisschool CBS de Hoeksteen, Johan de Kreijstraat 2 te Giessenburg. De speurtocht kun je downloaden via de website van de kerk. Er is ook een fotospel met opdrachten voor de bovenbouw, hierbij heb je een fototoestel of mobiel nodig. We wensen jullie veel plezier bij het lopen van de speurtocht en kijken ernaar uit om in de herfstvakantie weer een Kinderbijbeldag te organiseren en jullie te ontmoeten. Groetjes van de commissie Kinderbijbeldag

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 26 februari a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 15 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 14/2 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 14/2 Rita & Jan v.d. Vlist; 21/2 Fam. van Houwelingen

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST/WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Johan en Arnelle van der Sande-den Toom (van Marlotstraat 1, 3381 CD) waren afgelopen dinsdag, 9 februari, 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen en Marit en Marijn met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe.

Op dinsdag 16 februari zijn Hugo en Silvia Oosterling-Garstman (Bogerd 56, 3381 DA) 25 jaar getrouwd. Samen met Huub en Anneke willen we jullie van harte feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe.

Meeleven: Een groot aantal gemeenteleden heeft te maken met medische onderzoeken en behandelingen. In de voorbede willen we hen opdragen. In het bijzonder vermeld ik enkelen van hen.

De gezondheid van Bas Harrewijn was al kwetsbaar. Door COVID-19 stapelen zorgen zich op. Bas maakt zelf geen antistoffen. Hierom is hij afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt plasma met antistoffen van een donor om de corona onder de knie te krijgen. De medische behandeling die hij zou ondergaan, is uitgesteld. We bidden om kracht en zegen voor Bas en Corrie.

Dhr. Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) verblijft in de Hoogstraat (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht). De ontslagdatum is gesteld op 17 maart, maar hopelijk mag de revalidatie voorspoediger verlopen. De weekenden mag hij in ieder geval naar huis en dat is reden tot dankbaarheid.

Dhr. W. van Eck (van Hardenbroekstraat 22, 3381CC) is dinsdag 9 februari opgenomen in het ziekenhuis. In de voorbede willen we hem gedenken en we wensen hem Gods zegen toe.

Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) heeft deze week uitslagen gekregen die gelukkig positief zijn. Donderdag is de operatie aan zijn hand geweest. We hopen dat dit en ook de verdere medische handelingen voorspoedig en door God gezegend mogen zijn.

Uit de pastorie: In de dorpskamer is naast een bibliotheek een puzzeltheek gekomen. Misschien heeft u al vele puzzels gemaakt in de afgelopen maanden. Dat puzzels met maar weinig stukje best lastig kunnen zijn, ondervonden we toen de afvoer van de keukengootsteen na schoonmaken weer gemonteerd moest worden. Van te voren een foto maken was een stuk eenvoudiger. Zonder is het een echte hersenkraker geworden. En of het goed zit. Dat is de vraag. Ik kan het niet met een plaatje vergelijken. We doen het ermee. Soms ben je uitgepuzzeld.

Met een hartelijke groet, (mede namens ds. Dubbelman), ds. J. Holtslag