Zondag 14 mei:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Donderdag 18 mei:
Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagochtend denken we in de dienst na over Gods alomtegenwoordigheid. God is overal, maar hoe zit dat en wat betekent dat voor ons dagelijks geloof? We lezen Genesis 28:11-22 en Johannes 4:19-26.

In de avonddienst lezen we uit de bijbelboeken van de hand van de evangelist Lukas. We lezen zowel het begin als het einde van het evangelie, als het begin van Handelingen van de Apostelen. Het is goed om te beseffen dat het boek Handelingen het tweede deel is uit de serie van Lukas. In beide gevallen is Jezus de hoofdpersoon. Wilt u de gedeelten ter voorbereiding lezen. Het betreft Lukas 1:1-4 en 24:46-49 en Handelingen 1:1-3. 

Op Hemelvaartsdag lezen we verder uit Handelingen en wel de verzen 4 tot en met 14 van hoofdstuk 1.

Opbrengst zendingsbussen:
De opbrengst van de zendingsbussen is in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. Willem Jan werkt als docent aan het Theologisch Evangelisch Seminarie in Cairo. Hier worden predikanten opgeleid die hun werk doen onder het christelijke deel van de bevolking. Willem Jan is uitgezonden via de GZB. Mede dankzij het werk van de GZB zijn er in de laatste jaren nieuwe gemeenten ontstaan en kerken bijgebouwd. We hopen Willem Jan in de komende periode weer bij ons in de kerk te ontmoeten.

Gemeenteavond op 25 mei n.a.v. nieuwe beleidsplan:
Van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Rank. Inloop vanaf 19.45 uur.

De kerkenraad heeft het beleidsplan 2023-2027 uitgewerkt en in een aantal vergaderingen besproken. Per hoofdstuk worden kenmerken en bedoelingen weergegeven en zijn er de beleidsvoornemens met richtingen waarmee we als gemeente verder willen gaan. Op de gemeenteavond is gelegenheid voor toelichting en uitleg van mogelijke vragen.

Voorzitter Van Genderen geeft een korte inleiding. Vervolgens wordt een uitwisseling gehouden over voorstellen en gedachten betreffende de eredienst (hoofdstuk 2), pastoraat (hoofdstuk 3) en Vorming en Toerusting (hoofdstuk 7).  De tekst van het beleidsplan is vanaf 15 mei te vinden op de site of via de Scipio-app. Het verzoek is eventuele vragen zo mogelijk vooraf door te geven aan de scriba dhr. Arjan Overduin via scriba@hervormdgiessenburg.nl. Indien gewenst kan ook de digitale versie van het beleidsplan bij de scriba worden opgevraagd. Ieder is van harte uitgenodigd voor deze bespreekavond over actuele aangelegenheden van de gemeente. De  avond staat eveneens in het teken van ontmoeting en verbinding met elkaar. Na afloop is hiervoor extra gelegenheid onder het genot van en een hapje en een drankje.

Gebedsinitiatief Focus:
Uw Koninkrijk kome. Tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we als gemeente meedoen aan een bijzonder gebedsinitiatief. Het heet Uw koninkrijk kome. Het project wordt in Nederland mede vanuit de IZB georganiseerd, maar er zijn veel meer organisaties betrokken en het is een project dat wereldwijd draait.

De kern van het project is heel eenvoudig: we roepen mensen op om tussen Hemelvaart en Pinksteren trouw te bidden voor 5 ongelovige mensen in hun omgeving en waar mogelijk iets van het geloof met die mensen te delen. Dat is natuurlijk iets dat velen van ons toch al doen, maar in deze periode willen we de hele gemeente helpen om hier de schouders onder te zetten. Dat doen we op verschillende manieren:

1. Er is op 30 april in de focusdienst stilgestaan bij je ogen openen voor je omgeving en bidden voor hen.

2. We delen op 14 en 18 mei het gebedsdagboek uit dat je helpt om dagelijks Bijbel te lezen en te bidden voor de mensen om je heen.

3. Tussen Hemelvaart en Pinksteren (op 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 mei) zal er een gebedsmoment zijn in de kerk van 19:00-19:30.

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 16 mei komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Verantwoording:
Er is € 20 ontvangen als dank voor de bloemengroet.

Kopij ‘Zaaier’:
De Zaaier verschijnt i.v.m. Hemelvaartsdag een dag eerder, daarom graag de kopij uiterlijk zaterdagavond 13 mei vóór 21.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 14 mei:
1) Diaconie, bestemming S.D.O.K.
2) Kerk. 

Hemelvaartsdag 18 mei:
1. Diaconie
2) Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op 14 mei bellen naar G. Schmidt (06-17198227) ochtenddienst en Erik Donk (06-34573542) avonddienst. Voor de dienst op Hemelvaartsdag 18 mei kunt u bellen naar A. Korevaar (652172).

Wegbrengen Bloemengroet:
14/5 Fam. van Houwelingen;
Hemelvaartsdag 18/5: Anke Buchner en Joke Pladdet.

Gastheer/Gastvrouw:
14 mei ochtend: Willy Schmidt en Dinella Visser; avond: Pim en Tineke Vollmüller.
Hemelvaartsdag 18 mei: Leo Timmer en Arnelle van der Sande.

Crèche 0-3 jaar:
14/5 Renske Donk, Linde van Houwelingen, Berit Donk en Ilvie de Jong.
Hemelvaartsdag 18/5: Margreet Muijlwijk, Marieke de Ruiter, Isa Zaal.
21/5: Alise van Genderen, Martine van der Leer, Fenne Trouwborst, Esmee Pierhagen.

Bijbelcrèche:
14/5 Annemarie Meerkerk en Hadassa van Zuthem.
Hemelvaartsdag 18/5: Diana Erkelens, Loïs Donk en Ilvie de Jong.
21/5: Martijn Visser en Mats Vink.

WIJK OOST 

In Memoriam:
Dinsdagavond 2 mei is de heer Peter Albertus Vlok (Brugstraat 1) overleden. Peter is 76 jaar geworden. Hij had al jarenlang een zwakke gezondheid, maar is uiteindelijk onverwacht overleden. Peter is predikant geweest, hij heeft 24 jaar de hervormde gemeente in Gouderak gediend. Daar is hij uiteindelijk vanwege zijn gezondheid eerder met emeritaat gegaan. Daarna is hij waar mogelijk nog actief geweest in pastorale bijstand en preken. De laatste jaren is hij met zijn vrouw in Giessenburg komen wonen, in de buurt bij twee van zijn dochters. Peter heeft zijn leven toegewijd aan de kerk en het geloof en getuigt daar ook van met de tekst die hij boven de rouwkaart wilde: Wie de Zoon heeft, heeft het leven (1 Johannes 5:2a). Laten we in gebed zijn familie gedenken. Afgelopen dinsdag 9 mei is hij begraven na een afscheidsdienst in de kerk.

Meeleven:
voor de middelbare scholieren zijn de examens deze week begonnen. Bidt om aandacht en rust, zodat ze die naar beste kunnen mogen maken. Dat ze ook de concentratie vinden om het de hele examenperiode vol te houden.

Huwelijksjubilea:
Op maandag 15 mei hopen Lena en Jan den Boer (Peursumseweg 3N 34, 3381KT) 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Op 19 mei zijn Eelko en Roos van Zuthem – van der Velden (van Marlotstraat 40, 3381 CE) 25 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie samen met Eliseba, Hadassa en Jedidja feliciteren met deze dag en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Vanuit de pastorie:
Afgelopen week mocht ik betrokken zijn bij de dodenherdenking in ons dorp. Wat fijn om te zien dat er zo breed wordt meegeleefd. Juist vanuit de somberheid en ernst van de dodenherdenking is het extra waardevol om de bevrijding te vieren. In ons geloof is dat niet anders, we herinneren onszelf aan zonde en oordeel, niet om met bezwaart gemoed te leven, maar om des te uitbundiger de Bevrijding aan het kruis te vieren! 

Hartelijke groet, Ds. Menkveld

WIJK WEST

Huwelijk:
Op donderdag 25 mei zullen Johan Heikoop (Boven-Hardinxveld) en Maartje Rietveld (Wetering 23) is het huwelijk treden. Van harte wensen we jullie een schitterende dag toe en Gods zegen in jullie gezamenlijke verdere leven. Het toekomstige adres van het bruidspaar is Wilhelminalaan 34, 3381 BP.

Uit de pastorie:
Met het zomers weer wil het dit jaar niet echt vlotten. Regen en kou zijn het toonbeeld op een enkele uitzondering na. Zou de zomer nog komen? Vanzelfsprekend. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het is net zo zeker als de wederkomst van de Heere Jezus. Petrus zegt in zijn tweede brief dat sommige mensen denken dat de Heere God de belofte van Zijn komst vertraagd. Het is geen traagheid, maar geduld. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Terwijl wij wachten op Zijn komsten mogen we bidden voor hen die niet geloven en aan hen het Evangelie vertellen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag