Zondag 15 oktober:
09.30 uur:  ds. J. Holtslag
18.30 uur:  ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Zondag 22 oktober:
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, Focusdienst
18.30 uur:  ds. D. van Vreeswijk, Gouda

Bij de diensten:
In de morgendienst zullen we één van de psalmen lezen die Paulus aanhaalt in Romeinen 3. Dit is Psalm 14. Daarnaast haalt hij ook Psalm 5 aan. We zullen ook Romeinen 3 vers 9-26 lezen en vanuit de profeten Zacharia 8 vers 1-18. De hoofdlijn is dat alleen de Messias de verlossing kan bewerken.

In de ochtenddienst op 22 oktober is er weer een focusdienst. We behandelen gesprek 3 uit blok 5 Geroepen tot verantwoording. We belanden allemaal wel eens in een situatie dat er wordt gevraagd naar je geloof, lukt het je dan om daar woorden aan te geven? In deze dienst verdiepen we hoe we dan over ons geloof kunnen spreken. De schriftlezing is uit 1 Petrus 3:13-17.

Catechisatie: Vanwege de herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie. Graag zien we al de jongeren weer op 23 of 24 oktober.

Open Focus Avond: donderdag 26 oktober. Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Geroepen tot verantwoording’.  Deze avond kijken we hoe onze houding verandert als we Jezus Christus als Heer erkennen. In ons doen en laten en in onze woorden kunnen we als levende getuigen laten zien dat dat de hoop is, van waaruit wij leven. Welkom aan een  ieder!  19.30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19.45 in De Rank.

Gebedskring: op D.V. dinsdag 17 oktober komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: De heer J. den Toom zal op vrijdagavond 27 oktober de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Mannenvereniging: D.V. woensdag 18 oktober komen wij weer bij elkaar in De Rank.

We beginnen om 9.45 uur en sluiten de ochtend rond 11.30 uur af. De inleider is de heer C. Toet en zijn inleiding gaat over Genesis 3.

Gebedskalender: de nieuwe, papieren gebedskalender wordt zondag 15 oktober uitgedeeld. De gebedskalender is ook op de website geplaatst en te lezen in Scipio; ’t kopje ‘gebedskalender’ aanklikken en daar staan voor 2 dagen gebeden. Overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Het Focusteam heeft de eerste week ingevuld. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Verantwoording: Via dhr. A. de Kuiper 10 euro ontvangen voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag uiterlijk maandag  23 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten 15-10: 1) Diaconie voor Schuldhulpmaatje 2) Kerk.

22-10: 1) Werelddiaconaat 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: in oktober bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 oktober bellen naar P. Donk (652670) ochtenddienst en B. Pesselse (06-50235236) avonddienst.

Voor de dienst op zondag 22 oktober kunt u bellen naar G. Schmidt (06-17198227) ochtenddienst en naar J. Verspuij (06-53784406) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 15-10: Fam. Kemkes-Muilwijk. 22-10: Fam. B. Vollmüller. 29-10: Fam. L. Boer.

Gastheer/Gastvrouw: 15-10: ochtend:  Willy Schmidt en Bartje de Boer. Avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.  22-10: ochtend: Jeanet van Bruchem en Anke Büchner. Avond: Hanneke Hakkesteegt en Joop Troost.  29-10: ochtend: Dinella Visser en Frida Bogerd.  Avond: Theo Terlouw en Annemarie Verspui.

Crèche 0-3 jaar: 15-10: Annelies Klop, Anita Ooms, Hanna de Kuiper en Jasmijn in ’t Veld. 22-10: Hanneke Hakkesteegt, Mirthe van Houwelingen, Isa Zaal en Linde Koekoek. 29-10: Renate Bouter, Karen Holtslag, Noa Terlouw en Janiek Lock.

Bijbelcrèche: 15-10: Laura Holtslag en Lotte den Besten. 22-10: Lianne van Oenen en Lilian van Wijnen. 29-10: Annemarie Meerkerk en Joas Verspui.

WIJK OOST/ WEST

Meeleven: Deze week wil ik uw gebed vragen voor degenen die om ziekte heen staan. Echtgenoten, kinderen en ouders, vrienden en buren. Als er iemand door een zwaar traject gaat raakt dat veel mensen, geeft dat soms spanning en zorgen. In het bijzonder als het gaat om kinderen en jongeren! Wilt u bidden dat ook zij kracht en vertrouwen krijgen als ze geconfronteerd worden met ziekte en pijn in hun omgeving?

Anke Buchner (Arent van Gentstraat 23, 3381AA) wordt dv dinsdag 17 oktober geopereerd aan haar buik. We wensen haar kracht van boven en zegen toe voor de operatie en het traject dat daarop volgt.

Vanuit de pastorie: De dienst van afgelopen zondag was een spannende om voor te bereiden en te schrijven omdat het onderwerp, homoseksualiteit, een spannend onderwerp is. Daarom heb ik om voorbede gevraagd een week eerder en ik heb in de week die daarop volgde de kracht van een biddende gemeente mogen ervaren. Wat een rijkdom als we als gemeente zo de moeite nemen om een eredienst niet alleen voor lief te nemen, maar er biddend naar toe te leven. Wat gaat daar een zegen vanuit, ook voor de predikant! Omdat God gebeden hoort en verhoort! Laten we niet stoppen te bidden, want gebed werkt! Het maakt het verschil in onze levens, onze gemeente en ons dorp!

Mede namens ds. J. Holtslag een hartelijke groet, ds. J.H. Menkveld