Zondag 15 januari:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Hoek, Giessen

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen denken we met elkaar na over het onderwerp: Hoe kan ik (meer) aan de kerkdienst hebben? Voor sommigen misschien een heel vreemde en overbodige vraag, maar voor anderen betekent trouw in de kerk zitten niet dat ze altijd ervaren dat het waardevol is om in de kerk te zitten. Voor ons allemaal goed om eens te kijken naar onze houding in de kerkdienst. We lezen Psalm 1 en Marcus 4:1-20

Censura morum:
Vragen omtrent de viering en het aangaan aan het Heilig Avondmaal op zondag 22 januari kunt u bespreken op woensdag 18 januari van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Week van Gebed 15 -22 januari 2023:
We  nodigen u van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er deze week gebeden.
Het thema is dit jaar; “DOE GOED, ZOEK RECHT” en de bijbeltekst is uit Jesaja 1 : 17 aangedragen door de Christenen vanuit de kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.
We hopen samen te bidden op woensdagavond 18 januari om 20.00 uur in zaal 1 van de Rank. De koffie staat klaar om 19.45 uur. Als u het moeilijk vindt hardop te bidden, mag u in stilte mee bidden in de groep. Laten we met velen meebidden voor onze naaste die verdrukt of vervolgd wordt. Hartelijk welkom,  De gebedskring.
informatie bij Tineke Vollmuller, tel: 0184 652517

Dichter bij God:
In maart 2020 verzorgde ds. Arjan Plaisier een avond over christelijke spiritualiteit, naar aanleiding van zijn boek ‘Zorg voor de ziel’. Op donderdag D.V. 19 januari hoopt ds. Plaisier nogmaals naar Giessenburg te komen. Het thema dat deze avond centraal zal staan is ‘De spiritualiteit van de liturgie’, waarvan ook het gebed een onderdeel is. Dit thema is mede gekozen n.a.v. een nieuw boek, dat ds. Plaisier samen met Ineke Cornet schreef: ‘Dichter bij God, aanwijzingen voor een rijke liturgie.’ Een paar citaten uit de inleiding:

‘Liturgie is geen speeltje.’
‘Meer dan ooit hebben we de liturgie nodig.’
‘Het is ons in dit boek te doen om ‘God ontmoeten in de liturgie.’
‘Liturgie kan lijken op een plaat die is grijsgedraaid.’ 

De liturgie als plaats waar de Here Jezus genoemd wordt en aanbeden, gezocht en gevonden. Van harte welkom om hier dichter bij te komen. 

De avond start om 19.45 uur in zaal 1 van de Rank, inloop vanaf 19.30 u met koffie/thee.
De toegang is vrij, het is mogelijk een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van deze avond te geven.

Stapeldiner 2023:
Dit jaar staat het Stapeldiner gepland op 27 januari. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Marjanne de Hoop via een mailtje naar marjannedegroot@hotmail.com of door een briefje door de bus te doen bij Wilhelminalaan 1. Geef daarbij aan: – welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen; hoeveel jongeren er maximaal mogen komen; uw emailadres én huisadres; telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent. Na aanmelding ontvangt u van ons meer info. Alvast ontzettend bedankt!

Bestemming zendingsbussen:
In de maanden januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Onze gemeente ondersteunt hem voor langere tijd. Willem-Jan ziet vrucht op zijn werk o.a. door de betrokkenheid van oud-studenten van het seminarie op gemeentestichting in diverse plaatsen in Egypte. Ook het bezoek van 14 Nederlanders in het kader van de GZB-experience reis was zeer waardevol. Bidt en geeft u mee?

Verantwoording:
Er is € 20,00 ontvangen via ds. Menkveld, waarvoor hartelijk dank.

Het verjaringsfonds heeft over het tweede halfjaar € 543,10 bijeen gebracht. Hartelijk dank.

Kerkradioluisteraars: De nog kleine groep luisteraars heeft het mooie bedrag van € 439,70 opgebracht, waarvan € 175,88 voor Diaconie en € 263,82 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.   

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 16 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
15/1: 1. Diaconie  2. Kerk. 3. Inventaris en onderhoud gebouwen.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 januari bellen naar Adriaan Korevaar tel. 652172 morgendienst én avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw:
15/1 ochtend: Anke Büchner en Frida Bogerd;  avond: Dick en Yvonne Muilwijk.

Wegbrengen Bloemengroet:
15/1 Fam. V.d. Vlies-van Genderen;
22/1 Fam. De Groot.

Crèche 0-3 jaar:
15/1 Imke van Houwelingen, Marjoke den Toom, Boaz Donk en Loïs Donk. 
22/1  Corine Terlouw, Annemarie Harrewijn, Gritte Kemkes en Sifra Visser.

Bijbelcrèche:
15/1 Eline Boer en Fenne den Besten;
22/1 Christine Vink, Lilian van Wijnen en Mats Vink.

WIJK OOST

Meeleven:
De feestdagen zijn voorbij, nu in januari en februari breken er donkere en vrij lege maanden aan. Juist voor diegenen die eenzaam zijn of een psychische ziekte hebben, een sombere en moeilijke tijd. Laten we in gebed en aanwezigheid om hen heen staan!

Vanuit de pastorie…
Wij hebben genoten van familie en vrienden en een rustige tijd samen in de kerstvakantie. Dat geeft ook weer nieuwe energie en inspiratie voor het verdere werk in de gemeente! Ik zie er naar uit velen van jullie weer persoonlijk of in groepsverband te ontmoeten!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Vele gemeenteleden andere dorpsgenoten hebben te maken met beperkingen vanwege ziekte, verminderde gezondheid of ouderdom. Laten we hen niet vergeten en behulpzaam en met gebed om hen heen staan.

Uit de pastorie:  
Drie dagen was ik deze week uit de pastorie en verbleef ik in Doorn op Hydepark, Het huis van de kerk. Het thema van deze driedaagse was bemiddelen. Het heeft betrekking op het omgaan met conflicten en waar mogelijk het oplossen ervan. Ook de kerk kent helaas talloze situaties waarbij meningsverschillen uitlopen op conflicten. Een belangrijk onderdeel bij het bemiddelen is het kennen van de eigen omgang met conflicten. Wat is mijn eerste reactie wanneer ik het ergens niet mee eens ben. Naast alle handvatten die we aangereikt kregen om te kunnen bemiddelen is ook het leren kennen van jezelf uitermate boeiend, leerzaam en confronterend. Het maakt je klein voor God.

Een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag