Zondag 15 november:
09.30 uur: ds. J. Holtslag (avondmaalszondag)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor Stichting de Hoop. In 1975 voelden een aantal mensen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaring-bedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de Christelijke evenementen, voorlichting en dergelijke. Meer informatie over het werk van De Hoop kunt u vinden op de website: www.dehoop.org. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Catechisatie:
Mogelijk zal de tienercatechese ook in de komende week online plaats vinden. De jongeren krijgen hierover via WhatsApp bericht.

Kerst4ing:
Ook dit jaar is er weer een mooie Kerst4ing gemaakt die we heel graag bij veel Giessenburgers willen rondbrengen, we zijn dankbaar dat dit kan! Dit jaar ziet de verspreiding er wel wat anders uit: in de week van 14-18 december krijgen de bezorgers een stapeltje Kerst4ingen thuis die ze door de brievenbus kunnen doen in de wijk die doorgegeven is. De verspreiddatum is op zaterdag 19 december neergezet, maar kunt u die dag niet en bijv. maandag 21 december wel dan is dat ook goed.  De komende week kunt u gebeld worden met de vraag of u wilt rondbrengen. Wordt u niet gebeld en wilt u tóch graag bezorgen dan kunt u dat doorgeven aan Dinella Visser (0622472324). We vragen uw gebed voor deze actie.

Adventskalender 2020:
Op weg naar Kerst. Met elke dag een meditatie en een lied. Bestel hem gratis via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender of een kaartje naar antwoordnummer 53019, 3503 VB Utrecht.

Diaconiecollecten januari en februari 2020:
De diaconiecollecten hebben in de maanden januari en februari het volgende opgebracht: Evangelische Hogeschool (19/1) € 616,13, Stichting Bartimeus (26/1) € 763,28, Werelddiaconaat (2/2) € 681,50, SZOS (9/2) € 618,10, Stichting Exodus (23/2) € 650,40. De algemene diaconiecollecten hebben € 2182,63 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 16 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 15/11 1. Diaconie: St. De Hoop, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 15/11 Margriet Kooiman & Hanna de Kuiper; 22/11 Mirthe van Houwelingen & Naomi de Jong

Wegbrengen bloemengroet: 15/11 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. v. Dalen; 22/11 Fam. Pesselse

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvouw/heer: 15/11 v.m. Willy Schmidt & Tineke Vollmüller, n.m. Annemarie Verspui & Joke de Kuiper; 22/11 v.m. Arnelle v.d. Sande & Adriaan van Houwelingen, n.m. Lo Boer & Marijke Dijksman

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Sinds maandag 2 november verblijft mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Zij werd opgenomen met een ontsteking en bleek daarbij ook besmet te zijn met het coronavirus. Vanwege haar zwakke gezondheid blijft de situatie heel zorgelijk. Laten we blijven bidden voor Teuni. We wensen Teuni en haar man Charles Gods zegen toe.

Corrie Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is maandag 9 november met spoed opgenomen op de intensive care afdeling van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Daar werd duidelijk dat zij meerdere longembolieën bleek te hebben. We zijn dankbaar dat de behandelingen effectief zijn geweest en dat het een stuk beter met haar gaat. Ze zal nog zeker enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven voor controle en om verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Mw. A. Harrewijn-Slob (Doetseweg 16A, 3381KG) is maandag 9 november opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Zij wordt daar verder onderzocht. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Tenslotte, Helaas is het komende zondag niet mogelijk om samen in de kerk het avondmaal te vieren. In de avonddienst zullen we wel nadenken over de betekenis van het avondmaal n.a.v. 1 Korintiërs 11: 18-34. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren: Donderdag 5 november is er een zoon geboren bij Maarten en Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381BN). Joost Adriaan is hij genoemd. Maarten en Tanja willen we van harte feliciteren met zijn geboorte. Hierbij wensen we jullie Gods zegen toe bij de opvoeding  van hem en bidden we dat Joost tot eer van God en tot zegen van mensen mag opgroeien.

Uit de pastorie: Afgelopen zondag voorbereiding Heilig Avondmaal. Komende zondag avondmaalszondag. Een avondmaalszondag waarop het Heilig Avondmaal helaas niet daadwerkelijk gevierd wordt en toch zal de morgendienst een avondmaalsdienst zijn. Een dienst waarin we niet kijken naar het brood en de wijn op zich, maar waarin we ons volledig richten op de hemel, waar Jezus ons vrijpleit bij God, de Vader. De Bijbel zal opengaan in Job 19. Mag ik u alvast een gezegende zondag wensen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag