Zondag 16 juni 

09.30 uur:  ds. J. Wouters, Middelburg

18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, voorbereiding Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Tijdens de avonddienst lezen we zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus, Romeinen 8:9-17 en 1 Korinthe 12:1-11. Het thema is: wat geloof ik over de Heilige Geest? Over de gaven en de vrijheid die de Geest geeft.

Verkiezing ouderling: Voor de verkiezing van ouderling Wim in ’t Veld (jr.) zijn geen bezwaren ingediend voor de persoon en de gevolgde procedure. De bevestiging zal zijn in de morgendienst van D.V. zondag 30 juni.

Censura Morum: In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 23 juni a.s. is er op maandagavond 17 juni van 19.00-19.30 uur censura morum aan de pastorie Kerkweg 1 B.  

Jaarrekening 2023: De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn besproken en vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 6 juni. 
De rekeningen geven een positief resultaat. Daarvoor is dankbaarheid. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekening in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 17 juni contact opnemen. Voor de jaarrekening van de Kerkrentmeesters met dhr. Enrico van Tuijl evantuijl@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Gerard Kemkes penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Rommelmarkt 15 juni Giessenburg:  Op zaterdag 15 juni bent u/jij welkom onze rommelmarkt rondom ‘De Rank’ en in de Dorpsstraat. Tussen 8.30 uur en 13.30 uur kunt u/jij terecht voor boeken, brocante, huishoudelijke artikelen, elektronica, oude gereedschappen, kleding, schoenen en nog veel meer. Alle spullen zijn netjes gesorteerd en gecontroleerd. Met het “Rad van Avontuur” kunt u/jij leuke (en smakelijke) prijzen winnen. De trekking van de grote huis-aan-huis lotenverkoop zal om 12.00 uur plaatsvinden. Op ons uitgebreide terras kunt u/jij pannenkoeken, wafels, hamburgers, saté, koffie, thee en nog veel meer kopen. Tot de 15e!    

Goede Vrijdag – de dag dat de revolutie begon:  Nou nou, dat zijn nogal grote woorden! En is het niet een beetje raar om over Goede Vrijdag te beginnen nu we net het Pinksterfeest gevierd hebben? Wel, het Focus traject loopt ten einde en in deze periode worden nog enkele thema’s ingehaald die eerder zijn blijven liggen. Bijzonder genoeg hoort daarbij ook “Jezus geeft zichzelf voor ons”, aansluitend bij de betekenis van de kruisdood van Jezus Christus. Bijzonder ook dat we juist hiermee tijdens de Open Focus Avond begin juli het traject afsluiten. De komende weken wil ik (Bert Pesselse) met u/jou langs meerdere invalshoeken alvast wat vooruitblikken op de inhoud van die avond. Voor nu: Welkom, donderdagavond 4 juli in de Rank!

Deelname kringen seizoen ‘24-’25: Voor hen bij wie het er nog niet van gekomen was. Een herinnering aan het invullen van het formulier om in het winterseizoen 2024-2025 deel te gaan nemen aan een (gespreks)kring. Ook dé kans om het voorstel te doen voor het (laten) opstarten van de kring waar je altijd al aan had willen deelnemen, maar die er nog niet was. Het formulier is te vinden via https://forms.gle/xGXrt6J5b427Br3Q8 of via de QRcode. Ook kan bij ouderling V&T Eelko van Zuthem, Van Marlotstraat 40 een papieren versie opgehaald worden. Afbeelding met patroon, steek

Automatisch gegenereerde beschrijving

Gebedskalender: Volgende week zondag, de 16e, verschijnt de nieuwe gebedskalender. We delen hem op papier uit, maar hij is ook te lezen op Scipio en op de website.

Deze kalender beslaat 10 weken. De 6 weken zomervakantie zijn in 3 kolommen van 2 weken verdeeld. De eerste week is ditmaal verzorgd door ‘One Man Audience’, waarvoor hartelijk dank. Wilt u/jij ook gebedspunten aandragen? Ze zijn welkom voor maandag 12 augustus op het volgende adres: annemarieverspuij@live.nl

Collectebonnenverkoop: Elke 1e vrijdag van de maand is er collectebonnenverkoop in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Bonnen zijn ook online verkrijgbaar via de website.

Kopij “Zaaier”: Graag de kopij voor de Zaaier uiterlijk maandagavond 17 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer J. Hakkesteegt,  (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-33613749).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, voor Bright Star Education  2) Kerk.  

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Helpende handen bij collecteren: Sara (boven),  Jonathan en Johanna (beneden).

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 16 juni kunt u bellen naar J. Donk (06-18186631) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 16-9: Anneke en Theo Seegers. 23-6: Elly en Henk Verspui.

Gastheer/Gastvrouw:  ochtend: Rian Faro en Annemarie den Uil; avond: Marijke Dijksman en Hanneke Hakkesteegt.

Crèche 0-3 jaar: 16-9: Annemarie Marcus, Marjanne de Hoop, Berit Donk en Janiek Lock. 23-9: Willise van der Vlies, Margriet Kooijman, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood.

Bijbelcrèche: 16-9: Willise van der Vlies en Linde Koekkoek. 23-6: Laura Holtslag en Fenne den Besten.

WIJK OOST

Meeleven: Laten we bij al onze eigen beslommeringen ook denken aan en bidden voor hen die te maken hebben tegenslag of tegenwerking. In het bijzonder de broeders en zusters die gevangen zitten om het geloof in Christus. Dat de kaarten die verstuurd zijn hen bereiken en mogen bemoedigen.

Vanuit de pastorie: vorige week dinsdag stond de zaal van de rank vol met tafeltjes waarin stellen en echtparen een op een met elkaar in gesprek waren, vrolijke gesprekken en gesprekken over het verloop van de dag. Maar ook meer de diepte in over hun huwelijk en hoe ze het samen hadden. Het was een prachtige avond en een goede herinnering voor ons allemaal dat een huwelijk niet alleen iets is waar we in geloven, maar ook iets waarin we mogen investeren, tijd voor elkaar maken is de moeite waard! 

Hartelijke groeten, ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Afgelopen zondag is Rita van der Vlist (Wilhelminalaan 37, 3381 BN) met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Later bleek dat het een epileptisch aanval is geweest. Zij verbleef tot maandag in het ziekenhuis en mag nu weer thuis zijn. We bidden om kracht en sterkte voor haar en voor Jan en allen rondom hen.

In herinnering: Het bericht is ontvangen van het overlijden van Nelly de Jong- Wilschut. Zij was als lid van de Gereformeerde kerk ook jarenlang lid van de vrouwenvereniging “Lydia”. Zondag 26 mei is zij na een kort ziekbed overleden in de Lange Wei. Hier woonde ze sinds 2014. Daarvoor heeft zij 5 jaar gewoond in Bredero’s Hof en met haar man aan de Wilhelminalaan. Maandag 3 juni is in besloten kring afscheid van haar genomen. In de voorbede gedenken we haar dochters Arjannne en Conny en kleindochter Niekée.

Uit de pastorie: De komende week zou mijn eerste vakantieweek zijn, omdat ik mee zou gaan met een Chadashgroep uit Bodegraven. Die week gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen en vandaar dat ik gewoon op de rommelmarkt en in Giessenburg te vinden ben en mijn vakantie nu op 1 juli zal starten.

Met een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag