Zondag 16 oktober:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we Exodus 19, waar God zijn volk met zichzelf en zijn heiligheid laat kennismaken. In de dienst staan we stil bij wat Gods heiligheid betekent en hoe we zelf daarmee omgaan.

Diaconiecollecte:
Deze is komende zondag bestemd voor noodhulp in Pakistan. In augustus 2022 zijn er 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een deel van het land staat onder water. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.

Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.

Uw gebed en uw/jouw gaven zijn van harte aanbevolen.

Gemeenteavond:
We herinneren u en jouaan de gemeenteavond D.V.donderdag 20 oktober in de Rank. Op deze avond wordt de visie voor het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Verder is er aandacht voor de aan de kerkorde aangepaste plaatselijke regeling en wordt de zesjaarlijkse stemming toegelicht. Bij binnenkomst ontvangen belijdende leden een stembriefje voor de zesjaarlijkse stemming. 

De conceptversies van de visie en de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 september jl. staan op de website. Het is goed om deze vooraf te bestuderen zodat u en jij op de avond zelf eventueel gerichte vragen kunt stellen.  

Ook voor de verdere invulling van de hoofdstukken van het beleidsplan zal er gelegenheid zijn om hiervoor input te leveren. Het huidige beleidsplan staat ook op de website. 

Iedereen is van harte welkom, de inloop is vanaf 19.30 uur met koffie en of thee en we beginnen om 19.45 uur.

Belijdeniscatechese:
Maandagavond 17 oktober komt de belijdenisgroep weer bij elkaar. We starten om 19:30 uur en komen samen op de Arent van Gentstraat 3. Wees welkom. Wanneer je komt geef dit dan door aan ds. J. Holtslag.

Kinderbijbeldag 2022:
Op 28 oktober is er een Kinderbijbeldag met het thema ‘Alles Andersom’. Ook dit jaar hebben we een leuk programma voor jullie! De kinderen van groep 1 t/m 4 verwachten we van 9.30 tot 12.30. We eindigen de ochtend met een lunch. 

Zit je in groep 5, 6,7 of 8? Dan ben je welkom van 14.00 tot 18.00. Ook hier sluiten we af met een maaltijd.

Kom je ook? Meld je dan voor 17 oktober aan via  kbd.giessenburg@gmail.com en vermeld hierin: je naam, leeftijd, groep en telefoonnummer.

Wij kunnen uw/jouw hulp deze dag goed gebruiken en nodigen iedereen vanaf 13 jaar uit om zich hiervoor aan te melden. Dit kan via bovenstaand emailadres.

Gebedskalender:
Deze wordt zondag 16 oktober 2022 uitgedeeld. De gebeden die in de eerste week staan zijn genoteerd door de mannenvereniging. De kalender is ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd worden op de kerkapp. De overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 18 oktober komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Verwarming kerk en Rank:
Net als iedereen hebben wij ook te maken met hogere energiekosten. Het wordt de komende periode fors duurder om de Kerk warm te houden. Dit geldt uiteraard ook voor de Rank. We hebben besloten om zowel in de Kerk als Rank de temperatuur iets te verlagen. De kerkrentmeesters.

Verantwoording:
Er is 20 euro ontvangen als dank voor de bloemengroet en er is 10 euro ontvangen via bezoek door HVD dame.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

 Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 28 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 17 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
16/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat (noodhulp Pakistan), 2. Kerk  3. Inventaris en Onderhoud Gebouwen.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 16 oktober bellen naar A. Stam, tel. 652222 morgendienst én avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
16/10 ochtend: Bartje en Hidde de Boer  avond: Joke de Kuiper en Marijke Dijksman

Wegbrengen Bloemengroet:
16/10  Fam. van Houwelingen; 23/10 Anke Büchner en Joke Pladdet.

Crèche 0-3 jaar:
16/10 Anne-Marie Meerkerk, Cornalieke Nuijten, Lois Donk en Boaz Donk;
23/10 Sija Kersbergen, Margreet Muijlwijk, Fenne Trouwborst.

Bijbelcrèche:
16/10 Eline Boer en Hadassa van Zuthem. 
23/10 Laura Holtslag en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven
Dhr. Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) onderging afgelopen woensdag 12 oktober een urologische operatie in Maastricht. Op moment van schrijven is de operatie nog niet geweest. Het is een riskante operatie en we bidden om Gods leiding bij het werk van de artsen en het herstel.

Dhr. Harrewijn (Doetseweg 16a) worstelt met een enorme vermoeidheid na een longontsteking waarvan hij tot nu toe nauwelijks herstelt. We bidden om Gods zegen en aanwezigheid in deze moeilijke tijd.

Vanuit de pastorie…
Deze week hebben we op de catechese gesproken over aanbidding. Dat onze liefde voor God ook een plaats mag krijgen in ons bidden en leven, naast vragen, belijden en danken. Mooi om mee bezig te zijn en voor mijzelf ook weer goed om stilgezet te worden bij op welke manieren aanbidding van God vorm krijgt in mijn leven.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Verschillende gemeenteleden zijn in afwachting van een medische behandeling. We dragen hen op in de voorbede.

Verhuizing:
De verhuizingen naar de Groene Wei zijn in volle gang. Greet van der Pijl-Golverdingen zal de Tiendwaert voor de Groene Wei verwisselen. Haar adres wordt Hof van Giessen-Nieuwkerk 10, 3381 JM. Daan IJzerman zal vanuit Waerthoven weer in Giessenburg komen wonen en wel op nummer 16. Beiden wensen we Gods zegen op de nieuwe woonlocatie.

Uit de pastorie:
Met de opening van de Groene Wei is Giessenburg een Woonzorgcomplex rijker. Het tot stand komen van het gebouw heeft lang geduurd. Tot op het laatst hebben velen vragen bij de manier waarop het allemaal gelopen is. De wens is in ieder geval dat allen die hier komen wonen er met vreugde mogen wonen en wie er komen te werken dit met vreugde mogen doen.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag