Zondag 16 september 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De schriftlezing is Jakobus 3: 13-18 waarin het gaat over wijsheid. In de avonddienst lezen we Jesaja 40.

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 6 september j.l. voor de twee resterende vacatures de volgende dubbeltallen opgesteld:

In de vacature voor ouderling Arie de Jong: Sijmen van de Vlies, Doetse Vliet 1, en Harm Trouwborst, Meanderhof 7.

In de vacature voor diaken Herold Kool: Erik Donk, Lijnbaan 17 en Martin Duijm, Doetse Vliet 21.

Alle belijdende leden worden uitgenodigd voor de verkiezingsavond welke gehouden zal worden op D.V. woensdag 19 september a.s. om 19.30u. in de kerk. Wij bevelen de genoemde broeders aan in uw voorbede.

Kerktoilet:
Het hak- en breekwerk in de afgelopen maanden in de vloer van kerk heeft ons ook de mogelijkheid gegeven de riolering in de betonvloer aan te passen, zodanig dat  het toilet verplaatst en gemoderniseerd kan worden. Na enige voorbereiding zijn we daarmee afgelopen week gestart. Dit betekent wel dat we de komende 2 zondagen (16/9 en 23/9) en tijdens de verkiezingsavond niet kunnen beschikken over het toilet in de kerk. In geval van (hoge) nood kunt u wel in de Rank terecht. We zullen zorgden dat deze ook gedurende de avonddienst geopend is. De Kerkrentmeesters.

Diaconiecollecte Medische zending:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor goede zorg in missieziekenhuizen in Zimbabwe. Het weinig vermogende missieziekenhuis Morgenster is niet in staat om de artsen een goed salaris te betalen. Om hen te behouden en er voor te zorgen dat het ziekenhuis goede zorg blijft bieden, zorgen we voor een aanvulling op hun basissalaris. Het salaris dat artsen in Zimbabwe krijgen ligt op de armoedegrens. Het is voor (missie)ziekenhuizen in plattelandsgebieden dus erg moeilijk om dokters te krijgen en vast te houden. Daarom zien veel missieziekenhuizen, waaronder die van de Hervormde Kerk van Zimbabwe, zich genoodzaakt een extra vergoeding aan hun dokters uit te keren. Omdat we willen investeren in goede gezondheidszorg, en omdat daarbij de inzet van goede artsen nodig is, helpen we hierbij graag. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Belijdeniscatechisatie:
In oktober beginnen we met een nieuw seizoen. Voor opgave of meer informatie kunt u/jij contact opnemen met ds. Dubbelman.

Gemeentedag 22 september:
Nog even en dan is het zover: Gemeentedag 2018!

Enkele praktische mededelingen voor deze dag.

– Wil iedereen die naar de BBQ komt lopend of met de fiets komen? (uiteraard: indien mogelijk) ivm beperkte parkeermogelijkheden. Fietsen parkeren aan zijde van de Schoolstraat.

– Bij de sing-in gaan we gebruik maken van de Op Toonhoogte bundels (de paars/orange versie). Mocht u deze thuis hebben dan graag meenemen. Ook kunt u al nadenken over verzoeknummers.

– Tenslotte: Vergeet u/jij niet om een zak aardappels mee te nemen voor de voedselbank actie?!

Kinderbijbeldag 2018  “Zoek het uit”:
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!

26 oktober a.s. is het weer zover, de Kinderbijbeldag 2018! De dag begint om 9:30 uur in de Rank in Giessenburg. Poppentheater Poppen en Meer zal deze dag een boeiende voorstelling verzorgen.

Tussen de middag mag je gezellig blijven eten. Rond 14:00 uur is de dag weer afgelopen.

Kom je ook? Stuur dan vóór 28 september a.s. een mail naar kinderbijbeldag2018@gmail.com

met de volgende gegevens: Naam, leeftijd, groep en telefoonnummer.

Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij ook leiding nodig. Wilt u/jij ons komen helpen? Doorgeven kan via hetzelfde mailadres.

Chauffeurs gezocht:
Vrijdag 28 september t/m zondag 30 september is het jongeren startweekend.

We hopen met een grote groep jongeren richting Gemert te vertrekken. Nu zijn we nog op zoek naar mensen die ons weg willen brengen, en mensen die bereidt zijn ons te komen halen. Wij als leiding hebben al behoorlijk wat auto’s tot onze beschikking, maar gezien het aantal jongeren dat afgelopen jaren meeging, hebben we wel wat extra vervoer nodig.

Vrijdag hopen we zo rond 19:00 te vertrekken vanaf het Tilplein. Zondagavond willen we om 19:15 weer naar Giessenburg rijden. Bent u bereid om vrijdagavond jongeren mee weg te brengen, of zondagavond op te komen halen, stuur even een mailtje naar mij (Fam.terlouw1999@gmail.com of bel even: 652292) . En vermeld in de mail gelijk het aantal personen dat u mee kunt nemen. Alvast bedankt, Theo Terlouw.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
De eerste vergaderavond van het seizoen 2018-2019 is op woensdagavond 4 april a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’. Vanwege de verkiezingsavond beginnen we om 20:15 uur.

Verantwoording:
Via ouderling J. van Wijngaarden € 10,00 en via ds. J. Holtslag € 20,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 17 september a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin,

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 16/9 1. Diaconie: Medische Zending, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 16/9 Manuele Slob & Anne-Marie Meerkerk; 23/9 Jannette Stam & Marjanne de Hoop
  3. Crèche 2-3 jaar: 16/9 Lydia Korevaar & Margreet Kwakernaak; 23/9 Febe Troost & Sija Kersbergen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/9 Marit Visser; 23/9 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/9 Margreet van Genderen, Mirthe van Houwelingen & Fenne Trouwborst; 23/9 Janneke Verspui, Naomi de Jong & Isa Zaal
  6. Wegbrengen bloemengroet: 16/9 Fam. Vonk- van Dam; 23/9 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 16 september bellen naar Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828
  8. Gastvrouw/heer: 16/9 v.m. Dinella Visser & Siebold Freeke, n.m. Arie van Houwelingen & Dianne de Looff; 23/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Miranda Schippers & Annemarie Verspuij

 

WIJK OOST

Overleden:
Vrijdag 7 september, overleed Cornelia Kroon-den Boer. Zij werd geboren en groeide op in Bleskensgraaf. In 1967 trouwde zij met Aart Kroon en gingen zij al snel wonen aan de Dorpsstraat 100. Haar man overleed in 2010. Vanwege de ziekte MS moest zij in 2014 verhuizen naar het Gasthuis in Gorinchem. Lichamelijk ging zij de afgelopen tijd sterk achteruit en de laatste week kreeg zij ook te kampen met een infectie. Mw. Kroon is 73 jaar oud geworden.

Donderdagavond 13 september was er gelegenheid om de nabestaanden te condoleren in de Rank. Vrijdagmorgen, 14 september, begon om 10.30 uur de rouwdienst. Centraal stond de tekst boven de rouwkaart uit Psalm 23: De Heere is mijn Herder. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de oude begraafplaats aan de kerkweg.

We bidden om Gods troost en zegen voor haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Hartelijke groet,
M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Laten we in onze voorbede telkens weer de zieken in de gemeente gedenken en allen die op welke manier dan ook door een moeilijke en zware periode gaan. Dat de Heere God hen dag aan dag mag dragen.

Uit de pastorie:
Binnenkort is geheel het winterwerk weer opgestart. Zaterdag 22 en zondag 23 september staan geheel in het teken ervan. Wat is het dan mooi dat we als gemeente voorafgaand het avondmaal mogen vieren. Want in Christus’ sterven en opstanding ligt het daadwerkelijke begin van gemeente-zijn en al ons winterwerk zal hierin geborgd moeten zijn. Mag ik u daartoe Gods zegen toewensen en dat de Heilige Geest u en ons allen mag leiden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag