Zondag 17 juni 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaa
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag vieren we als gemeente van Jezus Christus het Heilig Avondmaal en gedenken Zijn dood aan het kruis tot verzoening van zondaren. We lezen in de morgendienst verder uit Handelingen en wel Handelingen 22:1-16.

Diaconie:
De collecte komende zondag is bestemd voor Bright Star Education Nederland. Bright Star Education streeft ernaar om kansarme kinderen Bright Stars (heldere sterren) te laten worden in de samenleving. De organisatie zet zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Door een goede opleiding worden de kansen voor deze kinderen op een baan en een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Bright Star Education heeft een veel bredere blik dan alleen het onderwijs voor kansarme kinderen. Ze ziet dit in een breder geheel. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bsenl.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Examenuitslag:
Deze week kregen veel jongeren de uitslag van het eindexamen. Voor de een heel spannend en voor de ander mogelijk een verwacht bericht. Geslaagd en de vlag uit. Gezakt en mogelijk een her. Allen willen we Gods zegen toewensen. Of dit nu is voor een herexamen of voor een heel jaar overdoen of voor het oppakken van een studie. Ga je weg met God en Hij zal je leiden en raadgeven.

Opbrengst diaconiecollecten januari, februari en maart
De diaconiecollecten hebben in het eerste kwartaal januari februari en maart het volgende opgebracht: Evangelische Hogeschool (21/1) € 618,76, Edukans (28/1) € 821,56, Project 1027 (4/2) € 720,87, SZOS (11/2) € 684,02, St. Exodus (25/2) € 591,75, Voorjaarszendingscollecte (4/3) € 529,40, Bidstondcollecte (14/3) € 70,48, Plaatselijk jeugdwerk € 444,57, Voedselbank (30/3) € 400,20 De algemene diaconiecollecten op 1/1 ochtend, 7/1, 14/1, 18/2, 4/3, 11/3, 18/3 en 25/3 hebben € 4134,16 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording:
Via ds. Dubbelman: € 100,- voor de kerk, € 50,- voor Buurmans grond, € 50,- voor de diaconie en nog een keer € 50,- voor de kerk. Via de bloemengroet €10,00. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 18 juni a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 17/6 1. Diaconie: Bright Star Education. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 17/6 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar; 24/6 Linde van Houwelingen & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 17/6 Renske Donk & Rachel Terlouw; 24/6 Annemarie Marcus & Marieke de Ruiter
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/6 Maria Dubbelman; 24/6 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/6 Roos van Zuthem, Marit Visser & Ruth van Veldhuizen; 24/6 Maartje van Druten, Noa Koekkoek & Gritte Kemkes
  6. Wegbrengen bloemengroet: 17/6 Jannie & Arie de Jong; 24/6 Fam. Timmermans
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 17 juni bellen naar: Piet en Jannie van Dijk, tel. 652443
  8. Gastvrouw/heer: 17/6 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Tineke Vollmüller & Wilma Troost; 24/6 v.m. Dinella Visser & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande & Patrick Marcus

 

WIJK OOST

Meeleven:
Gods zegen toegewenst aan hen die uit het ziekenhuis zijn gekomen, behandelingen ondergaan, of ziek zijn.

Tenslotte,
Zondagavond hoop ik te preken over Jakobus 1: 19-21. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Gods nabijheid en zegen wensen we allen toe die door ziekte of anderszins door een moeilijke periode gaan. God is getrouw

Uit de pastorie:
Nu de avond over het avondmaalsformulier is geweest, is voor mij het winterwerk afgelopen. Nog een tweetal diensten en tegelijk voorbereiden voor de diensten na de zomervakantie. Onderwijl nog een tweedaagse cursus. Komende maandag en dinsdag ben ik afwezig en aansluitend wordt verwacht dat ik een stuk schrijf om te laten zien dat de stof verwerkt is. Zo gaan we rustig de zomer tegemoet en zien we uit naar de start van het winterwerk.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag