Zondag 17 juli:
09.30 uur: ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.30 uur: ds. F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk (Kampdienst)

Zondag 24 juli:
09.30 uur: ds. E. van Rooijen, Noordeloos
18.30 uur: ds. P.J. Stam, Katwijk, (Kampdienst)

Verkiezing wijkouderling:
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van Martijn Donk, zodat hij bevestigd zal worden in de morgendienst D.V. 11 september. We zijn dankbaar dat we met de bevestiging van Martijn weer een voltallige kerkenraad mogen hebben.

Save the date Open Focus Avond:
Donderdag 4 augustus a.s. is er een Open Focus avond. Het thema van deze avond is ‘Jezus en Zijn Koninkrijk verwachten’.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Op vrijdagavond 29 juli a.s. zal de heer L. Boer de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Verantwoording:
Het verjaringsfonds heeft in het eerste halfjaar € 421,17 opgebracht.
Allen die hieraan bijgedragen hebben hartelijk dank.
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Ook hiervoor dank.

Opbrengst diaconiecollecten januari februari en maart 2022:
De diaconiecollecten hebben in het eerste kwartaal van 2022 het volgende opgebracht: Evangelische Hogeschool € 310,75; Stichting SZOS € 351,70; Stichting Chris € 717,25; Werelddiaconaat € 550,50; Stichting Exodus € 581,96; Voorjaarszendingcollecte € 328,81; Noodhulpcollecte voor Oekraïne € 5.614,60; Plaatselijk jeugdwerk/HGJB € 579,95; SDOK € 477,00. De algemene diaconiecollecten hebben € 2.159,72 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 5 augustus a.s. niet verschijnen. Graag kopij uiterlijk maandagavond 25 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Afkondigingen voor de zondagen 31 juli en 7, 14 en 21 augustus kunt u doorgeven aan Bas van Genderen via e-mail; bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch via 652832

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
17/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 2
4/7 1. Diaconie, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 17 juli bellen naar J. Donk, tel. 06 18186631 en op zondag 24 juli naar Fam. Stam, tel. 652222

Wegbrengen Bloemengroet:
17/7 Mevr. den Boer- Heijkoop;
24/7 Fam. Vonk- van Dam;
31/7 Fam. Bohré

Crèche 0-3 jaar:
17/7 Janette Stam & Margreet Muijlwijk;
24/7 Imke van Houwelingen & Willise v.d. Vlies;
31/7 Linde van Houwelingen & Jasmijn in ‘t Veld

Bijbelcrèche:
17/7 Laura Holtslag & Hadassa van Zuthem;
24/7 Eline Boer & Christine Vink;
31/7 Annemarie Marcus & Dorine Dijksman

WIJK OOST / WIJK WEST

Maandag 4 juli werd Martine Bood (Doetse Vliet 1a, 3381 HA) opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. uitvalverschijnselen. Er werd vastgesteld dat zij een tia heeft gehad. Dinsdagmiddag 5 juli mocht zij weer thuiskomen, en het gaat goed met haar. Verdere onderzoeken zullen nog volgen. Samen met haar gezin zijn ze heel dankbaar hoe het nu gaat. We wensen hen sterkte en kracht en Gods zegen over het verdere verloop en hopen dat blijvende schade zal uitblijven. Laten we Martine, haar man Johan en de kinderen ook opdragen in onze voorbede.

Zaterdag 9 juli mocht Margreet van Genderen (van Delftstraat 38, 3381 BH) na een operatie, weer thuiskomen uit het ziekenhuis. In onze voorbede mogen we bidden voor een goed herstel en ook voor haar man Patrick en de kinderen die nu wat extra taken moeten verrichten binnen het gezin.  

Vakantie ds. Holtslag:
Ds. Holtslag heeft vakantie tot en met 30 juli. Voor zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met de wijkouderling.

Dabar:
Dit jaar wordt het Dabar-campingwerk in de Alblasserwaard wat anders ingevuld. Geen activiteiten op camping de Put. Op 16 juli gaat de Dabar pop-up camping in Oud-Alblas open. Vier weken lang mogen er 8 gezinnen per week komen genieten van een vakantie. Gezinnen, die al jaren niet op vakantie konden en ook dit jaar hier niet de middelen voor hebben. De teamleden uit onze gemeente, Annelise Dijksman en Febe Troost, wensen we een goede gezegende tijd toe. Er is het gebed dat Gods liefde en trouw mag worden ervaren door zowel de teamleden, de pastors en de gezinnen. Dat de gezinnen rust en vrede mogen ervaren, even geen financiële zorgen, en dat ze Gods liefde mogen zien.

Pastorie Heul 34:
In de maand juli wordt door de vrijwilligers nog hard gewerkt om de pastorie goed op te knappen. Alle houtwerk wordt geverfd en de wanden worden behangen en/of gesaust. In augustus hoopt de familie Menkveld haar intrek te nemen.

Meeleven met de jeugdkampen:
Op 16 juli komen de kampleden van Bladel terug. Met mooie indrukken en ervaringen. In de avonddienst hopen we daarvan te horen.
De jongeren van het kamp Purnode vertrekken op 15 juli tot 22 juli.
In de kerkapp worden diverse (foto)indrukken weer gegeven. Aanbevolen. Zie onder “mijn groepen”.

Vakantietijd:

“Wij bidden om Uw nabijheid”.

Naar een gedicht van Mina Mulder-Zuur:

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan.

We zullen weer massaal op vakantie gaan.

Het is een tijd om tot rust te komen.

Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen.

Prachtige vergezichten tijdens wandelingen.

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken,

we raken toch nooit uitgekeken

op God Zijn schepping in de natuur.

God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.

Hij is het die over ons leven waakt.

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen,

U over de thuisblijvers ontfermen.

Wij bidden om Uw nabijheid.

Bewaar ons overal op onze levensreis,

onderweg naar Uw hemels paradijs.

Met hartelijke groet, de kerkenraad.