Zondag 17 maart
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. C. v.d. Scheur, Veenendaal

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 20 maart a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Inzamelen oude metalen gaat van start:
Vanaf maandag 18 maart kan oud ijzer worden afgeven in of bij de kruiwagen aan de Neerpolderseweg 19. We verzamelen oude metalen, inclusief drankblikjes, snoeren en kabels, huishoudelijke spullen met een motor erin en metalen computerkasten (geen televisies, koelkasten e.d.). Lege blikjes graag in plastic zakken. De opbrengst is voor de kerk en een goed doel. Maandelijks zal er ook worden gesorteerd. Aanmelden als vrijwilliger? Materialen? Vragen? Bel of mail met: Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@outlook.com Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
De eerstvolgende vergadering van de mannenvereniging is op woensdagavond 20 maart a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. Deze avond staat het Bijbelboek Filippensen, hoofdstuk 4 centraal. De heer P.A. Vlok zal de inleiding hierover verzorgen.

Jaarfeest club Immanuel:
Dinsdag 26 maart viert club Immanuel haar jaarfeest in de Rank in Giessenburg van 19.00 uur tot 20.30 uur. Het jaarfeest is een open clubavond voor familie, vrienden, bekenden en belangstellenden. Het wordt een feestelijke avond met een koninklijk tintje. Iedereen van harte uitgenodigd. Hartelijke groeten van de clubleden en leiding van club Immanuel.

Kerktelefoonbusjes:
Komende tijd worden de kerktelefoonbusjes weer bij u opgehaald door Sjaak en Petra Timmermans.

Nu even niet!!
Ken je dat gevoel? Dat het je af en toe gewoon even te veel wordt… Je wilt dit maar je moet dat. Ondertussen pingt je telefoon want ze hebben je nodig. We zijn maar wát druk met al onze bezigheden en natuurlijk (zoals we dat noemen): sociale verplichtingen. Ook dat nog! Een zeer populair geworden methodiek om beter met deze ‘veeleisendheid’ in ons leven om te gaan is mindfulness. Het helpt om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met stress. Dat klinkt goed toch?! Echter, er is een schaduwzijde. In de reguliere mindfulness training zit de suggestie dat het leven maakbaar is en dat je door training jezelf kunt ontdoen van stress, van je kleinmenselijkheid. Met name voor christenen ligt hierin een belangrijke reden om zich niet met deze methode in te laten. We stellen de vraag of dat terecht is en vanuit V&T willen we hier aandacht aan schenken. Theoloog en schrijver Philip Troost heeft zich grondig verdiept in deze materie, schreef het boek “Mindful met Jezus’ en komt twee avonden naar Giessenburg. We starten met een ontdekkingsreis langs de herkomst en ontwikkeling van mindfulness. Vervolgens werkt Philip dit uit in de wijze waarop we bij Jezus terecht kunnen als Hij ons heel praktisch en concreet uitnodigt om bij Hem rust te vinden in ons leven van alledag. Want wat God ons schenkt in Christus, is veel meer en dieper dan mindfulness als techniek. Niet alleen kalmte en rust, maar bovenal Vrede! Eenieder die dit leest mag zich welkom weten en wel op 4 april en 15 mei in de Rank in Giessenburg. Aanvang 20:00 uur. Deelname is kosteloos. Vooraf aanmelding is gewenst. Bel of app 06-50235236 of mail bert@pesselse.nl

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 18 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording:
De diaconiecollecten hebben in januari het volgende opgebracht: Evangelische Hogeschool (20/1) € 639,55, Stichting Jemima (27/1) € 809,50 De algemene diaconiecollecten op 1/1, 6/1 en 13/1 hebben € 1505,37 opgebracht. Viade bloemengroet is €30,- ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
22 maart & 12 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 17/3 1. v.m. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 17/3 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar; 24/3 Karen Holtslag & Lia v.d. Vlist

c.         Crèche 2-3 jaar: 17/3 Renske Donk & Marije de Leeuw; 24/3 Willeke Faro & Willemieke Goosens

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/3 Aniek Visser; 24/3 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/3 Martijn Visser, Naomi de Jong & Ruth van Veldhuizen; 24/3 Dianne de Looff, Hannah van Veldhuizen & Fenne Trouwborst

f.          Wegbrengen bloemengroet: 17/3 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 24/3 Fam. Pesselse

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 17 maart bellen naar: Trudi Zijderveld, tel. 06 28290354

h.         Gastvrouw/heer: 17/3 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Arie van Houwelingen & Patrick Marcus; 24/3 v.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij, n.m. Rian Faro & Annemarie den Uil

WIJK OOST

Geboren:
Dankbaar zijn Martijn en Jannette Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL) met de geboorte van hun dochter Julia. Zij is geboren op 5 maart en is het zusje van Jasmijn en Boaz. Op het geboortekaartje staat: Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. Wij weten dat, waar jij ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn. We feliciteren Martijn en Jannette van harte met de geboorte van hun dochter en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Julia.

Tenslotte:
Zondagmorgen lezen we over de gevangenneming van Jezus in Getsémané (Marcus 14: 43-52). In de laatste twee verzen gaat het over een jongeman die ze ook gevangen proberen te nemen, maar zijn kleed achter laat en naakt wegvlucht. Wie is die jongeman en waarom staat deze gebeurtenis in de Bijbel?

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen woensdag is dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) in het ziekenhuis behandeld vanwege nierstenen. We hopen en bidden dat deze eerste behandeling positief verlopen is en wensen hem Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Een goede voorbereiding is heel wat waard. Maar wanneer je de gebedspunten die genoemd zijn door de kinderen van de club in Goudriaan vergeet mee te nemen naar de kinderdienst van afgelopen zondagmorgen, dan is de moderne techniek een uitkomst. Een foto van het A4-tje via de app ontvangen en het probleem is opgelost. Was het altijd maar zo makkelijk. Soms is de techniek een vooruitgang en een zegen. Een andere keer het tegenovergestelde. Ons gebed in het licht van biddag mag zijn, dat wij ten goede gebruiken al wat God gegeven heeft en zelf tot een zegen mogen zijn.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag