Zondag 17 september:

09.30 uur:  ds. J. Holtslag, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, bediening en dankzegging Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Komende zondagmorgen zal het Heilig Avondmaal bediend worden en mogen we als gemeente gedenken dat de Heere Jezus de losprijs heeft betaald door het geven van Zijn leven. Met brood en wijn gedenken we zijn sterven in het licht van Zijn opstanding uit de dood en Zijn wederkomst. In de morgendienst lezen we het bijbelboek 3 Johannes.

In de avonddienst is er de dankzegging van het Heilig avondmaal. We gaan ook verder met de catechismus, we lezen zondag 9 en zondag 10 vraag 27. De schriftlezingen zijn uit Mattheus 10: 29-33 en Openbaring 19:1-8. We denken na over Gods voorzienigheid: wat betekent Gods zorg in ons leven, zeker op de momenten dat het moeilijk wordt of ons slechte dingen overkomen.

Familie Bijkerk:  Tijdens het bezoek van Andy en Jacoline Bijkerk aan onze gemeente op 6 juli zijn ze ook even het Tweedehands boekwinkeltje ingedoken en hebben ze onder andere kinderbijbels meegenomen. Deze week is bij hen een doos opgehaald voor vakantiebijbelclubs in het binnenland van Suriname. Het gebed is dat het voor de kinderen daar tot zegen mag zijn.

Gebedskring: We komen als gebedskring ook dit jaar weer bijeen. Als gemeente is het
belangrijk om samen te bidden, te danken en God te loven. De eerste avond is op D.V. dinsdagavond 19 september om 20.30 uur in zaal vier van de Rank. Kom u mee bidden? Hartelijk welkom.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 18 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk.

Zendingsbussen: in september en oktober bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 17 september bellen naar L. de Kreij (06-28527440) ochtenddienst en naar J. Donk (06-18186631) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 17/9: Fam. Romeijn. 24/9: Fam. aan de Wiel.

Gastheer/Gastvrouw: 17-9: Ochtend: Dinella Visser en Leo Timmer. Avond: Arie van Houwelingen en Joke de Kuiper.

Crèche 0-3 jaar:  17-9: Annemieke Aalbers, Feline van Tuijl, Anne Holtslag en Evi Overduin. 24-9: Renske Donk, Marieke de Ruiter, Fenne Trouwborst en Esmee Pierhagen.

Bijbelcrèche: 17-9: Miranda Schippers en Mats Vink. 24-9: Christine Vink en Jasmijn Bos.

WIJK OOST

Meeleven: Vrijdag 8 september is mw. Bles (Hardenbroekstraat 35, 3381CB) geopereerd aan haar schouder, ze heeft een nieuwe kom gekregen. We wensen haar Gods zegen en nabijheid bij het herstel!

Huwelijksjubileum: op 21 september zijn Ernst en Nel Hartog (van Brederostraat 20, 3381BC) 50 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie samen met jullie familie feliciteren met deze dag en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Vanuit de pastorie: Vlak voor vertrek na mijn nascholing (11-12 september) nog een hartelijk groet vanuit de pastorie, volgende week zal ik iets delen van mijn ervaringen. 

Hartelijke groet, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering: Dinsdagmorgen hebben we in een dienst van Woord en gebed afscheid genomen van Jannige Harrewijn – Versluis. Jansje Harrewijn is donderdag 7 september in de leeftijd van 94 jaar overleden in Pedaja. Hier heeft zij een aantal jaren mogen wonen. Tot 4 september 2020 samen met haar man Henk Harrewijn. Daarvoor woonden zij aan de Peursumseweg. Eerst in ‘Elders rust’ en later voor de Welkoop.

De laatste jaren van haar leven was ze moe en verlangde ze naar het einde. In dit licht is de dag voor haar sterven met haar psalm 73:23-26 gelezen. Zo mocht er gesproken worden over het leven bij de Heere God.

We hebben Jansje leren kennen als iemand die zeer vasthield aan een vaste volgorde van alles. Iedere dag gebeurde alles op de zelfde tijd. Tegelijk was ze ook heel gemakkelijk. Zo kon er in huis veel. Zoals koffiegroepjes op de zondag en mee blijven eten en slapen.

In de afscheidsdienst lazen we Psalm 5. In het bijzonder kwam vers 8 in beeld war David spreekt over het binnengaan van het huis van God door Zijn grote liefde. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de oude begraafplaats aan de Kerkweg.

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Meeleven: Mandag is Riet van Noordennen (Johan Kreijstraat 34, 3381 DG) geopereerd vanwege een longtumor. Er is dankbaarheid dat de artsen tevreden zijn over de operatie. We bidden om Gods zegen over het herstel en dat alles goed mag zijn.

We zijn dankbaar dat Tineke Vollmuller (Bogerd 8. 3381 DS) na een verblijf van een paar dagen in het ziekenhuis aan het einde van de afgelopen week weer thuis mocht komen. We bidden voor haar om Gods zegen over het verdere herstel.

Huwelijksjubileum: Harm en Rachel Trouwborst (Meanderhof 7, 3381 JN) hopen maandag 18 september 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie samen met Emma, Fenna en Stijn Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Het is niet ongebruikelijk dat de agenda wordt omgegooid. Vaak is dit lastig. Soms heeft het naast nadelen ook voordelen. Zo kon ik deze week toch bij de jaarlijkse vergadering van de Zaaier zijn en bij de verjaardag van één van de kinderen. Waar ik ook bij hoop te zijn is de avondmaalsviering. Samen de dood des Heren gedenken totdat Hij komt. Dan bij Zijn komst zal alles omgegooid worden en zal niets meer zijn zoals het was. Dan zal het zijn zoals God het wil. Na deze omkering van mijn agenda kan ik met verlangen uitzien.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag