Zondag 18 december 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

 

Bij de diensten: Komende zondagmorgen zal het in de prediking gaan over de Geest van advent. Dit naar aanleiding van het bezoek van Maria aan Elizabeth. U vindt dit in Lukas 1:39-45. ’s Avonds zal het gaan over de Lofzang van Maria, die aansluitend volgt op het bezoek van Maria aan Elizabet.

Koffiedrinken na de dienst: Iedereen is weer van harte welkom a.s. zondagmorgen in ‘de Rank’ om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. Erik en Renske Donk, Corina de Bruijn, André Kwakernaak en Karin Huisman zullen u hartelijk ontvangen.

Inleveren kopij ‘Zaaier’: De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2016 zal volgende week, donderdag 22 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 13 januari 2017 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandagmorgen 19 december a.s. vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Inzameling heren winterjassen 23-27 december: Nog niet zo lang geleden is kleding ingezameld voor de gedetineerden in de PI te Dordrecht.  Dat is met dank ontvangen.

Nu kwam het volgende bericht van pastor Ron: De kledingnoodvoorraad is aardig op orde, maar er is nog wel behoefte aan enkele warme heren jassen c.q. winterjacks. Kunnen jullie daar a.u.b. een verzoek voor laten uitgaan?

Daarom deze oproep. De jassen zijn vooral nodig tijdens de activiteiten op de buitenwerkplaats. Ze kunnen worden ingeleverd in ‘de Rank’ op vrijdag, 23 december, van 13.00 uur tot 20.00 uur (ingang Dorpsstraat 55). De verzameldozen staan tijdens de kerstdagen in de hal. Dinsdagmorgen, 27 december worden de dozen opgehaald.  Eventueel kunt u de jassen afgeven op Giessenlaan 1d. Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank, namens de diaconie en de vrijwilligers van de PI Dordrecht.

Kerstpraise 4 kids 24 december: Op kerstavond (24 december) willen we buiten bij de (hervormde) kerk weer een aantal mooie kids kerstliedjes zingen rondom een vuurtje. Komen jullie ook? We zouden het supergezellig vinden. Je mag een lantaarntje of lampionnetje meebrengen voor de gezelligheid Het begint om 19.00 uur en na afloop is er warme chocolademelk met wat lekkers. Tot dan! Bij slecht weer zal dit binnen zijn in de Rank

Kerstnachtdienst: Op zaterdagavond 24 december om 21.30 uur is er een kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken van Giessenburg in de Hervormde kerk.  Het thema is “Wie ben ik? Ben Ik in beeld? “. Ds. J. Holtslag leidt de dienst. Muzikale medewerking wordt verleend door “One Man Audience”. Arjen de Hoop bespeelt het orgel. De collecte is voor een project van World Vision in Ethiopië en zal nader toegelicht worden. U bent allen van harte uitgenodigd.

Elders verblijvenden: In het vorige kerkblad stond een verkeerd adres vermeld. Het juiste adres van Klazina van Bruggen is ASVZ de Merwebolder Aak 3, Touwbaan 1, 3363WB Sliedrecht.

Zondagsschool: Na de kerkdienst op zondagmorgen 18 december is er weer zondagsschool en zal er geoefend worden voor de Kerstviering.

Gebedskring: Dinsdagavond 20 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Verantwoording: De collecte-ontvangsten in de maanden oktober en november waren respectievelijk €3.066,60 en € 2.500,66 voor de gewone collecten. De extra collecten brachten voor oktober €1.199,55 op en voor november €664,83. Alle gevers hartelijk dank. Wilt u overwegen om voor dit jaar nog een vrijwillige bijdrage over te maken aan de kerk, er zit nog een aardig gat tussen de uitgaven en de ontvangsten. We vertrouwen erop dat het weer goed zal komen.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 23 december &13 januari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/12 Margriet Kooijman & Thea Verspuij; 25/12 (1e dienst) Annemarie Marcus & Anne-Marie Meerkerk, (2e dienst) Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/12 Annemarie de Kuiper & Angela de Wit; 25/12 (1e dienst) Marije de Leeuw & Mariska Stam), (2e dienst) Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/12 Karen Holtslag; 25/12 (1e dienst) Linde van Houwelingen, (2e dienst) Rachel Terlouw

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/12 Laura Holtslag, Lidia Faro & Diana Erkelens; 25/12 (1e dienst) Maureen van Pelt, Julia Dubbelman & Martijn Visser, (2e dienst geen Bijbelcrèche)
  2. Wegbrengen bloemengroet: 18/12 Fam. den Boer- Heijkoop; 25/12 Fam. Vonk- van Dam
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 december bellen naar Fam. Bohré, tel. 651960

.           Gastvrouw/heer: 18/12 v.m. Jeanet van Bruchem & Siebold Freeke, n.m. Joost Dijkgraaf & Hanneke Hakkesteegt; 25/12 v.m. (1e dienst) Jannie & Jan de Jong, (2e dienst) Pim Vollmüller & Jannie de Groot

 

Meeleven: In deze periode waarin het familiegebeuren een voorname plaats inneemt, willen we hen niet vergeten voor wie dit alles geheel anders is. Laten we omzien en bidden voor hen die eenzaam zijn en/of te maken hebben met ziekte of rouw. Dat het kerstevangelie tot troost en tot bemoediging mag zijn.

Uit de pastorie: De mannen met de oranje kabels hebben het centrum van het dorp bereikt. Eerst waren ze aan het werk vanuit Hoornaar naar Muisbroek. Vervolgens ging het richting Doet. Maar langs de Doetseweg werd de Dorpsstraat bereikt en dinsdag waren ze aan het werk langs de kerk. Giessenburg krijgt glasvezel. De komst is aangekondigd.

Heeft u door dat dit een beetje klinkt als advent. De profeten verkondigden de komst van de Messias. De aankondiging van de geboorte van Johannes en het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en van Maria aan Elizabet laten zien dat de komst van de Zaligmaker steeds dichterbij komt.

Misschien verheugt u zich wel op de komst van glasvezel, maar ik raad u aan om meer verheugd te zijn over de komst van Gods Zoon naar deze wereld. Is Hij ook bij u in beeld?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag