Zondag 18 december: Vierde Adventszondag 
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Zondagmorgen richten we ons op de lofzang van Maria. U vindt het in Lukas 1 vers 46-56. Dan gaat het over de ziel en over wie er op de troon zit. Het gaat in deze lofzang over ons. Over de vraag of we ons aangesproken weten. Over de vraag of we mee kunnen zingen. In ieder geval gaan we de lofzang van Maria zingen.

In de morgendienst zal Joop Troost kort iets vertellen over zijn reis naar Egypte waar hij onder andere is opgetrokken met Willem-Jan de Wit. Het langere verhaal is aansluitend in de Rank.

In de avonddienst lezen we zondag 3 van de Heidelbergse catechismus. Deze zondag verkent de gevallen aard van de mens. Hoe zondig zijn we en kunnen we nog goede dingen doen, of helemaal niet. Een spannende zondag, ook omdat het geneigd zijn tot elk kwaad, haaks staat op wat de maatschappij zegt.

Er is gedoopt:
Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan Maeve Meeuwisse, dochter van Melle Meeuwisse en Samantha Bongers (Wilhelminalaan 84, 3381 BR) en Lina Dijkgraaf, dochter van Joos en Marije Dijkgraaf-Ouwerkerk (van Brederodestraat 26, 3381 BC). We zijn de Heere dankbaar voor de bediening van dit sacrament en bidden om Zijn zegen voor de dopelingen en hun ouders.

Alpha cursus:
In Hoornaar wordt vanaf DV. 16 januari de Alpha cursus georganiseerd. Deze gratis cursus is de ideale plaats voor zoekers/ twijfelaars/geïnteresseerden/gelovigen om met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen en daar antwoorden op te zoeken. Elke avond wordt er begonnen met een warme maaltijd, gevolgd door een inleiding. Daarna is er volop gelegenheid om in kleine groepjes door te praten. 

Wanneer? 10 maandagavonden vanaf 16 januari 2023
Waar? Gebouw “De Kerkbuurt” in Hoornaar
Hoe laat? 18.30-21.00 uur
Verdere informatie en opgeven bij Martine Trouwborst (06-36192231) 

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verzorgd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam:

– Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143)
– Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)
– Mw. M. Dame – Lemmen, (kamer 451)
– Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89)
– Mw. P. Donk – Hakkesteeg (kamer 227)

Overige plaatsen

– Mw. A.E. van Beest – Visser, Tiendwaert, afd. De Buurt, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam:
– Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam
– Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg
– Klazina van Bruggen, ASVZ: ‘De Merwebolder, Spoelmaker 3, 3363 WH Sliedrecht
– Lidewij Hardendood, In ASVZ: ‘De Merwebolder Groenenweer 19, 3363 XP, Sliedrecht
– Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide
– Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem
– Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem
– Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201 KW, Gorinchem
– Jimi Romeyn, Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA Gorinchem
– Dhr. A.D. Donk, Het Gastenhuis Zuidbliek, Kruithoorn 2, 4208, CJ Gorinchem
– Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk

Aan tafel:
Dit is het jaarthema van de PKN. Het thema kan betrekking hebben op de avondmaalstafel, waar de verbondenheid met Christus centraal staat. “Aan tafel” kan ook gaan om delen en verbondenheid met elkaar. Bij voorbeeld rondom de kersttijd. Als je alleen bent is er geen sprake van verbondenheid. En dat wordt soms sterker gevoeld tijdens bijzondere dagen. Graag een herinnering en oproep dat wij anderen mogelijk uitnodigen aan tafel te komen voor een goede en warme ontmoeting. Het gaat niet om massale maaltijden met elkaar. Als we gastvrij 1 of enkele gasten thuis uitnodigen dan kunnen er velen “aan tafel” zijn. Van harte aanbevolen, de diaconie.

Inzameling voor voedselbank:
De extra inzameling van houdbare producten voor de kerstpakketten en het inzamelen van DE waardepunten is deze week beëindigd. Er is goed op de actie gereageerd. N.B. Ook vanuit bedrijven werden diverse producten ontvangen. Daarvoor hartelijk dank. Er zijn de laatste weken extra producten afgeleverd bij de voedselbank. Ook het inleveren van DE punten is niet vergeten. Fijn dat alles was verzameld in zakjes of enveloppen. Er kwamen bijna 66.000 DE waardepunten binnen. Dat levert ruim 100 koffiepakken op. Heel mooi.

Maar de inzameling van (houdbare) producten via de voedselbankjes blijft doorgaan. De bankjes worden steeds op woensdag geleegd. De producten worden direct gebruikt voor de ruim 100 pakketten die wekelijks worden klaargemaakt voor verschillende inwoners. Zeer welkom in deze tijd.

Hart tegen hart:
Dit is de naam van een nieuwe podcast die de Evangelische Omroep 15 december gelanceerd heeft. Een podcast over liefde en relaties. Bert van Leeuwen praat elke aflevering met een stel dat dieptepunten heeft meegemaakt maar ondanks dat de handdoek niet in de ring heeft gegooid. Relatietherapeut Julie Sharon geeft meer achtergrondinformatie over de thema’s die aan bod komen en geeft tips voor de luisteraars. 

In 8 afleveringen komen thema’s als ontrouw, seksualiteit, PTSS, alcoholverslaving en rouwverwerking aan bod. De podcast is te beluisteren op NPO Luister en diverse podcast apps. Elke week komt er een nieuwe aflevering online.

Themanummer “De Waarheidsvriend”:
Opnieuw stelt de Gereformeerde Bond weer een gratis uitgave beschikbaar van hun weekblad “De Waarheidsvriend”, dit keer met Kerst als themanummer. Hierin o.a. een meditatie van ds. Maas uit Rijssen “Licht in de nacht”, door ds. J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld een artikel “Naar ons omgezien, Psalm 40 door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort, een kerstverhaal door Sytse van der Veen en dr. Anneke de Jong geeft aandacht aan poëzie rond kerst. Het blad ligt zondag bij de toreningang van de kerk en in de Rank om mee te nemen.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Houd u er rekening mee dat de Zaaier a.s. vrijdag voor 3 weken zal verschijnen. Graag de kopij voor 23 december, 30 december en 7 januari uiterlijk maandagavond 19 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording:
Via diaken J. Verspuij is €250 euro ontvangen voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
18/12: 1. Diaconie, bestemd voor Dorcas 2. Kerk. 

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 december bellen naar Eddy Erkelens (06-22539343) ochtenddienst en Erik Donk (06-34573542) avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
18/12 ochtend: Bartje en Hidde de Boer; avond: Sjanie Bouter en Joke de Kuiper.

Wegbrengen Bloemengroet:
18/12 Govert en Truus Verspuij. 25/12 fam. Stam-Prins.

Crèche 0-3 jaar.
18/12 Marjanne de Hoop, Mirthe van Houwelingen, Noa Terlouw en Ilvie de Jong.
25/12 1e dienst: Hanneke Hakkesteegt, Linde van Houwelingen en Esmee Pierhagen.
25/12 2e dienst: Sija Kersbergen, Margreet Muilwijk en Berit Donk.

Bijbelcrèche:
18/12 Lianne van Oenen en Boaz Donk.
25/12 Febe Troost en Hadassa van Zuthem.

WIJK OOST 

Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 17 december hopen Theo en Anneke Segers (Slingelandseweg 17, 3381KZ) 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Op maandag 19 december hopen Kees en Corrie de Kreij (Parallelweg 2, 3381KS) 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie…
deze keer wil ik graag een gedachte met u delen over het pastoraat. Vaak denken we aan pastoraat bij ouderen en erge gebeurtenissen rond ziekte en overlijden. Dat is goed en terecht, juist ook in de ouderdom en in moeite is het goed om Bijbel te lezen en te bidden en het geloofsgesprek aan te gaan. Maar is die Bijbelse bezinning niet veel vaker van belang, zou het niet goed zijn om een pastoraal gesprek te vragen van uw predikant of ouderling bij vragen over wonen en verhuizen, het vinden van een nieuwe baan, het overwegen van een studie. Juist op de momenten dat we keuzes maken, ook bij heel praktische keuzes, is er steeds de gelegenheid om die keuze met God te maken. In gebed en na studie van de Bijbel, en niet altijd alleen, maar soms gewoon in een pastoraal gesprek. Bij mij bent u daarvoor in ieder geval van harte welkom! 

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Aan het begin van deze week kreeg Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) te horen dat zij donderdag 15 december geopereerd zal worden. We hopen van harte dat alles na de operatie goed mag zijn en zij voorspoedig mag herstellen. In de voorbede willen we Anja gedenken.

Terug in Giessenburg:
Met grote dankbaarheid is Magda van Kolfschoten na bijna een half jaar weer in ons midden. Niet langer aan de Dorpsstraat, maar in de Groene Wei (Hof van Giessen-Nieuwkerk 72, 3381 JM). We wensen haar Gods zegen toe en een goede tijd op haar nieuwe adres.

Uit de pastorie:
Wat een feest was het. Zoveel kinderen rond de doopvont, terwijl er gesproken werd over een vraag van een kind over de doop. Waarom moet een kind gedoopt worden. Het is een grote rijkdom en de zegen van God die dit aan ons als gemeente geeft. Alle reden om ook zelf vanuit de doop te leven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag