Zondag 18 juli:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Bij de diensten:
Wat is de belangrijkste christelijke feestdag? Welk antwoord geeft u hierop en welk antwoord zou u geven na het lezen van Hebreeën 8. Verder lezen we ook Johannes 17:1-3.

Liedbundel Kleurrijk:
Kleurrijk inclusief formulieren – Liedbundel Kleurrijk is inmiddels in gebruik tijdens erediensten. Wie al eens helemaal doorgebladerd heeft tot achterin de bundel komt daar eigentijdse versies tegen van het klassieke en het verkorte avondmaalsformulier, en een vereenvoudigd doopformulier. Deze formulieren worden al enige tijd in onze gemeente gebruikt en het is fijn dat we nu niet alleen kunnen luisteren maar ook mee kunnen lezen. Elke vrijdagmiddag, t/m 30 juli van 14:00 – 18:00 uur zijn de bundels te koop in Zaal 1 van de Rank. De prijs per bundel is € 6,50. Betaling middels PIN. Van harte aanbevolen!

De Waarheidsvriend:
De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten. Dat alles in 24 full colour pagina’s. Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Voor de vakantieperiode stellen zij 2x een gratis nummer beschikbaar. De uitgave van 8 juli ligt op de leestafel in de kerk en in de Rank. Begin augustus volgt de 2e.

Een jaarabonnement op De Waarheidsvriend kost €49,=.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10.

Voor meer informatie zie de site www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee/abonnement

Verantwoording:
Het verjaringsfonds heeft het eerste halfjaar € 462,20 bijeen gebracht. Waarvoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 30 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 19 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 18/7 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 18/7 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld; 25/7 Fam. Glerum

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 18/7 Febe Troost & Fenne Trouwborst; 25/7 Maureen van Pelt & Feline van Tuijl

Gastvrouw/heer: 18/7 v.m. Joop Troost & Willy Schmidt, n.m. Joke de Kuiper & Frida Bogerd; 25/7 v.m. Jan en Janny de Jong, n.m. Jan & Gerry van Wijngaarden

WIJK OOST/WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Hidde en Bartje de Boer (Waterkant 4, 3381 HC) hopen zaterdag 17 juli 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie en jullie (klein)kinderen feliciteren met deze mijlpaal en bidden allen Gods zegen toe.

Meeleven: Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Het is geweldig dat dit na zoveel weken eindelijk kon. We bidden dat het herstel zich steeds verder mag doorzetten.

Piet van Holten (Heul 16, 3381 DC) is dinsdag in Dordrecht gedotterd. We bidden om Gods zegen over hem.

Ook de overige zieken willen we in gebed voor Gods troon brengen.

Uit de pastorie: Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de week in de Franse Alpen. Met elkaar hebben we veel van onze goede God ontvangen. Ik hoop dat kamp Bladel en kamp Purnode een soortgelijke ervaring mogen hebben. Maandag hoop ik kamp Bladel een bezoekje te brengen. Draagt u de kampen op in de voorbede?Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag