Zondag 18 juni:
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:  ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Zondagochtend is de eerste dienst in een serie over Werk en Geloof. Het thema is: Werken om te leven of leven om te werken? We denken na over hoe we als christen goed werken en dat afbakenen van ons privéleven. Daarnaast hebben we de voorbereiding op het Heilig Avondmaand en zal Willem-Jan de Wit in deze dienst iets delen over zijn werk in Egypte!

Zondagavond lezen we uit een psalm die in de jaren ‘70 gekoppeld is aan het slavernijverleden. Door de uitvoering van Boney M is het lied een hit geworden. Het gaat over ‘By the rivers of Babylon’. Een lied dat gebaseerd is op Psalm 137. Een psalm die met uiterst heftige woorden eindigt. Zo heftig dat er als vanzelf vragen komen hoe deze psalm in de Bijbel is gekomen. Is dit ook Gods Woord? Zondagavond gaan we hiermee bezig.

Diaconiecollecte:
Deze week is de collecte bestemd voor Bright Star Education Nederland.  Bright Star Education streeft er naar om kansarme kinderen Bright Stars (heldere sterren) te laten worden in de samenleving. De organisatie zet  zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Door een goede opleiding worden de kansen voor deze kinderen op een baan en een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Bright Star Education heeft een veel bredere blik dan alleen het onderwijs voor kansarme kinderen. Ze ziet dit in een breder geheel. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bsenl.nl.  Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Censura Morum:
Op woensdag 21 juni is er met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 25 juni gelegenheid voor censura morum in de pastorie aan de Heul 34 van 19:00-20:00.

Experience jongerenreis:
Met jongeren tussen 17 en 25 jaar gaat de GZB in samenwerking met de IZB van 13-18 oktober naar Zuid-Frankrijk. En jij krijgt de kans om mee te gaan met deze Focus-Experience. Het belooft een mooie reis te worden met veel plezier, verdieping, ontmoeting en nieuwe ervaringen. Met andere (jonge) christenen uit Nederland en Frankrijk gaan we ontdekken hoe we op Jezus Christus gericht kunnen leven en hoe we missionair kerk kunnen zijn. Meer info bij ds. J. Holtslag of het focusteam.

Terugblik Uw Koninkrijk kome:
In de dagen voor Pinksteren zijn we als gemeente in gebed geweest voor degenen om ons heen die niet geloven of daar moeite mee hebben. Het is mooi om in de afgelopen dagen terug te horen dat er ook echt gebedsverhoring plaats heeft gevonden. Er zijn soms onverwacht gesprekken ontstaan over het geloof en er is nieuwe openheid gekomen om met het geloof bezig te zijn. Prachtig om te zien hoe God aan het werk is na ons gebed. Dat gaat niet bij iedereen op dezelfde manier maar hopelijk moedigt dit ons aan om te blijven bidden.

Gebedskalender
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 18 juni uitgedeeld.
De kalender is ook te lezen op de website en in Scipio.
Overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk.
De diaconie heeft de gebeden voor de eerste week genoteerd.
De 6 weken schoolvakantie zijn onderverdeeld in 3 keer 2 weken.
Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail:  annemarieverspuij@live.nl

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €100,00 voor de kerk en €55,00 voor de Rank

Verantwoording zending:  De opbrengst van de zendingsbussen (in de kerk en online) van  maart en april was € 3.592,45. Dit was bestemd voor maaltijden en bijbels onderwijs aan Roma kinderen in Oost Bulgarije. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kopij ‘Zaaier’: Graag kopij uiterlijk maandagavond 19 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, voor Bright Star Education   2) Kerk.

zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen is in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 juni bellen naar P. de Koning (06-53425019) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 18/6: Fam. Timmermans; 25/6: Willy Wijnbelt en Hannie Prins.

Gastheer/Gastvrouw: 18 juni: ochtend: Jeanet van Bruchem en Frida Bogerd; avond: Joop Troost en Joke de Kuiper.

Crèche 0-3 jaar: 18/6: Corine Terlouw, Feline van Tuijl en Floortje Bood. 25/6 Anne-Marie Meerkerk, Henrieke Verspui en Esmee in ’t Veld.

Bijbelcrèche:  18/6: Eline Boer en Joas Verspui; 25/6: Miranda Schippers en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven:
Gisteren hebben de meeste eindexamenkandidaten de uitslagen binnengekregen. Laten we met hen danken en bidden. Voor degene die het niet hebben gehaald bidden om duidelijkheid en kracht voor wat er nu nog komt. Voor degenen die het wel hebben gehaald danken en bidden voor moed voor de volgende stap.

Vanuit de pastorie:
We hebben het eerste tropische weekend weer achter de rug. Voor de een is het heerlijk, voor de ander zijn die hoge temperaturen een verschrikking. In elk geval herinnert het ons aan de kracht van de zon, hoe we niet zonder kunnen, maar ook zeker niet zomaar bestand zijn tegen een fel brandende zon. Als ik dan lees dat Onze Heer een zon en een schild is (Psalm 84:11), bepaalt dat beeld me ook nog veel meer bij de macht en glorie van onze God!

Hartelijke groeten,
Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Huwelijk:
Donderdag 22 juni hopen Floriaan de Kok en Willeke Faro (Wilhelminalaan 44) in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en intrede is om 15:00 uur in de kerk. Het toekomstig adres van het bruidspaar is Kaatsbaan 1, 4209 AD Schelluinen. Floriaan en Willeke wensen we Gods zegen over hun huwelijk.

Meeleven:
De afgelopen periode hebben sommigen positieve uitslagen gekregen naar aanleiding van medische behandelingen en onderzoeken. Anderen wachten op verder onderzoek en/of een operatie. In de voorbede gedenken we allen en bidden om Gods nabijheid.

Uit de pastorie:
De laatste studiedag van de opleiding zit er op. Met de eindopdrachten ben ik al aardig op weg. Hopelijk lukt het om voor de zomervakantie alles op papier te hebben en aansluitend het eindgesprek. Het is in ieder geval een leerzame opleiding geweest. Het levert meer inzicht op over omgaan met problemen/conflicten, over mensen en over mezelf. Dat laatste is ook nooit weg. Jezelf dieper leren kennen. En dan coram Deo. Voor Gods aangezicht. Hij doorgrondt en kent Zijn schepselen.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag