Zondag 19 april
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. G.A. Termaat, Leerdam

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we met elkaar over de Emmaüsgangers (Lukas 24:13-33). Een Bijbelse geschiedenis die ons veel te zeggen heeft. Een geschiedenis met een opdracht. Willen we die aanvaarden?

Overleden:
Op woensdag 8 april overleed in Kampen, op de leeftijd van 78 jaar, onze oud-predikant ds. Hendrik van Vreeswijk. Hij diende onze gemeente van 26 april 1970 tot 6 juni 1976. Enkele weken geleden vermeldden wij nog dat hij ongeneeslijk ziek was en hij op zijn 50 jarig jubileum, op zondag 26 april, niet in onze gemeente kon voorgaan. Afgelopen dinsdag, 14 april, heeft na een dankdienst voor zijn leven de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden. In ons gebed bidden we voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om Gods nabijheid en kracht voor het dragen en verwerken van dit verlies.
Het correspondentieadres is: Vermuydenstraat 84, 8265 WJ Kampen.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat:
De diaconiecollecte is bestemd voor noodhulp in Kenia als gevolg van een sprinkhanenplaag.

Door de actuele ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus is er nauwelijks meer aandacht voor deze ramp in Kenia, waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom willen wij ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen via deze collecte de hand te reiken. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel. In deze toch al door droogte geteisterde regio zijn de bewoners uiterst kwetsbaar. De gemeenschap van Turkana is grotendeels van vee afhankelijk voor hun levensonderhoud. Meer dan 10.000 hectare aan weidegrond en gewassen zijn door de sprinkhanen vernietigd, waardoor een enorm gebrek aan voedsel is ontstaan. De Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) wil de gevolgen van de ramp aanpakken en wat doen aan de acute honger. De getroffengezinnen en de door de kerk gesponsorde scholen ontvangen voedsel zoals maïs, bonen, bakolie en gerst. Verder wordt er zaad uitgedeeld voor het volgende plantseizoen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/project/sprinkhanenplaag-kenia/ Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Opbrengst sparen catechisatie: Het afgelopen seizoen hebben de jongeren van de mentorcatechisatie (13-18 jaar) elke week gespaard voor een goed doel. Dit jaar was het geld bestemd voor vervolgde christenen via stichting de ondergrondse kerk (SDOK). Ondanks dat de laatste catechisatielessen niet meer konden doorgaan, is er in totaal een bedrag van (afgerond) 500 euro gegeven. Veel dank daarvoor!

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 1 mei a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 20 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

  • Collecten: 19/4 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  • Wegbrengen bloemengroet: 19/4 Fam. de Groot; 26/4 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen

WIJK OOST

Meeleven:
Afgelopen zomer werd bij mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) ontdekt dat de kanker bij haar was teruggekeerd. Zij kreeg vervolgens medicijnen en bestralingen die boven verwachting hun werk deden. Vanaf januari is zij begonnen met immunotherapie en vorige week liet onderzoek zien dat deze behandeling ook goed lijkt te werken. We zijn hier heel dankbaar voor en we wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

Geboren:
Dankbaar en blij zijn Lennart en Lydia Korevaar (Vlietweg 1, 3381 LS) met de geboorte van hun zoon: Bjorn Lennart. Hij is geboren op dinsdag 7 april en is het broertje van Sven en Thirza. Boven het kaartje staat: Een pareltje, kostbaarder dan goud. Uit Gods hand aan ons toevertrouwd. We zijn dankbaar dat moeder en Bjorn het goed maken en we feliciteren hen allen met de geboorte van hun zoon en broertje. We wensen Lennart en Lydia Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Bjorn.

Huwelijksjubileum:
Dhr. J. Both en mw. L. Both-van den Berg (van Brederodestraat 57, 3381 BB) hopen woensdag 22 april, 50 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen en hun (klein)kinderen van harte met dit gouden huwelijksjubileum en we wensen hen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Dhr. Peter van de Graaf (Heul 5, 3381DC) is al enige tijd opgenomen in het Beatrixziekenhuis. In de voorbede vragen we om zegen over zijn medische behandeling en om herstel.

Verhuisd:
Afgelopen week is mw. E. van Dijk – Rochat verhuisd vanuit Bredero’s hof naar de Lange Wei (Rembrandthof 85, Hardinxveld). Zij heeft kamer 119 betrokken. We wensen haar Gods nabijheid en Zijn zegen op deze nieuwe woonplek.

Tijdelijk verhuisd:
Mw. G. Timmer- Versluis (van Brederodestraat 21) is van Waerthove tijdelijk verhuisd naar haar zoon en schoondochter in Goudriaan om verder verzorgd te worden. Adres: Fam. B Timmer, De Heuvel 3, 2977 XH Goudriaan.

Uit de pastorie:  
Op Goede vrijdag zullen velen van u de bediening en viering van het Heilig Avondmaal gemist hebben. Tegelijk heb ik zelf ook iets extra’s ervaren. Namelijk een grotere nadruk op de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus vanuit Gods Woord. Het maakte voor mij de dienst tot een waardig herdenken van de dood des Heeren totdat Hij komt. Want dat Hij komt is zeker. Hij die met Pasen is opgestaan uit de dood, zal ook ons eens tot leven roepen.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag