Zondag 19 februari: 1e lijdenszondag
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Bij de diensten:
19 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd of de vastentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, maar ook van verwachtingsvol toeleven naar Pasen. Met het oog daarop lezen we 1 Koningen 17:1-6 en Mattheus 4:1-10. We zullen niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt.

‘s Avonds is er een jeugddienst met als thema ‘Atje’. Misschien heeft u een jongere al gevraagd wat het betekent en is via YouTube of Spotify het lied ‘Atje voor de sfeer’ beluisterd. Blijft de vraag staan hoe dit te combineren is met een jeugddienst en met Daniël 5:1-6 en Mattheüs 26:36-39. Wees van harte welkom in de dienst.

Open Kerk zondag 12 februari:
afgelopen zondag is de kerk de hele middag open gebleven, verschillende gemeenteleden hebben de dienst bezocht, bij deze een citaat uit een van de brieven die is achtergelaten, de andere worden verspreid via de kerk-app. 

“Want God de Heer, zo goed, zo mild, 

Is’t allen tijd een zon en schild

Zo mag ik weer van hier naar huis toe gaan

Bemoedigd, want ik weet: U gaat niet bij mij vandaan”

Break in de week – Awake:
Awake is een woord uit de Engelse taal en betekent volgens het vertaalwoordenboek: “vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken”. Tijdens de Awake bijeenkomst die we meemaakten werd dat doel omschreven als: jongeren in contact met Jezus, of dicht(er) bij Jezus brengen. Koppelen we deze twee uitingen aan elkaar tot: “een krachtig en volhardend streven om jongeren dicht bij Jezus te brengen” dan merken we meteen op dat het hier om een betekenisvol initiatief gaat! We liepen als redactie van de Break in de Week uitzendingen een eindje op met de organisatoren van- en met de veelal jonge bezoekers aan zo’n Awake bijeenkomst op zondagavond 15 januari. Trouwens, ook met de oudere jongeren tijdens een soortgelijke bijeenkomst voor 30-plussers die op vrijdag 10 februari gehouden werd. Wat we zagen, hoorden en leerden delen we graag met u en jou in een uitzending die gepubliceerd zal worden op DV woensdag 22 februari, vanaf 19:30 uur. Zoals gewoonlijk via Youtube, kanaal WijzijnHG.

Geloofsopvoeding met Bert Reinds:
20 februari verzorgt Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) een avond over opvoeden. Het thema is ‘Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook?’. Hoe geef je grenzen aan zonder kinderen in een keurslijf te jagen? Grenzen stellen is positief; het heeft als doel structuur en veiligheid te bieden zodat er vrij en veilig ontwikkeld = uitgepakt kan worden. Waarom vinden we het dan zo lastig en wat zegt dat over onze eigen ervaringen?
Over deze en andere vragen gaan we het samen hebben op deze thema-avond. Welkom allen! Inloop in de Rank vanaf 19.45 uur, aanvang om 20.00 uur.

GZB-dag:
Op D.V. zaterdag 18 maart wordt de GZB-dag georganiseerd in Barneveld. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Het is een middag óf avondprogramma. Er is een podiumprogramma met sprekers uit de wereldkerk, er zijn workshops en er is een kinder- en tienerprogramma. Het thema is: Bid, zonder ophouden. Aanmelden is verplicht via www.gzb.nl/gzb-dag.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 24 februari de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Houd u er rekening mee dat de Zaaier volgende week vrijdag voor 2 weken zal verschijnen. Graag de kopij voor de zaaier van 24 februari en 3 maart uiterlijk maandagavond 20 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 21 februari komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving.

Verantwoording:
Via H.V.D. € 20 ontvangen en € 10 via bloemengroet. Beide giften zijn voor de kerk.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis! 

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
19/2 1. Diaconie 2. Kerk 3. Voorjaarszending.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 februari bellen naar Eddy Erkelens, tel. 06-22539343 ochtenddienst en Erik Donk tel. 06-34573542 avonddienst

Gastheer/Gastvrouw:
19/2 ochtend: Hidde en Bartje de Boer; avond: jeugdcommissie.

Wegbrengen Bloemengroet:
19/2 Fam. Vonk-van Dam
26/2 fam. Kwakernaak-Kwakernaak.

Crèche 0-3 jaar:
19/2 Annemarie Meerkerk, Annelise Dijksman, Berit Donk en Ilvie de Jong.
26/2 Margriet Kooiman, Henrieke Verspui, Willise van der Vlies en Linda Koekoek.

Bijbelcrèche:
19/2 Martijn Visser en Boaz Donk.
26/2 Annelies Klop en Miranda Schippers.

WIJK OOST

Meeleven:
Zoals ik afgelopen zondag in de dienst noemde: het is een gemis om niet de kerk te kunnen bezoeken, in het bijzonder als je er een leven lang zo graag geweest bent. Laten we maken dat in onze gemeente we niet vergeten welke gemeenteleden er onzichtbaar meeluisteren en meeleven met de diensten!

Vanuit de pastorie:
Bij ons in huis is het deze weken weer even spannend, Jolien begint in februari met een nieuwe baan als kind- en jeugdpsycholoog. Dus nu is het even druk met het afronden van het oude en het beginnen aan het nieuwe. Een mooie stap die we biddend hebben gemaakt, we hopen dat Jolien zich op haar nieuwe plek ook thuis gaat voelen en veel kinderen en jongeren mag helpen! 

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Mw. J.M. Vos – van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 3381 BR) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen toe bij al de medische behandelingen.

Sinds het begin van dit jaar is mw. M. Dame – Lemmen (Rembrandthof 451, 3372XW) aan het tobben met haar gezondheid. We bidden voor haar om Gods bijstand en kracht.

Uit de pastorie:
Tijdens de brugklascatechese spraken we over de vraag of je kunt bewijzen dat God bestaat. Het antwoord is nee. Niet met onze methoden. Alle argumenten samen zijn wel een sterke aanwijzing. En toch. We begonnen met een filmpje van SDOK. Zelf ben ik die dag bij twee oudere gemeenteleden op bezoek geweest. Dat het geloof blijft in hoge ouderdom en ondanks vervolgingen is een sterk bewijs voor wie twijfelt aan Gods bestaan. Laten we geloofservaringen met elkaar en in het bijzonder met jongere generaties delen. Het brengt op het spoor van geloof en versterkt het geloof. En God? Hij beloont wie Hem zoeken. Leest u maar Hebreeën 11:1-6, zoals we dit ook op de catechisatie gedaan hebben.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag