Zondag 19 juli:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Verboom, Gouda

Zondag 26 juli:
09.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
We zijn dankbaar dat de eerste diensten met gemeenteleden in het kerkgebouw weer hebben kunnen plaatsvinden. Na de eerdere proefdiensten en bijzondere diensten zijn geregistreerde gemeenteleden uitgenodigd voor de avonddienst van 12 juli. Dit is prima verlopen. Voor jongeren onder de 18 is het niet nodig om in de kerk afstand te houden tot elkaar. Vanaf zondag 19 juli wordt daarom tijdens de avonddiensten de galerij beschikbaar gesteld voor jongeren onder de 18. Dus ging je altijd met je vrienden naar de kerk? Spreek weer met elkaar af en zoek je plekje weer op op de galerij! Registreren en aanmelden is voor deze leeftijdscategorie niet nodig.

Vanaf 26 juli is ook de Rank weer beschikbaar om diensten te volgen (mits de techniek dit toelaat, zie hiervoor de nieuwsbrief). Wilt u hiervan gebruik maken en heeft u zich hiervoor al opgegeven, dan hoeft u niets te doen en krijgt u vanzelf een uitnodiging. Voor degenen die de Rank nog niet konden selecteren, graag eenmaal opnieuw inloggen op uw account en de Rankdienst alsnog aanvinken. Heeft u zich nog niet geregistreerd, gaat u vooral naar onze website en doe dit alsnog. Zo kunt u uitgenodigd worden voor de kerkdiensten. Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur). Voor iedereen geldt, u hoeft zich maar eenmalig te registreren. Bij voldoende plaatsen krijgt u elke keer opnieuw een uitnodiging waarbij u het aantal gezinsleden zo nodig kunt aanpassen.

Via de site van de PKN is het mogelijk om het risico op besmetting te berekenen. Voor het volume van onze kerk staan de lichten op groen om beperkt te kunnen zingen. Voorlopig hebben we gekozen om met ingang van aanstaande zondag vooralsnog alleen de slotzang met de hele gemeente te zingen.

Samenvattend: Vanaf 19 juli: De slotzang wordt meegezongen en tijdens alle avonddiensten is de galerij beschikbaar voor jongeren onder de 18. Zij hoeven zich hiervoor niet te registreren en hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Vanaf 26 juli is ook de Rank weer beschikbaar om de ochtenddienst te volgen. ​Wij zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Gedoopt:
We zijn dankbaar dat vorige week zondag de volgende kinderen zijn gedoopt: Ton, Ruben en Job, de 3 zonen van Teun en Cornelieke Nuijten (Dorpsstraat 4, 3381 AG); Ruben, zoon van Jonathan en Manuela Slob (Waterlinie 150, 4254 VA Sleeuwijk) en Bjorn, zoon van Lennart en Lydia Korevaar (Vlietweg 1, 3381 LS). We wensen hen allen Gods zegen toe.

Vacature wijkouderling:
We zijn blij en dankbaar dat broeder Lo Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) zijn verkiezing tot wijkouderling heeft aangenomen. Wanneer er voor vrijdag 17 juli geen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van broeder Boer zijn ingediend, zijn daarmee alle vacatures weer ingevuld. We hopen in september over te kunnen gaan tot de bevestiging van de verkozen broeders.

Kledinginzameling PI Dordrecht:
Opnieuw een oproep voor kleding voor de gedetineerden in de gevangenis in Dordrecht. Dit keer is de vraag om lange broeken en t-shirts. Heeft u nog goeduitziende, niet kapotte en schone kleding dan mag u dit inleveren tot maandag 20 juli op Wetering 5 of tijdens de openingstijden (13.00-18.00 uur) in het Boekwinkeltje. Heeft u na deze oproep nog andere kledingstukken over dan mag u dit altijd afleveren op Wetering 5.

Alvast hartelijk Dank! Namens de Diaconie en de Geestelijke Verzorging PI Dordrecht.

Afkondigingen:
Voor de komende zondagen 19 en 26 juli, graag tot uiterlijk 13.00 uur op de voorafgaande zaterdag, doorgeven aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 10,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 17 juli is er weer een mogelijkheid om collectebonnen te kopen in de Rank van 18.30 – 20.00 uur (tevens kunt u op dat moment uw opgespaarde collectebonnen inleveren in de bussen die daarvoor neergezet worden in de Rank. Verder is het altijd mogelijk om bonnen online te kopen.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 7 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 27 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 19/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 26/7 1. Diaconie, 2. Kerk,

Kinderoppas 0-4 jaar: 19/7 Marieke Kool & Noa Terlouw; 26/7 Annelies Klop & Linde van Houwelingen; 2/8 Marije de Leeuw & Hanna de Kuiper; 9/8 Anne-Marie Meerkerk & Berit Donk

Wegbrengen bloemengroet: 19/7 Fam. Schep- de Jong; 26/7 Fam. de Kreij; 2/8 Rita & Jan v.d. Vlist

WIJK OOST/WIJK WEST

Uit het ziekenhuis:
Vrijdag 10 juli onderging dhr. Maarten Schep (van Marlotstraat 36, 3381 CE) een dotterbehandeling aan zijn been. We zijn dankbaar dat de ingreep goed is verlopen en wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Geboren:
Bij Niels en Esther Bongers (Lijnbaan 22, 3381 AS) is zondag 5 juli een dochter geboren. Ze heet Jackie Jami en zij is het zusje van Dani. We feliciteren hen van harte met de geboorte van Jackie en we wensen Niels en Esther Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Huwelijksjubileum:
insdag 21 juli hopen Johan en Siny Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381 JS) 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte
De komende zondagen hoop ik verder te gaan met de brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse. Komende zondagmorgen lezen we vanaf Kolossenzen 1: 17. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman