Zondag 19 juni:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. D. van Vreeswijk, Gouda, voorbereiding Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal de morgendienst gaan over 2 Korinthe 3:1-6. Dit aan de hand van het Focusthema “Een brief van Jezus”. Een thema dat begint met de liefde van de Schepper en Zijn wet en dat over gaat in het geliefd weten en het geven van christelijke liefde door de kracht van de Heilige Geest.

In de avonddienst maken we een begin met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 26 juni.

Diaconiecollecte:
Op zondag 19 juni is de collecte bestemd voor ondersteuning van de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen. Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Gevlucht voor de oorlog en/of vanwege hun christelijk geloof leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten Jemen. De GZB maakt zich sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap. De GZB wil de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen ondersteunen. Helpt u hen mee bij deze missie? Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: www.project1027.nl/ondersteuning-jemenitische-gemeenschap/ Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen.

Censura Morum:
Vragen omtrent de viering en het aangaan aan Heilig Avondmaal kunt u bespreken op maandag 20 juni van 19:00-19:30 uur aan de Kerkweg 1 B.

Verkiezing wijkouderling:
Voor de vacature van wijkouderling, die is ontstaan door invulling van de vacature ouderling ouderenwerk door Lo Boer, heeft de kerkenraad in haar vergadering van donderdag 2 juni in alfabetische volgorde het volgende dubbeltal opgesteld; Martijn Donk en Sjaak Timmermans. Alle belijdende leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor de stemmingsvergadering die wordt gehouden in de kerk op woensdag 22 juni, die om 19.30 uur precies begint.

U wordt gevraagd te bidden voor genoemde broeders en ook dat in de vacature spoedig mag worden voorzien. 

In Bewegingsopdracht:
Tijdens de Focusdienst denken we na over ‘Een Brief van Jezus’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt als volgt: ‘Laten we gezamenlijk bidden dat we door Christus meer vertrouwen hebben op God (2 Kor. 3: 4), waardoor we Zijn heerlijkheid laten zien.

Open Focus Avond 23 juni 2022:
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Een brief Jezus’ en zal door Marije van den Berg geleid worden. Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 uur met koffie en thee, aanvang 19:45 uur.

Examen:
Deze week hebben ook de laatste examenkandidaten de uitslag van de examens ontvangen. Hopelijk kon opnieuw bij velen de vlag uit. Zo ja, van harte gefeliciteerd. Mocht het niet zo zijn sterkte gewenst en succes bij een eventuele her.

Vernieuwde opzet gebedskalender:
Beste gemeenteleden, Biddend mochten we de afgelopen jaren de gebedskalender maken. In elke situatie is het goed om eens terug te kijken en te zien wat er verbeterd kan worden. We kregen een idee, een vraag: Wilt u meedoen met het aanleveren van gebedspunten? Het plan is om per kalenderperiode een groepje (bv Credo, pastorale team, moeders in gebed, catechisanten, clubs enz) te vragen om één week voor hun rekening te nemen. t.z.t. Zullen we één van u benaderen. ‘… bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden…’ (1 Thessalonicenzen 5: 17, 18a) Hartelijke groet, Annemarie, Tineke, Margreeth

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 19 juni uitgedeeld. De kalender is ook te lezen op de site van de kerk en kan gevolgd worden op de kerkapp.

De overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

Zie ook de informatie in de Nieuwsbrief en de Zaaier over de vernieuwde opzet voor wat betreft het maken van de kalenders. Na de rustperiode komt 28 augustus de kalender uit.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 24 juni a.s. zal de heer J. den Toom de maandsluiting verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet 2x € 10,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 20 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
19/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat  2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag19 juni bellen naar de heer A. Stam, tel. 652222

Wegbrengen Bloemengroet:
19/6 Fam. de Groot; 26/6 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen

Crèche 0-3 jaar:
19/6 Maartje van Druten, Sija Kersbergen & Fenne Trouwborst; 26/6 Hanneke Hakkesteegt, Margreet Kwakernaak & Naomi de Jong

Bijbelcrèche:
19/6 Marit Visser, Boaz & Lois Donk; 26/6 Maureen van Pelt & Lilian van Wijnen

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Arie de Kreij (van Delfstraat 42, 3381 BH) is afgelopen maandag aan de heup geopereerd. Er is dankbaarheid dat de operatie geslaagd is en we hopen op en bidden voor een goed herstel.

Uit de pastorie:
In alle dankbaarheid mocht vorige week de vlag uit. Anne is geslaagd. Al had dit wel eerst veel voeten in de aarde. Niet het slagen, maar wel het ophangen van de vlag. Het haakje in de top was afgebroken en de hele mast moest eerst plat. Gelukkig kon het snel gerepareerd worden en de vlag daadwerkelijk gehesen worden. Zo was het een feestelijke afsluiting en tegelijk een feestelijk begin van het vervolg. In het licht van de profeet Nahum is het goed de feestdagen te vieren.`

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag