Zondag 19 mei

1e Pinksterdag

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. F.A.J. Heikoop, Loosdrecht

Zondag 26 mei

09.30 uur:  ds. J. Holtslag en ds. J. Menkveld, bevestiging ambtsdragers en Focusdienst

18.30 uur:  ds. B. de Bruin, Middelburg

Bij de diensten: Tijdens de ochtenddienst op eerste Pinksterdag lezen we Handelingen 2:1-13. Hier gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest. Wat gebeurt er hier met de leerlingen? Wat leren we daarin over de Heilige Geest en hoe hij in ons werkt?

Koffie na de dienst: na de dienst op 26 mei bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Annemarie den Uil, Bas en Flora de Jong voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Afwezigheid Ds. Menkveld: Op DV maandag 27 en dinsdag 28 mei zal Ds. Menkveld voor nascholing verblijven op het Nieuw Hydepark in Doorn. Dit is opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Huwelijks-APK: Uitnodiging voor een huwelijks-APK op DV dinsdagavond 4 juni. Dan zijn alle ‘stellen’ vanaf 18:30 van harte welkom in de Rank. Waar je, na een diner – vooral met je (huwelijks)partner – het gesprek kunt aangaan aan de hand van interessante vragen. Een kans om je relatie te verdiepen en te verrijken. Voor deze avond wordt een bijdrage van €10,- gevraagd. Aanmelding bij Ds. Menkveld.

Gebedskring: op D.V. dinsdag 28 mei komen wij weer bij elkaar. De laatste keer van dit seizoen. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (wereldwijd) en samenleving

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: Ds. Y.E. Pors zal op vrijdagavond 31 mei de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Nacht van Gebed: Hartelijk welkom voor de nacht van gebed op vrijdag 31 mei 2024.

Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Wereldwijd zijn er veel geheime gelovigen. Zij hebben ons gebed en bemoediging hard nodig! We zijn blij dat we als zustergemeentes voor het eerst deze avond met elkaar organiseren. Dit jaar komen we samen in Giessenburg, volgend jaar D.V. in Giessen-Oudekerk. Het is goed om met elkaar verbinding te zoeken. In het bijzonder willen we ook jonge mensen uit nodigen om mee te doen, zodat het gebed voor de lijdende kerk ook door de komende generaties gedragen wordt!

Programma nacht van gebed: Aanvang 21.00 uur  -inloop vanaf 20.45 uur- in de Rank in Giessenburg.  Ieder volgend uur: 22.00 uur – 23.00 uur en 24.00 uur is er 10 minuten om te komen, te gaan of te blijven.  Via Open Doors hebben we boeiende introductie video’s, en informatieve boekjes van de landen waarvoor we bidden.

Tussendoor is er koffie of thee, en zingen we met elkaar.  Iedereen kan meedoen, ook in stilte kun je meebidden. We hopen en bidden voor een goede opkomst!

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 30,00 ontvangen en via ds. J. Menkveld € 10,00. Hartelijk dank daarvoor.

Kopij “Zaaier”: Graag de kopij voor de Zaaier uiterlijk maandagavond 27 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 19 mei: 1) Diaconie 2) Kerk 3) Pinksterzendingscollecte.

26 mei: 1) Diaconie, bestemd voor Woord en Daad  2)  Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit en Egypte.

Helpende handen bij collecteren: 19 mei: Arno (boven), Suze en Sara (beneden).

26 mei: Febe (boven), Jonathan en Johanna (beneden).

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 19 mei kunt u bellen naar A. Korevaar (652172) ochtend- en avonddienst. Zondag 26 mei kunt u bellen naar H. van den Boomgaard (654930) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 19-5: Anneke en Theo Segers. 26-5: Rita en Jan van der Vlist. 2-6: Margreeth en Frans van Houwelingen.

Gastheer/Gastvrouw:  19-5: ochtend:  Sjanie Bouter en Jeanet van Bruchem;  avond: Joke de Kuiper en Arnella van de Sande.

26-5: ochtend: Anke Büchner en Siebold Freeke;  avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.

Crèche 0-3 jaar: 19-5: Lydia Korevaar, Jannette Stam, Janiek Lock en Esmee Pierhagen. 26-5: Feline van Tuijl, Hanneke Hakkesteegt, Anne Holtslag en Jasmijn in ’t Veld. 2-6: Linde van Houwelingen, Jolanda Kamphuis, Esmee in ’t Veld, Ilvie de Jong en Annemiek Aalbers.

Bijbelcrèche:19-5: Janneke Verspui en Loïs Donk. 26-5: Eline Boer en Mats Vink. 2-6: Miranda Schippers en Jasmijn in “t Veld.

WIJK OOST/WEST

Meeleven: Vanuit de overvloed die we zelf steeds weer ontvangen, mogen we uitdelen aan hen die God op ons pad brengt, zodat we werkelijk een naaste kunnen zijn.

Vanuit de pastorie: Recent hebben we als predikanten in Hervormd Giessenburg weer even samen gezeten. En al denk je: na Pasen wordt het predikantswerk wat rustiger, er is nog genoeg te beleven in onze gemeente! Soms zo veel dat het vermoeid, maar het stemt vooral tot dankbaarheid. Met alles wat er mooi en minder mooi is aan onze gemeente: in elk geval zijn we een gemeente waarin veel mensen, jong en oud, zich inzetten voor het welzijn van de gemeente(leden) en bovenal voor de eer van onze hemelse Vader door de gemeente heen!

Hartelijke groet, Ds. J. Holtslag en Ds. J.H. Menkveld