Zondag 19 november 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen hopen we samen het avondmaal te vieren. Gezegende viering en diensten gewenst.

Bedankt:
Het vrouwenevent met het thema ‘Verbinding’ van afgelopen vrijdagavond was een bijzondere fijne avond, mooi om zo met elkaar, met meer dan honderd vrouwen verbonden te zijn. De avond was uitstekend georganiseerd. Dank aan de vele vrijwilligers die deze avond mogelijk hebben gemaakt: de organisatie van deze avond, de kooksters (wat was het eten lekker), de baksters, de bediening door de (Ar)Jannen, de spreeksters, de muzikale begeleiding en aan de dames die de workshops hebben verzorgd. Bovenal dank aan God die dit alles mogelijk maakte om zo in vrede met elkaar te genieten.

Kampvuuravond vader/dochter:
Zaterdagavond 25 november is er weer een kampvuuravond. Alle vaders mét hun dochters (vanaf de leeftijd 10,- 20,- 30,- 40,- jaar) zijn uitgenodigd. Je kunt dus je tienerdochter meenemen, maar ook samen als volwassen dochter (vrouw) en vader aanwezig zijn. We hebben speciaal voor deze avond Bert Reinds in ons midden om de avond te verzorgen. De rol van de vader zal uitgebreid aan bod komen en hiermee de relatie van vader naar dochter en andersom. Bert Reinds zal spreken vanuit een gedeelte uit de Bijbel en ons bemoedigen, onderwijzen en uitnodigen. Bij slecht weer zitten we binnen in de hooischuur. De avond gaat dus altijd door! We hopen echter op droog weer en buiten te kunnen zitten bij het vuur met warme chocomelk en marshmallows. Er staat een fooienpot voor de onkosten. Jullie zijn welkom vanaf 20:00 uur op Camping Slingeland. – Ronald Overduin

Verkenning Islam:
In Nederland zijn we er aan gewend dat er scheiding is tussen kerk en staat. Dat is zelfs in de grondwet vastgelegd! In Nederland kenmerkt de scheiding van kerk en staat zich echter niet door een scheiding van religie en politiek. Maar hoe zit dat eigenlijk met de Islam, hoe verhoudt die godsdienst zich eigenlijk tot de staat waarbinnen zij plek inneemt? Zomaar een vraag, één vraag… Veel van deze vragen en ook antwoorden en/of beschouwingen zullen aan de orde komen in de korte cursus “Verkenning Islam” die we als gezamenlijke Giessenburgse kerken organiseren op DV 30 november (de Stigt) en 14 december (de Rank). Iedereen is van harte is welkom. Wilt u vooraf al ‘rondvraag’ indienen? Mail naar bert@pesselse.nl

Adventsmiddag voor ouderen:
De Adventsmiddag, met broodmaaltijd, voor ouderen is op D.V. woensdag 13 december. De middag begint om 15.00 uur in ‘De Rank’, de zaal gaat om 14.30 uur open. Het thema is: ’Uw Koning komt, uw Koning is nabij’. Met medewerking van ds. M. Dubbelman, verder zingen we kerstliederen en luisteren we naar een kerstverhaal. Binnenkort komen de HVD-dames bij u langs met de uitnodiging.

Gebedskring:
Dinsdagavond 21 november a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.        

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 22 november a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.   

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagavond 22 november a.s. komen de leden van de mannenvereniging bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer P.G. Rietveld verzorgen en deze zal gaan over het Bijbelgedeelte Amos 4: 1-13. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

 Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 24 november a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.  

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 24 november & 8 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 20 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 19/11 1. Diaconie: Stichting ‘De Hoop’, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 19/11 Teresia den Boer & Marieke Kool; 26/11 Annemarie Marcus & Thea Verspuij
  3. Crèche 2-3 jaar: 19/11 Corine Terlouw & Mariska Stam; 26/11 Marije de Leeuw & J.O.
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/11 Jasmijn Basters; 26/11 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/11 Roos van Zuthem, Lidia Faro & Lisa v.d. Sande; 26/11 Maartje van Druten, Julia Dubbelman & Diana Erkelens
  6. Wegbrengen bloemengroet: 19/11 Fam. Verspuij; 26/11 Fam. P. van Dijk
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 19 november bellen naar: Silvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  8. Gastvrouw/heer: 19/11 v.m. Adriaan van Houwelingen & Dinella Visser, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam; 26/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Jeannet van Bruchem & Annemarie den Uil

 

WIJK OOST

Uit/in het ziekenhuis:
De afgelopen weken verbleef mw. E. den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) in het Gasthuis te Gorinchem om te herstellen van de operatie aan haar heup. We zijn dankbaar dat zij woensdag 15 november weer naar huis mocht om daar verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Dhr. Arie de Bruijn (Van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB) wordt woensdag 22 november geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Naar verwachting zal hij een nacht moeten blijven. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie en voor hem.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen is de schriftlezing uit Jona 4:5-7: Jona bouwt een hut en God laat vervolgens een wonderboom groeien.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Kracht en sterkte van de almachtige God wensen we allen toe voor wie het leven om welke reden dan ook zwaar is geworden.

Uit de pastorie:
Komende zondag zal door Gods genade de avondmaalstafel gereed staan. We staan stil bij de dood van de Heere Jezus in het licht van Zijn wederkomst. In 1 Thessalonicenzen 4:1-12 wordt ons voorgehouden de manier van leven tot de wederkomst van de Heere Jezus. Zo zal in de avonddienst tijdens de dankzegging de nadruk liggen op de heiliging van de levenswandel. Allen een goede voorbereiding gewenst en een gezegende avondmaalszondag.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag