Zondag 19 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag hopen we weer het avondmaal te vieren. In de morgendienst lezen we het begin en het einde van Hebreeën 11. Leest u gerust ter voorbereiding het hele hoofdstuk eens door.

Gemeentedag:
De datum van de gemeentedag komt steeds dichterbij. U heeft nog t/m a.s. zondag 19 september de tijd om u op te geven. Programma en alle informatie staat op de site van de kerk. Komt u ook? Voor de spelletjesmiddag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Ben je 12 jaar of ouder en heb je op zaterdagmiddag 25 september van 14.00 – 17.00 uur tijd om te helpen? Geef je dan op! Dit kan via het opgaveformulier op de  site van de kerk of door te bellen naar Lisette van Wijnen 0184 750624

Daarnaast zijn we nog op zoek naar leuke prijsjes voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. Heeft u thuis nog wat liggen dan kunt u dat in de doos bij de ingang van de kerk doen. Ook staat er een doos bij Prins Bernardlaan 13 en Doetseweg 75.

AWAKE:
Aanmelden gebedsmail. Op 19 september gaat AWAKE van start; een maandelijks event op zondagavond voor geloofsverdieping vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar) en dóór jongeren. Als team verlangen we naar Gods zegen voor onze jongeren en jongvolwassenen. Daarbij geloven we in de kracht van gebed, en hopen we dat u en jij thuis willen meebidden voorafgaand aan en tijdens de AWAKE-avonden. Omdat een herinnering vaak helpt, is het mogelijk om voorafgaand aan elk event een e-mail te krijgen van ons gebedsteam. Bid u/jij mee? Aanmelden kan via awakegebedsteam@gmail.com

Belijdeniscatechese:
Binnenkort zal de belijdeniscatechisatie weer van start gaan. Een ieder die er aan denkt om mogelijk belijdenis van het geloof te willen afleggen of daar wel eens over na wil denken, die kan contact opnemen met ds. J. Holtslag. Met elkaar spreken we de eerste datum af.

Gebedskring:
U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 21 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20:15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters. Ook loven en danken we God. Hartelijk welkom.

MV “Onderzoekt de Schriften”:
Wilt u met andere mannen Bijbelstudie doen en met elkaar nadenken over het doel en de betekenis van een Bijbelboek? De mannenvereniging komt daartoe één keer in de veertien dagen  bij elkaar op woensdagmorgen in De Rank van 09.45 tot 11.45 uur. Dit seizoen gaan verder met het door de corona gestopte rooster van seizoen 2020-2021, waarmee wij gestart waren,  namelijk  I Timotheüs. We beginnen op woensdagmorgen 22 september a.s. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer W. Kwakernaak de inleiding verzorgen over I Timotheüs 5 vers 1 tot en met 25. Wilt u meer weten over de  mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” in onze gemeente neem gerust contact op met C.A. Toet, voorzitter 0184 651828 ctoet@hetnet.nl of met L.C. Boer secretaris 0184 651450  lcboer1@solcon.nl

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Na een lange periode zal op vrijdagavond 25 september a.s., aanvang 19.00 uur, ds. J. Holtslag de maandsluiting verzorgen.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 20 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
19/9 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
19/9 Anke Buchner & Joke Pladdet; 26/9 Fam. L. Timmer

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Crèche 0-3 jaar:
19/9 Margriet Kooiman & Naomi de Jong; 26/9 Marije Dijkgraaf & Noa Terlouw

Bijbelcrèche:
19/9 Diana Erkelens

Gastvrouw/heer:
19/9 v.m. Frida Bogerd & Annemarie den Uil, n.m. Tineke & Pim Vollmüller; 26/9 v.m. Corrie & Herman Visser, n.m. Rian de Koning & Siebold Freeke

WIJK OOST/WIJK WEST

Overleden:
In de nacht van woensdag 15 september is in de nabijheid van haar man, Wout Muilwijk, en kinderen overleden in de leeftijd van 84 jaar mw. Marigje Muilwijk – Tukker. Zij woonde met haar man met wie zij bijna 60 jaar getrouwd was aan de Giessenlaan 51 (3381 AK, Giessenburg). In de voorbede willen we haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind gedenken.

Dinsdag 21 september zal de dienst van Woord en gebed plaatsvinden om 14:00 uur in de kerk. Gelegenheid tot condoleren zal zijn op maandagavond. In de komende nieuwsbrief zal een in memoriam geplaatst worden.

Meeleven:
Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) gaat vrijdag vanuit het ziekenhuis naar hospice Lingesteyn (Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam). We bidden voor hem en zijn vrouw tot de Heere God om zegen en kracht.

Kees Korevaar (Thorbeckestraat 12, 3371 VH ) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We bidden voor hem om Gods zegen en kracht

Uit de pastorie:
Hoe groot het verschil kan zijn tussen de oudste en de jongste groep op de basisschool merkte ik afgelopen maandag weer. Eerst was er vanwege het 125-jarig bestaan van de CBS De Hoeksteen een dienst voor de kinderen van groep 1-4 en daarna voor groep 5-8. Tegelijk blijven het kinderen. Want in welke groep ze ook zitten ze willen allemaal gezien worden. Hierom kijkt de een je aan en begint de ander te zwaaien. Maar eigenlijk geldt dit niet alleen voor kinderen. Het is menselijk. Wat is het dan mooi om te weten dat God ons ziet. Hij ziet ons zelfs in genade aan in Jezus Christus.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag