Zondag 20 maart:
09.30 uur: J. Holtslag
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Vrijdag 25 maart
15:30 uur: ds. J. Holtslag (huwelijksinzegening van Jeroen Breedveld en Lisanne de Jong (Locatie: hervormde kerk Uitwijk)

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we het gedeelte dat in februari behandeld is op de VrouwenBijbelstudie. Het betreft Marcus 10:32-45. Als Oudtestamentische lezing slaan we Jona 2 op.

Verkozen ambtsdragers:
Op het verkiezingsproces zijn enkele reacties gekomen.  Daarover zijn goede gesprekken gevoerd en hebben niet geleid tot formele bezwaren tot de bevestiging van de broeders Wilrik den Besten, Enrico van Tuijl, Eelko van Zuthem en Adriaan van Houwelingen. Voor de nog openstaande vacature van ouderling ouderenwerk zal de kerkenraad, in een extra vergadering op 23 maart, uit de ingediende namen door de gemeente opnieuw overgaan tot een enkelvoudige kandidaatstelling. We zijn dankbaar dat de genoemde broeders de gemeente willen dienen en toerusten en zo willen meebouwen aan het lichaam van Christus, Zijn kerk, en zien uit naar de bevestigingsdienst D.V. 15 mei in de ochtenddienst. Laten we de genoemde broeders en het verdere vervolg voor de nog openstaande vacature gedenken in onze voorbede.

Kerkauto:
Er is de volgende regeling: Gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen, maar dat wel graag willen, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Dit kunt u doen door uiterlijk drie kwartier voor de dienst te bellen naar het nummer dat in De Zaaier is vermeld. U wordt dan 20 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

De kerkauto zal voor alle kerkdiensten beschikbaar zijn, dus ’s morgens en ’s avonds en ook voor de diensten op bijzondere dagen. Nu de kerk weer geheel open is, gaan we de dienst van de kerkauto opnieuw starten en kunt u zich vanaf 27 maart weer aanmelden.

Chauffeurs gevraagd:
Er wordt een nieuw rooster gemaakt voor de chauffeurs die willen rijden. Graag een oproep voor aanvulling van chauffeurs zodat er een flinke lijst is.  Meer vrijwilligers betekent dat er een inroostering kan zijn van 1x per 2 of 3 maanden.

Meld u direct aan bij de contactpersoon voor de kerkauto: Lizette de Kreij-Vlok, tel. 06-28527440, per mail: settesok@hotmail.com Graag adresgegevens doorgeven en of u ’s morgens en/of ’s avonds beschikbaar wilt zijn. Graag reageren tot uiterlijk 21 maart. Bij voorbaat dank. Voor verdere vragen over vervoer kunt u zich wenden tot een van de diakenen: Jan Verspuij (tel. 0184-651445 of 06-53784406) of Erik Donk (06-34573542).

Rondreis door de Bijbel:
Jezus is de moeite waard! Dat weten we met ons verstand en dat geloven dat in ons hart. Jezus vindt ons de moeite waard! Gelukkig maar… dit zijn de hoofdthema’s van de brief aan de Hebreeën. Lees er bijvoorbeeld hoofdstuk 9 maar eens op na. Alleszins bemoedigend en waard om ons leven op te richten. Toch is er het risico (drukte, problemen, bedreigingen, wat ook kan: de vele mogelijkheden die het leven biedt) dat we wegdrijven van Hem. De schrijver van de brief wil helpen om trouw  te blijven en niet te verslappen. Tijdens de voorgenomen Bijbelcursus willen we de brief verkennen, er met elkaar over in gesprek gaan en ons hierdoor laten bemoedigen! Welkom aan eenieder die dit bericht leest. Wanneer: donderdagavonden 24 en 31 maart en 7 april. Waar: 24-3: de Rank in Giessenburg, 31-3 en 7-4: de Oude School in Giessen-Oudekerk. Aanvang: 20:00 uur. Aanmelding: via een mailbericht naar vt@hervormdgiessenburg.nl Eigen bijdrage € 10,00.

Open Focus avond:
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Woensdag 6 april is er weer een ‘Open Focus avond’ in De Rank. We verdiepen ons in het thema ‘Jezus raakt ons aan’. Het Focusteam heet iedereen van harte welkom.

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg:
Op zaterdagmorgen 21 mei 2022 wordt in Giessenburg weer een ‘Women walk for Women’ sponsorwandeling georganiseerd voor het werk van Open Doors. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Nigeria. Ontvangst vanaf 8.45u. in De Rank (Dorpsstr. 57) met koffie en thee. Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in Nigeria. Tijdens de wandeling is een spreekster van Open Doors aanwezig. De route is ca. 10 kilometer! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Daarnaast vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in Nigeria. Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 06-27536469.

Werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Gebedskring:
De gebedskring komt op dinsdagavond 22 maart weer bijeen in zaal 2 van ‘De Rank’, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. Y.E. Pors zal op vrijdagavond 25 maart a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:  
Via ds. E. van Rooijen – 20 euro voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 1 april, 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 21 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
20/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
20/3 Rita & Jan v.d. Vlist; 27/3 Fam. van Houwelingen

Crèche 0-3 jaar:
20/3 Imke van Houwelingen & Naomi de Jong; 27/3 Jannette Stam & Noa Terlouw

Bijbelcrèche:
20/3 Lianne van Oenen & Naomi de Jong; 27/3 Annemarie Marcus & Lidia Faro

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijk:
Vrijdag 25 maart zal om 15:30 uur in de kerk van Uitwijk de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk plaatsvinden van Jeroen Breedveld (Brandwijk) en Lisanne de Jong (Meerkerk). Het bruidspaar komt te wonen aan de Arent van Gentstraat 2, 3381 AA. Van harte willen we Jeroen en Lisanne alvast feliciteren met deze dag en in de voorbede gedenken we het bruidspaar.

Meeleven:
Maarten Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 19, 3381 JM) is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. In ons gebed dragen we hem op bij de hemelse Vader.

In de voorbede gedenken we allen die door moeilijke tijden gaan.

Uit de pastorie:
Dat de vanzelfsprekendheid ervan af is, hebben we in de achterliggende periode wel ervaren. Tijdens het familieweekend dat na 3 jaar weer door kon gaan, was dit merkbaar. Niet iedereen kon aanwezig zijn. Ook tijdens de eredienst in de boerderijkerk in Elsen was het zichtbaar. Door corona kon de predikant niet voorgaan en leidde evangelist Roel Bartels de dienst. Wanneer u hem niet kent, kent u vast werk van hem. Hij verzorgde 25 jaar de themaliederen van de bid- en dankdagmappen van de HGJB. Het was inspirerend om onder het gehoor te zitten van deze door de Geest bevlogen man.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag