Zondag 20 november: Eeuwigheidszondag
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
In de ochtenddienst staan we stil bij de persoon Barnabas, wat kunnen we leren van en over deze trouw metgezel van Paulus. We lezen verschillende korte gedeelte die iets over hem vertellen: Handelingen 4:36-37; Handelingen 9: 27; Handelingen 11: 19-26; Handelingen 15:1-4.

In de avonddienst herdenken we de broeders en zusters die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn aan de dood. We noemen hun namen in het licht van het Evangelie dat wie in Christus Jezus gestorven is eeuwig leeft in Gods heerlijkheid. De Schriftlezing is Psalm 28. Er zal een liturgie zijn. Wilt u in gebed om de nabestaanden heen staan?

Na de avonddienst is er voor iedereen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de rank. 

Diaconiecollecte:
De collecte is zondag bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zoa.nl. Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen!

Tussentijdse Focus evaluatie:
Na een jaar onderweg te zijn met het IZB Focustraject is er een online enquête om in te vullen. Zo kunnen we kijken of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan. Wat gaat goed en wat kan er beter? Hebben we de juiste Focus, op God, op Jezus, op ons hart, op elkaar en op de ander?

Vult u hem in, zodat we kunnen kijken wat we voor volgend jaar vast moeten houden en wat we anders aan moeten pakken?

Invullen kan t/m 19 november via de QR-code op https://hervormdgiessenburg.nl/ of de volgende link https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wzm9bhTAJizM2i. Wij kijken uit naar jullie feedback.

GZB-Experience naar Egypte:
Dinsdag 22 november zal ik -Joop Troost- met een groep mensen uit gemeenten die ook het werk van Willem-Jan de Wit steunen, naar Egypte afreizen. We zullen daar een week met zendingswerkers en lokale gelovigen van de GZB-partners (kerk) optrekken. Juist door onderlinge ontmoetingen mag ik iets leren van wat geloven daar in die context inhoudt en hoe dat wordt toegepast. Maar dat kan ik niet zonder gebed en vraag daarom u en jou om voor mij en de groep te bidden. Bijvoorbeeld voor een goede sfeer in de groep, bescherming tijdens vliegreis en de bezoeken die we afleggen, de Christenen in Egypte, meer verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus en het werk van de GZB. Alvast bedankt! Benieuwd naar onze ervaringen tijdens de reis? Kijk dan op www.gzbexperience.nl/blogs . Na terugkomst zal ik een keer mijn ervaringen delen. Nader info volgt. Bedankt voor u en jouw betrokkenheid! Hartelijke groet, Joop Troost

Huis-aan-huiscollecte:
Volgende week wordt er huis-aan-huis gecollecteerd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun nood is onverminderd hoor. Wachten, wachten en nog eens wachten. Erger dan de gammele tenten, de kou en de honger is voor de vluchtelingen het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Vluchtelingkinderen in Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven. Daarom houdt Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor hen. Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Verantwoording:
Als dank voor de bloemengroet 20 euro ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer H. van der Meij zal op vrijdagavond 25 november a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 21 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
20/11 1. Diaconie: voor ZOA  2. Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 20 november bellen naar P. de Koning, tel. 06-53425019 morgendienst én avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw:
20/11 ochtend: Willy Schmidt en Rian Faro;  avond: Dick en Yvonne Muilwijk.

Wegbrengen Bloemengroet:
20/11  Jannie en Arie de Jong; 
27/11 Fam. Timmermans.

Koffie na de dienst:
20/11  Bertien Pesselse, Eddy Erkelens en Lisette van Wijnen.

Crèche 0-3 jaar:
20/11 Henrieke Verspui, Alise van Genderen, Floortje Bood en Hadassa van Zuthem.  27/11 Renske Donk, Febe Troost, Berit Donk en Linde Koekoek.

Bijbelcrèche:
20/11  Martijn Visser en Fenne den Beste; 27/11 Annemarie Meerkerk en Diana Erkelens.

WIJK WEST

In Memoriam:
Op 14 november is in de leeftijd van 84 jaar Johannes Cornelis Gerrit (Joop) van der Sande overleden. Joop heeft lang in relatieve goede gezondheid oud kunnen worden, tot hij afgelopen zomer onverwacht een hersentumor bleek te hebben. Vanaf dat moment ging het steeds minder. Lichamelijk gesproken, zoals hij zelf ook zou zeggen. Hij was geestelijk helder en heeft genoten van de contacten met zijn vrouw en kinderen in de laatste periode. Ook kon hij op zijn ziekbed, zoals steeds in zijn leven, zich vastklampen aan Gods belofte: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van het die ontslapen zijn (1 Korinthe 15:20). Deze tekst staat dan ook boven de rouwkaart. Ook keek hij op zijn ziekbed dankbaar terug op zijn leven. Zijn tijd in het onderwijs, de verbinding met zijn familie en met de kerk, maar boven alles op een leven met Christus! Laten we als gemeente biddend om de familie van der Sande heen staat in deze periode van rouw.

Op vrijdag 18 november is er van 19:00-20:00 condoleren in de rank. Op zaterdag 19 november is er een rouw- en dankdienst om 10:00 in de kerk.

Vanuit de pastorie:
In de verschillende gesprekken die ik voer met gemeenteleden komt er ook regelmatig allerlei leed aan de orde. Wat hakken pijn, ziekte en verdriet er in, ook in onze gemeente. Tegelijk is het ook steeds bijzonder om te zien hoe mensen in het diepste dal God ook vinden, zijn vrede en genade! Laten we steeds blijven bidden dat juist waar er nood is God gevonden wordt!

Hartelijke groet,
Ds. J. Menkveld

WIJK OOST

Meeleven:
In de zomermaanden, wanneer iedereen weg is, en in de wintermaanden, wanneer iedereen, binnen is, is de eenzaamheid voor veel mensen het grootst. Als u een uurtje over heeft, loop dan eens bij iemand binnen. Het sluit mooi aan bij de bewegingsopdracht van 13 november, maar doet u het niet daarom. Doe het uit bewogenheid voor de ander.

Uit de pastorie:
Komende zondag is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 27 november start namelijk het nieuwe kerkelijk jaar met eerste advent. We hebben als kerk de komst van Jezus in onze wereld gevierd. We hebben zijn sterven aan het kruis mogen gedenken toen Hij de zonde van de wereld droeg. We vierden Zijn overwinning op de dood. We hebben stilgestaan bij Zijn hemelvaart en dat Hij Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader heeft ingenomen. Daar vandaan heeft Hij Zijn Geest uitgestort. We zijn aan het einde van een cyclus gekomen en starten een nieuwe cyclus opdat wij niet vergeten en uitzien naar Zijn komst.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag