Zondag 21 juli
9.30 uur: ds. J. Holslag
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Zondag 28 juli
9.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen lezen we verder uit de Tweede brief van Paulus aan Timotheüs. We lezen de verzen 1-9 van hoofdstuk 3. Paulus spreekt over zware tijden in de laatste dagen. Maar waar heeft hij het dan over. Zondag 28 juli lezen we in beide diensten uit deze brief. Al zal de avonddienst ook in het teken staan van kamp Bladel, dat dan alweer achter de rug is. Voor nu wensen we de deelnemers aan Bladel een mooie en goede week toe.

Sponsorloop Women to Women:
Wat zou jij doen als je morgen wordt gearresteerd zonder dat er een aanklacht tegen je is ingediend? Of als je weet dat er op elk moment een inval in je huis kan plaatsvinden? En wat als de regering heeft aangegeven dat er over een paar jaar geen één christen meer in Nederland mag zijn? Zou je vluchten, of wacht je af wat er gaat gebeuren? Voor ons een situatie die we ons wellicht niet goed voor kunnen stellen. We leven in een land waarin we nog openlijk God mogen dienen en bestaansrecht hebben als christen, iets om dankbaar voor te wezen!

Voor christenen in India is deze bedreiging en het geweld de praktijk van alledag. De vervolging neemt nog steeds toe en inmiddels staat India al op plaats 10 op de ranglijst van christenvervolging van Open Doors. Om de christenen in India toe te rusten in deze onzekere periode geeft Open Doors ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Pastor Ravi helpt al vele jaren deze trainingen te organiseren. Na deelname van jongeren uit zijn kerk schrijf hij:” Open Doors helpt een nieuwe generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar om te volharden in hun geloof”.

Wilt u naast deze broeders en zusters in India gaan staan en meehelpen om deze, voor hen zo belangrijke, trainingen mogelijk te maken? Dat kan! Graag nodigen we u en jou daarom van harte uit om 28 september 10 kilometer met ons mee te wandelen door een mooi stuk van Giessenburg en omgeving. Tijdens de wandeling zal er ook een spreekster van Open Doors aanwezig zijn die ons nog meer zal gaan vertellen over de situatie van de christenen in India en het belang van de trainingen. Om mee te doen met deze sponsorloop vragen wij 15 euro inschrijfgeld, daarnaast hebben u en jij de mogelijkheid om je te laten sponsoren. Dit jaar is er ook de mogelijkheid om online te doneren. Mocht u niet mee wandelen maar wel een gift willen doen voor de christenen in India dan verwijzen we u/jou graag door naar de site waarop ook de collectebonnen besteld kunnen worden (te bereiken via www.hervormdgiessenburg.nl). Onder het kopje W2W kunt u hier meer informatie vinden en online doneren. Van harte aanbevolen.

Verdere informatie over de wandeling kunt u vinden op de site van Hervormd Giessenburg of spreek gerust één van de werkgroepleden aan. Voor opgave of vragen kunt u/jij mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bellen naar 616300.

Vriendelijke groet namens de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam, Annemarie de Kuiper, Josette Kemkes, Marieke in ’t Veld, Eline Boer, Gerlinde Hendrikse, Dinella Visser, Annelies Klop

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 26 juli a.s. zal de heer A. de Bruijn de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier:
Op vrijdagavond 2 augustus a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan Hugo Oosterling, Wim van Wijgerden, Gerard Kemkes, Christiaan Boon, Mark van Dijk, Rick Pierhagen, Jan Willem den Uil, Jonathan Slob & Arjan de Kuiper. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
26 juli & 9 augustus van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 9 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 29 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleverenbij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
I.v.m. vakantie van scriba A.J. Overduin graag berichten voor de afkondigingen voor de zondagen 21 en 28 juli en 4 en 11 augustus, voor zaterdag 13.00 uur, doorgeven aan Bas van Genderen via e-mail:  basvangenderen@planet.nl of telefonisch op 652832.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 21/7 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 28/7 1. Diaconie, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 21/7 Marieke de Ruiter & Marieke Kool; 28/7 Anne-Marie Meerkerk & Alieke Kemkes; 4/8 Maureen van Pelt & Renske Donk

c.         Crèche 2-3 jaar: 21/7 Margreet Kwakernaak & Margriet Kooijman; 28/7 Lia v.d. Vlist & Lydia Korenvaar; 4/8 Willeke Faro & Annelies Klop

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/7 Fenne Trouwborst; 28/7 Hanna de Kuiper; 4/8 Imke van Houwelingen.

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/7 Ellen de Vogel, Mirthe van Houwelingen & Maria Dubbelman; 28/7 Margreet van Genderen, Noa Koekkoek & Noa Terlouw; 4/8 Janneke Verspui, Aniek Visser & Sem Koekkoek;

f.          Wegbrengen bloemengroet: 21/7 Fam. Verspuij; 28/7 Fam. P. van Dijk; 4/8 Arie & Jannie de Jong

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 21 juli bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06-34573542 op zondag 28 juli kunt u bellen naar Trudi Zijderveld, tel. 06-28290354

h.         Gastvrouw/heer: 21/7 v.m. Jannie de Groot & Anke Buchner, n.m. Frida Bogerd & Arie van Houwelingen; 28/7 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Miranda Schippers; 4/8 v.m. Dinella Visser & Willy Smit, n.m. Patrick Marcus & Marieke Stam

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16A, 3381 KG) is dinsdag naar het Gasthuis (Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem) gegaan voor verdere revalidatie. Hij verblijft de komende 6 weken op afdeling Leypoort 12. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel en bidden voor Gods nabijheid voor hem en zijn vrouw.

Mogelijk zal mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) deze week thuiskomen. Tegelijk is er voor haar nog veel onzekerheid. In de voorbede bidden we om kracht en zegen.

Mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) wensen we Gods zegen toe bij de tweede chemokuur die zij nu ondergaat. We hopen en bidden dat de behandeling het gewenste effect zal hebben.

Ook mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-H038, 3381 JT) is begonnen aan een volgende chemokuur. Ook voor haar bidden we dat de kuur het beoogde doel mag halen.

Dhr. Jaap Kortlever (van Delfstraat 6, 3381 BH) is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Het schooljaar is voorbij. Voor de een was het een kort jaar vanwege de examens. De ander moest iets langer wachten op het bericht van overgaan. Weer een ander ronde de studie af en de laatste bijna. Zo was het bij ons thuis. Zo heeft elk huis een eigen verhaal. Over school en/of over andere zaken. Maar hoe ook  ons verhaal is, vrolijk of met een traan, ga met God en Hij zal me je zijn. Met zijn, raad, en troost en zegen. Bij gevaar en in bange tijden in Zijn liefde je bewaren. Zo mogen we elkaar ontmoeten en groeten in Zijn Naam. Want Hij zal er zijn.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag