Zondag 21 maart:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we Johannes 18:1-9. Het is de geschiedenis van de gevangenneming van Jezus. Hier staat dat Jezus naar voren treedt en vraagt om zijn discipelen te laten gaan. Jezus gaat voor Zijn leerlingen staan, zodat zij een vrijgeleide krijgen. Wat wil dit ons zeggen? Ook in het licht van de doop. Deze zondag mag de doop bediend worden aan Rosalie Bikker, dochter van Jaco en Marianne Bikker (Weteringstraat 43, 3372 CR), Tess Susanna van der Meijden en Linn Leonarda van der Meijden, dochters van Peter en Colinde van der Meijden (Van Clevestraat 25, 3371 HT). Laten we bidden om Gods zegen over de dopelingen en hun ouders.

Gedoopt:
Afgelopen zondag zijn gedoopt: Jackie, dochter van Niels en Esther Bongers (Lijnbaan 22, 3381 AS en Joost, zoon van Maarten en Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381 BN).

Ik ben er voor jou:
Aanstaande zondag komen we in week 6 van de lijdenstijd. Er is aandacht voor het thema “de hongerigen voeden”. Voor zaterdag hebben de credo-leden het Credo4-uurtje bedacht. Er wordt bij leden, die zich hebben opgegeven, een heerlijke verrassing gebracht. Het geld wat hiervoor wordt opgehaald wordt overgemaakt naar de organisatie Tearfund. Tear strijdt tegen armoede en springt in bij noodhulp in samenwerking met kerken.

En wat gaat het kinderfilmpje ons weer leren?

Mentorcatechese:
Maandag en dinsdagavond zal de slotavond van de mentorcatechese plaats vinden in de Rank. Met in achtneming van alle maatregelen hopen we alle jongeren aan het einde van het seizoen nog een keer te zien en te ontmoeten. Na de presentatie is het opgepaste afstand even samen zijn. Ook is er dan volop gelegenheid om het zendingsbusje te vullen voor de kinderen van Moria op Lesbos.

Kledinginzamelactie:
Tot en met 29 maart loopt deze inzamelingsactie. Kledinginzameling voor het Leger des Heils en gevangenen (denk o.a. aan t-shirts (lange/korte mouw) trui, broek lang/kort, schoenen en jassen). De kleding kan tot 29 maart worden ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). Als u belt naar 06-34573542 dan kunnen we ook op afspraak kleding ophalen. Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank.

Viering Heilig Avondmaal in stille week:
Op donderdag en vrijdag voor Pasen hopen we het Heilig Avondmaal te vieren met een aantal bijeenkomsten in de kerk en de Rank, waarbij 30 deelnemers aanwezig kunnen zijn. Op zondag 28 maart is de voorbereidingsdienst. Op de avond van Goede Vrijdag is er ’s avonds een dienst met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging. Op de stille donderdag en vrijdagmorgen zijn er korte bijeenkomsten in de kerk en de Rank om het Avondmaal te gedenken en vieren. Allen die hieraan deel willen nemen kunnen zich hiervoor opgeven. Een korte beschrijving van de opzet en de gegevens voor het digitaal aanmelden is vanaf vrijdag 19 maart op de site te vinden. Mogelijk kan er, waar nodig, hulp worden gegeven bij de aanmelding, uiterlijk tot 26 maart.  Anders kan nog contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur).

Omringen met Zingen:
‘Om elkaar heen staan, door muziek te maken met elkaar, voor elkaar en voor God’. De afgelopen weken zijn er mooie aanvragen binnengekomen en is er achter de schermen veel gebeurd met opnames. Op 24 maart, 19.15 uur, hopen we samen te kijken en vooral te luisteren naar alle bemoedigende en dankbare woorden uit de muziek. Luistert u mee?

Verantwoording:
Bij het rondbrengen van Lichtspoor is €5,00 ontvangen voor de kerk en bij het wegbrengen van de bloemengroet eveneens €5,00 voor de kerk. Bij het rondbrengen van de voorjaarsattentie van de HVD €10,00 voor het jeugdwerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 22 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 21/3 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 21/3 Fam. P. van Dijk; 28/3 Jannie & Arie de Jong

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST

Meeleven: Laten we blijven bidden voor hen die een gemis ervaren, te kampen hebben met ziekte of behandelingen ondergaan.

Tenslotte: Afgelopen week zijn de verkiezingen geweest. Hoe kijkt u/jij naar politici en de regering in het algemeen? Heeft u vertrouwen in onze bestuurders en de overheid? Heb jij er b.v. vertrouwen in dat het vaccin veilig is, of juist niet? De laatste jaren lijkt er een toenemend wantrouwen te zijn gekomen in de politiek. Het verlies aan vertrouwen verklaart ook de toename van allerlei complottheorieën. Het wantrouwen geldt niet alleen voor de politiek, maar ook voor veel andere organisaties (instituties), waaronder de kerk. Twee van de drie mensen zegt weinig tot geen vertrouwen te hebben in kerken of religieuze organisaties. Wie kun je nog vertrouwen?

Je zou dit wantrouwen eenvoudig kunnen verklaren door de fouten die er zijn gemaakt op verschillende gebieden door de overheid, kerken en andere organisaties, maar dit lijkt toch iets te eenvoudig. In de avonddienst wil ik ingaan op een ander aspect dat meespeelt. De schriftlezing bestaat uit gedeelten uit 2 Samuel 11 en 12 waarin koning David overspel pleegt met Bathseba en haar man laat vermoorden.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren: Vrijdag 12 maart is bij Marcel en Marieke de Ruiter-Pesselse (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA) een dochter geboren. Van harte willen we jullie feliciteren met de geboorte van Pien en Gods zegen wensen over de opvoeding.

Meeleven: Dinsdag mocht Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) thuiskomen vanuit het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Er zal voor hem nog een heel hersteltraject volgen, maar we zijn dankbaar dat deze stap al gezet mocht worden. In de voorbede bidden we om Gods zegen over het verdere herstel.

Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) verblijft in het Sophia kinderziekenhuis. We bidden dat hij goed mag opknappen. Ondertussen krijgen Wilco en Charlotte training in Basic Life Support.

Uit de pastorie: Het zijn bijzondere tijden. Als gemeente twee doopdiensten achter elkaar. Op zondag 28 maart mag ik de belijdenisdienst leiden in Giessen-Oudekerk en ’s avonds in uw midden een begin maken met de voorbereiding voor de bediening en de viering van het Heilig Avondmaal. Dan volgt de stille week met avondmaalsbijeenkomsten om de dood van de Heere Jezus te gedenken op de dag die wij Goede vrijdag noemen. En dan mag het Pasen worden. Het licht van Gods genade en toekomst schijnt in deze donkere wereld. Laat het u allen tot zegen mogen zijn.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag