Donderdag 18 mei:

Hemelvaartsdag

09.30 uur:  ds. J. Holtslag

Zondag 21 mei:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

Donderdag 25 mei

13:30 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Johan Heikoop en Maartje Rietveld

Bij de diensten: De zondag tussen hemelvaart en pinksteren noemen we wezenzondag. De dag dat de leerlingen in gebed de komst van de Heilige Geest afwachten. We zijn ook als gemeente in gebed voor degenen die zonder Hemelse Vader leven. We lezen deze zondag 1 Petrus 3:8-22 over onze houding naar onze niet-gelovige medemens en hoe Jezus ons daarin voorging.

Koffie na de dienst: na de dienst van zondag 21 mei bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Marianne van Veldhuizen, Corina de Bruijn en Jeannette Rietveld voor u klaar met koffie, thee of fris.

Uw Koninkrijk kome, kerk geopend tussen Hemelvaart en Pinksteren: Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden.

Tijdens deze 10 dagen zal de kerk (19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mei) tussen 19:00 en 19:30 geopend zijn voor een korte overdenking en gebed.

Ook kunt u thuis meebidden. Extra inspiratie voor deze 10-daagse gebedsmomenten (o.a. gebedsdagboek, gebed, boekenlegger) vind je op  https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.

Herinnering gemeenteavond op 25 mei: We komen in De Rank bijeen voor bespreking van het beleidsplan. Het plan is te vinden op de site en ook via Scipio. Er zal met name een uitwisseling zijn over voorstellen en gedachten betreffende de eredienst (hoofdstuk 2), pastoraat (hoofdstuk 3) en Vorming en Toerusting (hoofdstuk 7). 

Ieder is van harte uitgenodigd van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Missionaire avond: Op DV donderdagavond 25 mei is er een missionaire avond in de Oude School in Giessen-Oudekerk. Naast aandacht voor het werk van Wycliffe bijbelvertalers en het Dabarwerk op de camping in Oud-Alblas, is er een ontmoeting met pastor Norvin Martina uit Curaçao. Hij zal voor de pauze worden geïnterviewd en vertellen over zijn werk, het bezoeken van gedetineerden en hun familie. Hij heeft hierover een boek geschreven en er is hier in Nederland een stichting voor hem actief. (www.hetbeginpunt.nl). De contacten met Norvin lopen via mensen van stichting Exodus, de missionaire commissie van de kerk in Giessen-Oudekerk en mensen van onze kerk, die actief zijn in de P.I. in Dordrecht. Er is koffie en thee vanaf 19.45. Het programma start vanaf 20.00 uur. Opgave is niet nodig.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 26 mei de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’: Graag kopij uiterlijk maandagavond 22 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: Hemelvaartsdag 18 mei: 1) Diaconie 2) Kerk.

Zondag 21 mei: 1) Diaconie, bestemd voor Woord en Daad 2) Kerk 3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen is in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op Hemelvaartsdag 18 mei bellen naar A. Korevaar (652172). Voor de dienst op zondag 21 mei naar J. Verspuij (06-53784406) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: Hemelvaartsdag 18/5: Anke Buchner en Joke Pladdet. Zondag 21/5: Fam. L. Timmer  28/5: Fam. Verspuij.

Gastheer/Gastvrouw: Hemelvaartsdag 18 mei: Leo Timmer en Arnelle van der Sande.

Zondag 21 mei: ochtend: Gerwold Verspuij en Annemarie den Uil; avond: Hanneke Hakkesteegt en Lo Boer.

Crèche 0-3 jaar:  Hemelvaartsdag 18/5: Margreet Muijlwijk, Marieke de Ruiter, Isa Zaal.  21/5: Alise van Genderen, Martine van der Leer, Fenne Trouwborst, Esmee Pierhagen. 28/5: Renate Bouter, Annemarie Harrewijn en Gritte Kemkes.

Bijbelcrèche:  Hemelvaartsdag 18/5: Diana Erkelens, Loïs Donk en Ilvie de Jong.  21/5: Martijn Visser en Mats Vink.  28/5:  Dorine Dijksman, Jasmijn in ’t Veld en Fenne den Besten.

WIJK OOST 

Meeleven: Laten we als gemeente (in het bijzonder tussen Hemelvaart en Pinksteren) bidden voor diegenen worstelen met God en geloof en daar geen genade en vergeving vinden. Dat God zich aan hen mag openbaren en dat Hij ons daarvoor wil gebruiken.

Huwelijksjubileum: Op 20 mei zijn Ad en Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) 40 jaar getrouwd. Ina heeft de laatste dagen weer iets betere dagen en ze hopen de gezondheid te hebben om hun jubileum met kinderen en vrienden te vieren. We wensen hen Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie: Zoals belooft nog een toelichting op de preek, na aanleiding van Johannes 4:20. De Samaritaanse vrouw spreekt over de berg waar zij God vereren. Dat gaat over de berg Gerizim bij Sichem. Omdat de Samaritanen alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel lezen, erkennen ze de tempel niet. Terwijl ze in deze boeken wel belangrijke verwijzingen vinden naar de Gerizim. Het is de berg waar Abraham zijn eerste offer brengt (gen 12:6-7) en vanaf deze berg worden zegeningen over Israël uitgesproken (deut 11:29-30). Voor de Samaritanen dus bij uitstek de plaats waar God vereert moest worden. Hartelijke groeten, Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Huwelijk:  Volgende week donderdag zal om 13:30 uur de huwelijksdienst plaats vinden van Johan Heikoop en Maartje Rietveld. Met vreugde zien we met het bruidspaar uit naar de huwelijksdag en we wensen hen Gods zegen toe. Het toekomstig adres is Wilhelminalaan 34, 3381 BP.

Ruilbeurt: De dienst van komende zondagavond heb ik geruild met ds. van de Ruitenbeek uit Wilnis. Voor ons beiden kwam het goed uit om in elkaars gemeente voor te gaan. Ik wens u alvast een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie: Het gebedsinitiatief van de IZB “Uw Koninkrijk Kome” roept op om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor 5 personen die de Heere Jezus niet kennen. 10 dagen volharden in gebed. Dit is wat de apostelen deden samen met andere gelovigen nadat Jezus opgenomen is in de hemel. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet wanneer er geen verhoring op het gebed gezien wordt. Toch wil de Heere gebeden zijn en wordt van ons vertrouwen gevraagd dat de Heere God doet wat goed is. Laten we daarom niet verslappen en ons aansluiten bij de discipelen. Bidt u mee?

Met een hartelijke groet,