Zondag 4 december 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Jeugddienst

Dopen: In de dienst van zondagochtend zullen de volgende kinderen gedoopt worden: Florian Aalbers, zoon van Nico en Annemieke Aalbers (Heul 30, 3381 DC). Levi de Leeuw, zoon van Johan en Marije de Leeuw (Emmalaan 15, 3381 AJ). Dani Bongers, dochter van Niels Bongers en Esther de Zeeuw (Lijnbaan 22, 3381 AS). Ook zal de moeder van Dani, Esther de Zeeuw, het teken en zegel van de doop ontvangen.
De schriftlezing zal zijn uit Johannes 1: 1-5 en vers 18 en we zullen weer nadenken over de vraag: “Wie is Jezus’. Er zal beeldverbinding met de Rank zijn. Laten we bidden om Gods zegen voor de ouders en de dopelingen.

Jeugddienst: Zondagavond is er weer een jeugddienst. Het thema sluit aan bij de vorige jeugddienst. Toen was het ‘Wie ben ik’. Nu gaan we aan de slag met de vraag ‘Hoe word ik’. Dit vanuit Efeze 4:17-29. We hopen jou in deze dienst te mogen ontmoeten en neem gerust anderen mee.
Lutherreis: De informatieavond over de Lutherreis van D.V. 15-19 mei is vrijdagavond 2 december vanaf 19:45 uur in zaal 8 van de Rank.

Catechese: Op 5 en 6 december zal er geen burgklascatechese en mentorcatechisatie zijn. We komen weer bij elkaar op 12 of 13 december.

Gastvrij aan tafel Kerst 2016: Aanstaande zondag wordt met de nieuwsbrief ook een uitnodiging meegegeven. Dit betreft een uitnodiging aan alle kerkleden en bewoners van Giessenburg om zich op te geven voor de gezamenlijke kerstmaaltijd op 2e kerstdag in ‘de Rank’.
Deze maaltijd wordt georganiseerd vanuit de kerken in Giessenburg voor alleenstaanden of echtparen die niet zo in de gelegenheid zijn om tijdens de kerstdagen met anderen bij elkaar te komen. Alle belangstellenden uit Giessenburg zijn welkom op 26 december vanaf 17.00 uur in ‘de Rank’, Dorpsweg 55. Opgave kan tot en met dinsdag 13 december via de diakenen, of per tel. 0184-653136 of per mail: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of diaconie.maranathakerk@gmail.com U kunt de uitnodiging meenemen voor uzelf, maar eventueel ook doorgeven aan anderen in uw omgeving. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Zomerkampen: Voor iedereen die zin heeft in een supertof zomerkamp: vanaf zondag 4 december kun je je weer opgeven voor Kamp Bladel of Expeditie Purnode. Voor Kamp Bladel (11 – 14 jaar) worden na afloop van beide diensten de aanmeldingsformulieren uitgedeeld. Na 4 december zijn de aanmeldingsformulieren ook mee te nemen van de leestafel in de kerktoren. Voor Expeditie Purnode (15 – 18 jaar) kun je je online opgeven via de website van de Kerk, de inschrijving opent op 4 december om 21 uur. Kamp Bladel zal plaatsvinden van 15 t/m 22 juli en Expeditie Purnode van 14 t/m 21 juli. Wij, als leiding van kamp Bladel & Expeditie Purnode, zouden het onwijs leuk vinden als jij meegaat!

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank: Ook voor de komende kerst kwam het verzoek van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik om een inzameling te houden voor nodige inhoud van de kerstpakketten die de voedselbank wil uitreiken aan bewoners die door omstandigheden (tijdelijk) onder de armoedegrens leven. Iedere week worden pakketten met levensmiddelen uitgereikt aan zo’n 90 gezinnen voor 260 personen. Met kerst wil de voedselbank iets extra’s doen. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Hiervoor houden we een inzameling op 11 december. Voor de kerstpakketten zijn de volgende producten aanbevolen: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, spuitbus slagroom, rijst, macaroni, koffie, koffiemelk. Of dergelijke. Inleveren kan op 11-12 voor of na de diensten in ‘de Rank’ of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 12 december, kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in ‘de Rank’. Meer informatie over de voedselbank vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Het Credo kerstdiner 60+: Vrijdagavond 23 december is het zo ver: het Credo kerstdiner. We willen er met elkaar weer een mooie avond van maken, waarin ontmoeting en lekker eten centraal staan. De avond start om 19:00 uur in zaal 1 van ‘de Rank’. Geef u snel op, want vol is vol. U kunt zich telefonisch of per mail opgeven bij Hanneke Hakkesteegt. Als we rekening moeten houden met een allergie/dieet, wilt u dit dan vermelden bij uw opgave? Contact: Hanneke Hakkesteegt, 06-30022131, jvcredo@hotmail.com Wij kijken ernaar uit, u ook? JV Credo

Verspreiding Kerstkrant: Zaterdag 17 december 2016 hebben we weer de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van onze eigen ontworpen kerstkrant. De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de Rank. Een dezer dagen zullen we u benaderen voor uw medewerking met betrekking tot de verspreiding. Indien u niet wordt benaderd maar toch graag eens mee wil helpen dan bent u van harte welkom. Graag vragen we uw voorbede voor deze evangelisatieactie. De evangelisatiecommissie.
Spaaractie slagersbonnen: Via dit bericht wil ik iedereen die heeft mee gespaard en zijn bon heeft ingeleverd heel hartelijk danken. Met de plaatselijke slager is een overeenkomst gesloten dat er een bepaald bedrag wordt gesponsord dat ten goede komt voor een goed doel. De jeugdraad heeft gekozen voor de rugzakactie voor de vluchtelingkinderen in een AZC in Nederland. Bedankt, want namens deze actie kon er € 115,33 worden gebruikt om deze actie te ondersteunen. Een oproep om vooral mee te doen of te blijven doen om deze geweldige actie te blijven steunen.
Zondagsschool: Na de kerkdienst op zondagmorgen 4 december is er weer zondagsschool.
Gebedskring: Dinsdagavond 6 december a.s. wordt u en jij van harte uitgenodigd om de gebedskring te bezoeken. Deze kring komt samen in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De heer P.G. Rietveld zal de inleiding uit Jacobus 1: 1-27 verzorgen tijdens de vergaderavond op woensdag 7 december a.s. Deze avond begint om 19.45 uur in ‘de Rank’.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 9 & 23 december (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 5 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):
a. Collecten: 4/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
b. Crèche 0-1 jaar: 4/12 Sija Kersbergen & Linda de Bruin; 11/12 Marieke in ’t Veld & Renske Donk
c. Crèche 2-3 jaar: 4/12 Annemarieke Vink & Cateline Snoek; 11/12 Corine Terlouw & Monica Rietveld
Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 4/12 Daphne Zaal; 11/12 Imke van Houwelingen
d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 4/12 Tamar van Doesburg, Daphne Zaal & Miranda Schippers; 11/12 Teresia den Boer, Hannah van Veldhuizen & Lisa v.d. Sande
e. Wegbrengen bloemengroet: 4/12 Fam. Pesselse; 11/12 Fam. Bohré
f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 december bellen naar: Bas de Jong, tel. 651522
g. Gastvrouw/heer: 4/12 v.m. Adriaan van Houwelingen, Bartje & Hidde de Boer, n.m. Jeugddienstcommissie; 11/12 v.m. Gerwold Verspui & Betty van Oenen, n.m. Frida Bogerd & Annemarie Verspuij

WIJK OOST
Uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Ina Bax-Rietveld (Doetsevliet 3, 3381 HA) goed is verlopen. Donderdag 24 november kwam zij thuis uit het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We wensen haar Gods zegen over het verdere herstel.
Overleden: Woensdagmorgen, 23 november, overleed in de leeftijd van 86 jaar mw. Hendrika Leeuwis-IJzerman. Zij woonde aan de Giessenlaan 1. In september 2010 overleed haar man, Gert Leeuwis, en moest zij alleen verder. Afgelopen zomer ging haar gezondheid snel achteruit. Zondag 20 november moest zij worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem en daar is zij enkele dagen later overleden.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op 28 november. Na een plechtigheid in de Rank is zij begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen haar (klein)kinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe bij dit verlies.
Met vriendelijke groeten: M. Dubbelman

WIJK WEST
Meeleven: In onze voorbede leven we mee met hen die door zorg en moeite neergedrukt zijn en voor wie december geen feestmaand is. Misschien kunt u naast gebed ook op andere manieren omzien naar hen.
Uit de pastorie: De koudste novembernacht sinds 1998. Zo gaat de nacht van 29 november de boeken in. Het sluit aan bij de woorden van de Heere God tegen Noach: “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden”. Maar eens komt de grote zomer, waarin zich het hart verblijdt. Zo zien we deze advent uit naar de (weder)komst van de Heere Jezus.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag