Zondag 4 juli:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

Donderdag 8 juli:
15.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Rick de Wit  en Mirthe van Houwelingen

Bij de diensten:
Zondagmorgen is de schriftlezing Lucas 18: 18-27. Dit gedeelte gaat over de rijke jongeling die vraagt hoe we het koninkrijk van God kunnen beërven. 

Diaconiecollecte Zilt:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast een aantal gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer info: www.leefgemeenschapzilt.nl Van harte aanbevolen.

Pastoraat:
Vanaf zaterdag 3 juli verblijft ds. Holtslag met de deelnemers aan Chadash in de Franse Alpen. Bij pastorale zorg kan contact opgenomen worden met de wijkouderling of ds. Dubbelman.

VrouwenBijbelstudie:
Beste dames, wij zijn heel dankbaar dat er weer zicht komt op de mogelijkheid om te starten met onze studiemorgens en hopen dat het ook daadwerkelijk door kan gaan. Echter… “geen uitvoering zonder voorbereiding” en daarom hebben we plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. De startmorgen staat gepland op D.V. donderdag 16 september. We beginnen dan met een nieuw studieboekje deze keer vanuit het N.T. en wel “De Mensenzoon, Die dient” van ds. M. Maas over het Markusevangelie. Deze studie bestaat uit 8 hoofdstukken waar we het komende seizoen mee aan de slag hopen te gaan. Ds. J. Holtslag zal op deze morgen een inleiding houden en het 1e hoofdstuk doornemen. Om te weten hoeveel boekjes er besteld kunnen worden, zou het fijn zijn als je dit, graag voor 18 juli, aan mij door zou willen geven. Dit kan via mijn tel. 0184-659057 of via e-mail: frida.bogerd@gmail.com We zien er naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten. Hartelijke groet, mede namens de stuurgroep, Frida Bogerd. P.S. De boekjes worden thuis bezorgd

Gemeentedag:
Op zaterdag 25 september staat de gemeentedag op de agenda. Houd deze dag dus vast vrij, want er zal een mooi en gevarieerd programma zijn. We zullen hier later meer over delen in de nieuwsbrief. De gemeentedag commissie

Zendingsbussen –Costa Rica:
In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de dienende kerk in Costa Rica. Kerken in Costa Rica worden zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te helpen. Ze voelen zich geroepen om te dienen, maar weten dit nog niet altijd handen en voeten te geven. Samen met het interkerkelijke seminarie ESEPA worden lokale kerken geïnspireerd, toegerust en begeleid om het Evangelie in Woord én daad uit te dragen. Hiervoor wordt een netwerk opgezet met voorgangers en leiders in de kerk. Maandelijks zijn er ontbijtbijeenkomsten waarbij thema’s worden besproken die relevant zijn voor missionair kerk-zijn in deze tijd en context. Verder worden er cursusmaterialen en Bijbelstudies ontwikkeld die in gemeenten gebruikt kunnen worden.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 15,- ontvangen. Via dhr. Arie de Bruijn € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 5 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 4/7 1. Diaconie: Zilt, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 4/7 Fam. Romeijn; 11/7 Fam. Visser

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 4/7 Corine Terlouw & Noa Terlouw; 11/7 Linde van Houwelingen & Naomi de Jong

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: Mw. A. van Meerkerk-Zwijnenburg (Peursumseweg 8, 3381 KW) heeft woensdag 23 juni, een nieuwe knie gekregen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en zij vrijdag 25 juni, het ziekenhuis mocht verlaten. Om te herstellen verblijft zij voorlopig 3 weken in Woonzorgcentrum “De Markt” te Papendrecht. Haar adres is: Woonzorgcentrum de Markt, Kamer 407, Markt 24, 3351 PB  Papendrecht. We wensen haar Gods zegen over het herstel.

Mw. Maatje van Bruchem-Duinkerke (Giessenlaan 34, 3381 AM) wordt woensdag 7 juli geopereerd aan haar schouder in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij zal een nieuwe schouder krijgen. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie. 

Tenslotte: Ik ben dankbaar dat ik deze keer duidelijkheid heb gekregen over het aannemen van het beroep naar Hardinxveld-Giessendam. Tegelijkertijd vind ik het moeilijk om afscheid te moeten gaan nemen van Giessenburg. Na een periode van (in december) 15 jaar ben ik veel gaan houden van u als gemeente en het dorp. We willen u en jou hartelijk danken voor al het meeleven.

Met vriendelijke groeten en Gods zegen gewenst, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: De komende tijd zal Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) in het ziekenhuis verblijven om aan te sterken voor zeer waarschijnlijk een derde operatie. Hij ligt op Noord 429. We wensen hem Gods zegen en kracht toe.

Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) is afgelopen maandag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gelukkig is de operatie goed gegaan en we hopen dat het afdoende mag zijn. De zegen van God wensen we Joas toe.

Uit de pastorie:
Van harte wensen we ds. Dubbelman rust over het besluit om het beroep naar Hardinxveld aan te nemen. Dankbaar kijken we alvast terug op de jaren die hij hier heeft mogen staan en wensen we hem en zijn gezin Gods zegen toe bij de afronding van de werkzaamheden in Giessenburg en voor de tijd die gaat komen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag