Zondag 22 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld, bediening en dankzegging Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
De zondag vieren we als gemeente het heilig Avondmaal. In de morgendienst lezen we Lukas 4:42-44. De Heere Jezus zoekt de rust op om kracht te krijgen om verder te gaan op de weg van Zijn roeping.

Zondagavond lezen we zondag 4 van de Heidelbergse catechismus. Het gaat over de straf op de zonde en de hel. Een onderwerp waar we in de kerk eigenlijk nog maar weinig over spreken. Wat geloven we over de hel en waarom geloven we in een hel?

Kerk-SchoolGezinsdiensten (themadienst):Allesoverhoop!’
Op zondagmorgen 29 januari bent u van harte welkom bij de Kerk-School-Gezinsdiensten die in de kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk gehouden worden. Het thema is dit jaar ‘Allesoverhoop!’ Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de kerkdienst veel herkenning is. Door middel van onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden.

  • Maandag 23 januari – Genesis 37: 1-11 – Jozef droomt
  • Dinsdag 24 januari – Genesis 37: 12-24 – Jozef in de put
  • Woensdag 25 januari – Genesis 39: 1-20 – Jozef bij Potifar
  • Donderdag 26 januari – Genesis 40: 8-23 – De schenker en de bakker dromen
  • Vrijdag 27 januari – Genesis 41: 15-36 – Farao droomt ook
  • Zaterdag 28 januari – Genesis 41: 37-57 – Jozef wordt onderkoning
  • Zondag 29 januari – Genesis 45: 1-16 – Jozef maakt zich bekend aan zijn broers

De collectie is bestemd voor stichting De Hoop

Week van Gebed 15 -22 januari 2023:
We nodigen u van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er deze week gebeden. Het thema is dit jaar: “DOE GOED, ZOEK RECHT” en de bijbel tekst is uit Jesaja 1 : 17 aangedragen door de Christenen van uit de kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.
We hopen samen te bidden op woensdagavond 18 januari om 20.00 uur in zaal 1 van de Rank. De koffie staat klaar om 19.45 uur. Als u het moeilijk vindt hardop te bidden, mag u in stilte mee bidden in de groep. Laten we met velen meebidden voor onze naaste die verdrukt of vervolgd wordt. Hartelijk welkom, de gebedskring.

Break in de week – rauw én wow:
Een bijzondere titel!, ietwat onduidelijk ook. Even uitleggen: voor deze Break in de week uitzending gaan we in gesprek met Marije van den Berg. Marije is sinds haar trouwen lid van onze gemeente en heeft een niet alledaags beroep. Ze schrijft boeken en houdt zich professioneel bezig met het coachen van mensen. Binnen de gemeente is ze sinds kort voorzitter van het Focus team. Aanleiding was de presentatie van een nieuw boek, getiteld “Van rauw naar wow” die plaatsvond in de Dorpskamer in Giessenburg. We nodigen u en jou uit om er gewoon maar voor te gaan zitten en mee te kijken en luisteren met wat we met Marije uitwisselden. Publicatie op woensdag 25 januari, vanaf 19:30 uur.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 22 januari, uitgedeeld.
De gebeden worden in tegenstelling met de afgelopen kalender, weer op de dag zelf vermeld. In Scipio ’t kopje ‘gebedskalender’ aanklikken en daar staan voor 2 dagen gebeden. De gebedskalender is ook te lezen op papier en/of op de website.
Overgebleven exemplaren liggen in de Rank en onder de toren in de kerk.
‘Credo’ heeft enkele punten aangeleverd voor de eerste week.
Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Opgelet: tijd is aangepast. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis! 

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 23 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
22/01: 1. Diaconie, Evangelische Hogeschool 2. Kerk. 

Diaconiecollecte:
De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort is deze week het bestemmingsdoel. De EH biedt onder andere de mogelijkheid aan jongeren om een jaar door middel van studie te bezinnen als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool. Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om als christen in de samenleving te staan.

Het EH-Basisjaar is een jaar waarin jongeren worden gestimuleerd om vanuit een persoonlijke, levende relatie met God te functioneren. Het doel is dat jongeren op een Bijbelse manier zelfstandig en verantwoordelijk hun houding kunnen bepalen binnen hun toekomstige vakgebied. De EH heeft geld nodig om dit goede werk te kunnen blijven doen. Vanwege het bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de EH biedt geen beroepsopleiding) ontvangen zij van de overheid geen enkele subsidie. Zij zijn dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van giften. Uw en jou gaven zijn daarom van harte aanbevolen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.eh.nl.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 22 januari bellen naar R. Kamphuis (06-53890401) ochtenddienst én avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw:
22/01 ochtend: Jeanet van Bruchem en Dinella Visser; avond: Pim en Tineke Vollmüller.

Wegbrengen Bloemengroet:
22/01 Fam. De Groot; 29/01 Mevr. V.d. Koppel en Mevr. Van Dalen.

Crèche 0-3 jaar:
22/01 Corine Terlouw, Annemarie Harrewijn, Gritte Kemkes en Sifra Visser. 2
9/01 Willemieke Goosens, Jannette Stam, Hanna de Kuiper en Esmee in ’t Veld.

Bijbelcrèche:
22/01 Christine Vink, Lilian van Wijnen en Mats Vink.
29/01 kerk-school-gezinsdienst.

WIJK OOST 

Stand van zaken kennismaken en pastoraat:
Graag breng ik u op de hoogte van de kennismaking en pastorale bezoekronde van afgelopen maanden. Ik ben bij alle ingeschreven leden van wijk Oost van 65 die wilden (en die we konden bereiken) op bezoek geweest. Ik kijk dankbaar terug op veel mooie bezoeken en gesprekken. Er resteert nog een lijst namen die niet telefonisch te bereiken was, waar ik de komende weken eens hoop aan te bellen! Daarnaast zijn Jolien en ik samen bij ruim dertig adressen in de gemeente wezen eten. Ook daar zijn veel mooie en gezellige gesprekken gevoerd en hebben we elkaar beter leren kennen! Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

Daaruit volgt de volgende oproep: bent u nog niet bezocht maar wilt u dat wel, laat het weten! Ook onder de 65! Ook als u ons beiden alsnog graag uitnodigt voor een maaltijd mag dat natuurlijk! Daarnaast: misschien kent u nog wel iemand in wijk Oost die een bezoek kan gebruiken, ook dat hoor ik dan heel graag!

Twee praktische opmerkingen: als u iemand opgeeft sta ik niet altijd binnen een week voor de deur, dat kan even duren. Daarnaast heb ik overdag de meeste mogelijkheden voor bezoekwerk. Ik ben ook graag beschikbaar voor iedereen die alleen de avonden kan, maar dat zal even puzzelwerk vragen!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen vrijdag mocht mw. M. Dame-Lemmet thuis komen uit het ziekenhuis nadat ze voor een korte tijd opgenomen is geweest. We bidden voor haar om Gods zegen.

Een aantal gemeenteleden is bezig met (de afronding van) een vervolgtraject na een medische behandeling. We wensen hen hierbij Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Op de mentorcatechese was maandagavond een groep bezig met het thema ‘zondag’. Diezelfde avond was dit het thema op de belijdeniscatechese. Het lijkt mij daarom mooi om zondagmorgen te beginnen met psalm 92 – Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. De rust van de zondag waarop we gevoed mogen worden vanuit Gods Woord en aankomende zondag ook gesterkt door de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Een gezegende zondag gewenst.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag